Odpowiedzialna organizacja 3.2 Ład korporacyjny i odpowiedzialne zarządzanie

  Dlaczego to jest ważne?

  Aż 67% inwestorów uwzględnia dane niefinansowe w procesie decyzyjnym, co przekłada się na zwiększenie znaczenia raportowania informacji z obszarów środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego. Dbałość o kwestie ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej docelowo będą wpływać na łatwość dostępu do rynków kapitałowych, finansowania i percepcję inwestorów. Szczególne znaczenie będzie mieć dobry nadzór korporacyjny, który, efektywnie wdrożony i zarządzany, zmniejsza poziom ryzyka, poprawia stabilność wyników i pozytywnie wpływa na ocenę kredytową przedsiębiorstwa oraz dostęp do kapitału. W Grupie Żabka patrzymy z perspektywy czynników pozafinansowych ESG na kluczowe aspekty naszej działalności oraz budujemy świadomość ich znaczenia w całym łańcuchu wartości, w szczególności u naszych partnerów biznesowych. 

  Nasz wkład

  Budowa kompleksowej oferty rozwiązań dla klientów łączy się z wielopłaszczyznowym oddziaływaniem na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz gospodarkę. Ekosystem convenience Grupy Żabka to kompleksowy łańcuch wartości, który tworzy adekwatny do swojej wielkości wpływ. Prowadzimy działalność w wielu obszarach, współpracując z 7000 franczyzobiorców oraz dostawcami krajowymi i zagranicznymi, z czego większość z nich (98% wartości zakupów w 2021 roku) to dostawcy z Polski. Skuteczne zarządzanie tak szerokim wpływem wymaga uwzględnienia w działaniach najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i włączenia czynników ESG do procesów decyzyjnych. Mamy świadomość, że nasze podejście do prowadzenia biznesu wpływa na wyznaczanie kierunków rozwoju działalności partnerów biznesowych z którymi współpracujemy i zależy nam na wyznaczaniu wysokich standardów etycznych w tym zakresie. Dbamy o przejrzystość procesu zarządczego, dochowujemy należytej staranności w procesach biznesowych, regularnie raportujemy kwestie finansowe i niefinansowe oraz cyklicznie poddajemy się niezależnym audytom i certyfikacjom. Dzięki transparentności i otwartości w komunikacji budujemy i utrzymujemy zaufanie szerokiego grona naszych interesariuszy.

  Co zrobiliśmy?

  Doskonalimy rozwiązania umacniające etyczną kulturę organizacyjną. Obowiązujący dotychczas system zgodności rozbudowaliśmy o Kodeks Etyki i Postępowania dla Pracowników oraz Kodeks Etyki dla Partnerów Biznesowych. Nasze normy przekładamy na cały łańcuch wartości i promujemy je wśród pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych, wskazując im standardy współpracy jakich będziemy od nich oczekiwać. Do corocznych szkoleń z zakresu compliance  dołączyliśmy wymóg ukończenia szkolenia z zapisów Kodeksu Etyki. W pierwszym roku funkcjonowania, szkolenie to przeszło 77% pracowników. W celu zapewnienia, że wszystkie osoby zatrudnione zapoznały się z zasadami zapisanymi w kodeksie, szkolenie to zostało włączone do procesu onboardingu, a także zostało włączone do planu obowiązkowych szkoleń na 2022 rok. Częścią transformacji cyfrowej jest także zarządzanie obszarem cyberbezpieczeństwa. Ma ono krytyczne znaczenie dla firmy oraz naszych klientów i partnerów biznesowych, dlatego regularnie prowadzimy szkolenia w tym zakresie – 75% pracowników ukończyło dedykowane szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, które w 2022 również zostało włączone do katalogu szkoleń obowiązkowych. Dodatkowo, przez wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów prowadzone są zajęcia o różnym poziomie zaawansowania i dostosowane do specyfiki poszczególnych działów. Zależy nam na tym, aby kompetencje naszych pracowników pozwalały im na codzienne mierzenie się z wyzwaniami biznesowymi, a jednocześnie chcemy wyposażyć ich w wiedzę pozwalającą redukować ryzyko w obszarze ochrony danych. Wiedzę w tym temacie pogłębialiśmy przy procesie przygotowania do uzyskania certyfikacji ISO 27001, którą po audycie potwierdzającym zgodność z wymogami normy otrzymaliśmy w drugim kwartale 2022 roku. W raportowanym okresie nie odnotowaliśmy incydentów związanych z utratą danych klientów.

  „Krokiem na drodze do realizacji celów biznesowych jest stworzenie ram współpracy opartych na naszych wartościach. Po to właśnie powstał Kodeks Etyki i Postępowania dla Pracowników Grupy Żabka. Stanowi on kompas, dzięki któremu podejmowanie codziennych decyzji i rozwiązywanie potencjalnych dylematów natury etycznej będzie łatwiejsze. Zależało nam na tym, aby Kodeks był jak najbardziej praktyczny i uniwersalny, jak najlepiej odzwierciedlał dylematy przed jakimi może stanąć każdy pracownik, niezależnie od działu czy zespołu w którym pracuje. Dlatego też w pracy nad Kodeksem brało udział wielu przedstawicieli firmy. Za poświęcony czas i zaangażowanie serdecznie im dziękuję.”

  Jolanta Bańczerowska
  Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej

  „Chcąc mieć pewność, że właściwe zabezpieczamy dane w organizacji, postanowiliśmy wdrożyć normy ISO 27001 – to międzynarodowy standard dotyczący wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Będąc świadomymi wagi wykorzystywanych i przetwarzanych przez Spółkę informacji, wdrażamy zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, które mają na celu zapewnienie ich ochrony. Będąc jednocześnie otwartymi na nowe rozwiązania wierzymy, iż certyfikacja ISO27001 naturalnie wpisuje się w politykę naszej firmy, dążącej do utrzymania wiarygodności względem naszych klientów, franczyzobiorców i partnerów biznesowych.”

  Marta Urbaniak
  Pełnomocnik ds. ISO

  Wybrane działania

  Nasze polityki w tym obszarze

  Kodeks Etyki i Postępowania dla PracownikówKodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych
  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2021