Zielona planeta 4.2 Cyrkularność

  Dlaczego to ważne?

  Dotychczasowy linearny model produkcji związany jest z większym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wzrostem ilości wytwarzanych odpadów, przekraczającym możliwości wytwórcze naszej planety. Współczesne wyzwania związane z poziomem i sposobem konsumpcji wymagają realnych działań biznesu na rzecz promowania bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Naukowcy wskazują, że rezultaty związane z linearnym sposobem zarządzania powodują m.in. erozję gleby, utratę różnorodności biologicznej oraz gromadzenie się dwutlenku węgla w atmosferze. Badania wskazują, że ludzie zużywają o 74% więcej zasobów niż wynosi ich zdolność do regeneracji. W Grupie Żabka wspieramy model gospodarki obiegu zamkniętego – optymalizujemy zużycie surowców oraz dążymy do ich ponownego wykorzystania, angażując w cały proces naszych konsumentów, franczyzobiorców i innych partnerów biznesowych.

  Nasz wkład

  Model działalności oparty o natychmiastową konsumpcję stawia przed nami wyzwania związane z zarządzaniem odpadami opakowaniowymi. Adaptacja operacji biznesowych  do gospodarki obiegu zamkniętego wymaga kompleksowych zmian i rozwiązań w wielu obszarach działania, angażujących nie tylko naszą Grupę, ale szerzej nasz łańcuch wartości. Do zamykania obiegu surowców zachęcamy także naszych klientów, którzy na opakowaniach produktów marek własnych znajdą oznaczenia wskazujące, do którego kosza należy wyrzucić daną część opakowania – kolorystyka oznaczeń jest zgodna z jednolitym systemem kolorystycznym podziału na pięć frakcji odpadów. Franczyzobiorcy wspierają nas poprzez współpracę w ramach programu Naturalnie Razem, dzięki któremu zebrane surowce opakowaniowe w postaci folii i makulatury trafiają do recyklingu.

  Co zrobiliśmy?

  W 2021 po raz kolejny osiągnęliśmy neutralność plastikową w operacjach własnych. Oznacza to, że wraz z klientami i partnerami biznesowymi zebraliśmy tyle plastiku, ile wprowadziliśmy do obiegu w swoich markach własnych i materiałach w sklepach. Cel ten udało się osiągnąć dzięki wdrożeniu szeregu działań przystosowujących nasz model biznesowy do gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach programu Naturalnie Razem udostępniliśmy franczyzobiorcom narzędzie systemowego przekazywania do recyklingu tworzyw sztucznych i makulatury. Zebraliśmy w ten sposób blisko 14,5 tys. ton materiałów zdatnych do ponownego wykorzystania. W recykling opakowań włączamy także klientów – w blisko 50 sklepach w Warszawie znajdują się specjalne pojemniki na plastikowe butelki. Zgromadzone w ten sposób tworzywa sztuczne wykorzystujemy do stworzenia nowych opakowań wody OD NOWA. W 25 lokalizacjach w Poznaniu i Warszawie testujemy EKOmaty – automaty do zbiórki opakowań po napojach i aluminiowych puszek. Do produkcji butelek napojów marek własnych Foodini, Wycisk, OD NOWA oraz shotów S! używamy tylko butelek pochodzących w 100% z recyklingu, przez co ich ślad węglowy jest o 33% niższy. Dzięki zmianie opakowań zawierających elementy utrudniające recykling na opakowania w pełni nadające się do recyklingu, a także ich projektowaniu w oparciu o przyjętą Politykę Ekoprojektowania, 94% opakowań produktów marek własnych nadaje się lub pochodzi z recyklingu.

  Nasze polityki w tym obszarze

  Polityka EkoprojektowaniaPolityka Cyrkularności dla Plastiku
  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2021