Zielona planeta 4.1 Dekarbonizacja łańcucha wartości

  Dlaczego to ważne?

  Badania wskazują, że Polacy coraz poważniej podchodzą do kwestii zmian klimatycznych i przestają uważać je za wyzwanie dalekiej przyszłości. 68% społeczeństwa obawia się, że zmiany wpłyną negatywnie na przyszłość ich dzieci, a 78% Polaków sądzi, że stan, w jakim znalazła się planeta Ziemia, wymaga zdecydowanych działań. Konsumenci coraz częściej wskazują, że powinny być one realizowane nie tylko na poziomie administracji państwowej, ale także z aktywnym zaangażowaniem biznesu. Przeciwdziałanie zmianom klimatu jest globalnym wyzwaniem i z tej perspektywy szczególnie istotne jest budowanie efektywnych partnerstw na rzecz walki z tym zjawiskiem. Jesteśmy świadomi wyzwań środowiskowych spowodowanych nadmierną antropogeniczną emisją gazów cieplarnianych, a także obaw społecznych jakie im towarzyszą, dlatego w ramach realizacji Strategii Odpowiedzialności podejmujemy szereg działań wspierających nas w redukcji śladu węglowego, a docelowo – osiągnięciu neutralności klimatycznej w zakresie własnych operacji. 

  Nasz wkład

  Z rozwiązań ekosystemu convenience korzystają prawie 3 miliony klientów dziennie, a ponad 7800 franczyzobiorców i kilkuset partnerów  biznesowych wspiera nas w osiąganiu celów biznesowych. Skala naszych operacji wiąże się z oddziaływaniem na środowisko, ale jednocześnie daje możliwość wspólnego działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Chcemy ułatwiać klientom zrównoważone wybory, a naszym franczyzobiorcom i partnerom biznesowym proponujemy odpowiedzialne prowadzenie biznesu i wspólne minimalizowanie śladu środowiskowego. W Grupie Żabka do kwestii redukcji emisji CO2 podchodzimy kompleksowo. Opracowany przez nas plan dekarbonizacji wspiera zatrzymanie wzrostu globalnych temperatur na poziomie 1.5˚C, co zostało potwierdzone przez Science Based Target Initiative (SBTi). Cele zawarte w planie obejmują zarówno operacje własne, jak i cały łańcuch wartości. Działamy wspólnie z naszymi pracownikami, aby osiągnąć neutralność klimatyczną w ramach operacji własnych do 2025 roku oraz zredukować razem z franczyzobiorcami intensywność emisji w sklepach o 70% do 2026 r. Zachęcamy również partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 75% naszych wydatków zakupowych do stawiania celów redukcyjnych, dzieląc się wiedzą i inspirując do transformacyjnych zmian.

  Co zrobiliśmy?

  Jesteśmy pierwszą siecią handlową w Europie Środkowo-Wschodniej, której cele dekarbonizacyjne zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez SBTi – inicjatywę, która definiuje, promuje i waliduje oparte na najnowszej wiedzy naukowej metody wyznaczania poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych. W 2021 roku podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu redukcję śladu węglowego w operacjach własnych, zgodnie z przyjętym planem dekarbonizacji. Dzięki realizowanym działaniom zredukowaliśmy ślad węglowy w operacjach własnych o ponad 29% przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu działalności biznesowej. Osiągnęliśmy także cel związany z zasilaniem naszych operacji energią elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.  W 2021 roku ogłosiliśmy nasze zobowiązania i zaprosiliśmy partnerów biznesowych do współpracy. Zainicjowaliśmy rozmowy, w których razem z naszymi kluczowymi partnerami biznesowymi zobowiązujemy się do podjęcia skoordynowanych działań na rzecz redukcji emisji. Odbyliśmy 22 spotkania pogłębione z kluczowymi partnerami, a jedno z nich było neutralne klimatycznie – zakupiliśmy dla niego pakiet offsetowy pokrywający jego ślad węglowy.

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2021