Integracja odpowiedzialności

  Patrzymy w przyszłość i już się cieszymy!

  Odpowiedzialność

  Odpowiedzialność jest jedną z czterech wartości Grupy Żabka, która definiuje naszą misję. Chcemy pozytywnie oddziaływać na otoczenie, wzmacniać kulturę równych szans, wdrażać najlepsze praktyki zarządcze i stworzyć najbardziej zieloną sieć convenience w Europie Środkowej. Nasza odpowiedzialność opiera się na 4 filarach, w których zdefiniowaliśmy 11 strategicznych obszarów.

  infografika o segmentach odpowiedzialności współczesnej firmy

  Raport ESG

  Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” za 2020 otrzymał nagrodę główną w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte.


  Podziel się: