Zielona planeta

  Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości.

  ZOBOWIĄZANIE 2026

  Zmniejszenie udziału plastiku pierwotnego w masie plastikowych opakowań produktów marek własnych o 25% (rok bazowy 2019)

  WYNIK 2023
  zrealizowano założenia w 2023 r.
  ZOBOWIĄZANIE 2026

  Osiągnięcie neutralności opakowaniowej dla produktów marek własnych

  WYNIK 2023
  zrealizowano założenia w 2023 r.
  ZOBOWIĄZANIE 2026

  100% opakowań marek własnych zdatnych do recyklingu

  WYNIK 2023
  nie zrealizowano założeń w 2023 r.
  ZOBOWIĄZANIE 2026

  Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 25% względem roku 2020 (bez offsetu)

  WYNIK 2023
  zrealizowano założenia w 2023 r.
  ZOBOWIĄZANIE 2026

  Obniżenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w sklepach w zakresie 3 o 70% (rok bazowy 2020)

  WYNIK 2023
  zrealizowano założenia w 2023 r.

  Nasze podejście 

  Nasze polityki w tym obszarze

  Polityka Cyrkularności dla Plastiku

  Wyznaczyliśmy zestaw jasnych zasad, którymi kierujemy się w naszych dążeniach do cyrkularności, a odpowiedzialność rozciągamy na cały proces – od projektowania po zapewnienie drugiego życia i regenerację środowiska.

  Polityka Dekarbonizacji

  Polityka dekarbonizacji wyznacza ogólne kierunki działań, zmierzające do realizacji celów klimatycznych opisanych w naszej Strategii Odpowiedzialności. Niniejsza Polityka jest także odpowiedzią na zobowiązania wynikające z udziału Żabka w inicjatywach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

  Polityka Energetyczna

  Polityka Energetyczna wskazuje kierunek działań dążących do wzrostu efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, zarówno w operacjach własnych Żabka (zakres 2) jak i w łańcuchu wartości (zakres 3).

  Polityka mobilności

  Polityka mobilności stanowi zbiór zasad i dobrych praktyk w odniesieniu do przemieszczania się w ramach wykonywania obowiązków zawodowych Pracowników i Współpracowników Żabka Polska. Jej celem jest ułatwienie podejmowania decyzji zarządczych w zakresie mobilności i środków transportu w sposób świadomy i bardziej przyjazny środowisku.

  Polityka transportowa

  Polityka transportowa określa ogólne zasady transportu towarów w Żabka Polska, zgodne z odpowiedzialnością środowiskową i ma zastosowanie do obecnych i przyszłych Partnerów Biznesowych odpowiedzialnych za przewóz towarów. Zgodnie z Polityką przy rozwoju infrastruktury logistycznej, planowaniu dostaw oraz kontraktowaniu floty poszukiwane powinny być rozwiązania niskoemisyjne oraz minimalizujące negatywny wpływ na środowisko.

  Polityka wodna

  Polityka określa wytyczne w ramach ograniczania ilości zużywanej wody oraz ochrony zasobów wodnych, a swym zakresem obejmuje Żabka Polska, Franczyzobiorców, a także dostawców Marek Własnych oraz dostawców produktów markowych.

  Polityka zarządzania odpadami

  Polityka określa wytyczne dotyczące rekomendowanych sposobów zagospodarowania odpadów, dążąc do minimalizacji ich wytwarzania na każdym etapie życia produktu.


  Nasze postępy w 2023 r.

  Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zdobywanie wiedzy niezbędnej do ograniczenia naszego śladu węglowego były dwoma z najistotniejszych obszarów działań Grupy Żabka w 2023 r.

  W zakresie zamykania obiegu surowców realizowaliśmy m.in. inicjatywę „Zielona Odnowa”. W jej ramach umożliwiliśmy klientom sieci Żabka zwrot butelek PET o pojemności do 2 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l, zachęcając tym samym do proekologicznych postaw. Podobna idea przyświecała wprowadzeniu w sklepach Żabka wielorazowych zielonych kubków. W przypadku tego pomysłu dodatkową korzyścią jest opust w wysokości 1 PLN na dowolny gorący napój dla każdego, kto zakupi go do własnego kubka. Ponieważ sprzedajemy miliony gorących napojów rocznie, akcja ta przekłada się zarówno na oszczędności dla klientów, jak i ograniczenie ilości odpadów. Aby lepiej zrozumieć ślad węglowy Grupy Żabka, wdrożyliśmy specjalne narzędzie, integrujące oprogramowanie Microsoft Sustainability Manager z aplikacją do agregowania danych oraz modułem Power BI do niestandardowej sprawozdawczości. Platforma ta zapewnia nam pełen zakres funkcjonalności wymaganych do głębszej analizy emisji CO2 oraz dokładniejszego raportowania w tym zakresie. Informacje uzyskiwane dzięki niej stanowią podstawę wszelkich działań służących ograniczaniu emisji w całym łańcuchu wartości naszej organizacji. Dotyczy to także realizacji planu zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko floty pojazdów Grupy Żabka. W jego ramach wprowadziliśmy ponad 900 aut hybrydowych, 300 hybryd typu plug-in oraz 30 samochodów z napędem w pełni elektrycznym. Ponadto wdrożyliśmy Politykę Mobilności, określającą zasady i dobre praktyki w zakresie podróżowania dla pracowników i współpracowników. Skuteczność tych działań zwiększają zainstalowane przez firmę ładowarki do samochodów oraz specjalny program motywujący kierowców do ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. 

  Ponadto udział samochodów dostawczych spełniających normy Euro 5 lub Euro 6 we flocie Grupy Żabka wzrósł do 76,61%. Aby ograniczyć zależność od suchego lodu, w coraz większym stopniu korzystamy też z aut wyposażonych w chłodnie. 

  Zorganizowaliśmy także skierowany do franczyzobiorców konkurs, którego celem było zachęcenie ich do zmniejszenia zużycia prądu. Prawie 3 000 franczyzobiorców Żabki zobowiązało się ograniczyć zużycie energii elektrycznej o 10%. Pierwsze edycja okazała się sukcesem, co zachęciło nas do przeprowadzenia kolejnej. Łącznie przełożyło się to na obniżenie zużycia energii w sklepach o 2,7 GWh, a to przybliżyło nas do osiągniecia celów Grupy Żabka dotyczących zmniejszenia emisji w zakresie 3. 

  Wybrane działania w 2023 r.  


  Więcej Mniej
  • 01
   Zrównoważony styl życia
   Ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze.      więcej >
  • 02
   Pozytywny wpływ na otoczenie
   Pozytywnie oddziałujemy na przedsiębiorców i gospodarkę.      więcej >
  • 03
   Odpowiedzialna organizacja
   Tworzymy wiarygodną organizację zaangażowanych ludzi.      więcej >
  • 04
   Zielona planeta
   Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości.      więcej >
  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  This site is registered on wpml.org as a development site.