Zrównoważone życie w zgodzie z planetą, dla każdego i na co dzień

  Tomasz Suchański
  Prezes Zarządu


  Rozmowę z Tomaszem Suchańskim, Prezesem Zarządu Grupy Żabka, o podsumowaniu działań realizowanych w ramach Strategii Odpowiedzialności w 2021, przeprowadził Paweł Oksanowicz.

  Odpowiedzialność jest wartością na stałe wpisaną w DNA Grupy Żabka. Chcemy, aby nasze działania nie tylko upraszczały życie naszym klientom, ale też pozytywnie wpływały na interesariuszy naszej firmy, ich otoczenie, społeczność, a wreszcie na naszą planetę.

  Chcemy, aby codzienne wybory były proste i wygodne dla klientów oraz korzystne dla naszej planety. Zależy nam na tworzeniu wartości w perspektywie długoterminowej, w sposób zrównoważony ekonomicznie, społecznie i środowiskowo. Aby sprostać tym ambicjom, realizujemy kompleksową Strategię Odpowiedzialności (ESG), którą tworzą cztery filary. Każdy z nich opisuje obszary naszych działań, a także ilościowe i jakościowe cele, dzięki którym zbliżamy się do realizacji naszej misji.

  „Wierzymy, że przyszłość należy do firm, które rozwijają się w sposób zrównoważony, dbają nie tylko o wynik finansowy, ale także o klientów, partnerów biznesowych i pracowników oraz o środowisko naturalne”

  – Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu,
  Obszar Strategii Konsumenckich Żabka Polska.

  4 filary Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka

  01 Zrównoważony styl życia

  Ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze – dla nich i dla planety.

  Nasze zobowiązania

  Nasze działania w tym zakresie można podzielić na trzy główne obszary wpływu:

  02 Pozytywny wpływ na otoczenie

  Oddziałujemy na przedsiębiorców i lokalne społeczności, wpływając na zmianę ich otoczenia.

  Nasze zobowiązania

  Nasze działania w tym zakresie można podzielić na trzy główne obszary wpływu:

  03 Odpowiedzialna organizacja

  Tworzymy wiarygodną organizację zaangażowanych ludzi.

  Nasze zobowiązania

  Nasze działania w tym zakresie można podzielić na trzy główne obszary wpływu:

  04 Zielona planeta

  Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości.

  Nasze zobowiązania

  Nasze działania w tym zakresie można podzielić na dwa główne obszary wpływu:

  Mając na celu realizację założeń strategii ESG, podejmujemy się następujących działań:

  Nasze osiągnięcia

  Zgodnie z naszym strategicznym zobowiązaniem, zwiększamy naszą transparentność i wiarygodność poprzez regularne poddawanie się zewnętrznej weryfikacji w obszarze zarządzania odpowiedzialnością (ESG). Dokładamy wszelkich starań, aby współpracować z podmiotami, które są rozpoznawalne i mają przejrzyste metodologie. Nasza ambitna Strategia Odpowiedzialności, jak i działania, które przybliżają nas do jej realizacji zostały docenione, potwierdzając tym samym nasz wkład i pozytywny wpływ na naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych i lokalne społeczności.

  Raport ESG

  Raport Odpowiedzialności wpisuje się w jedną z głównych wartości Grupy Żabka, jaką jest otwartość i związana z nią przejrzystość. Zależy nam na aktywnej komunikacji z ważnymi grupami naszych interesariuszy, dlatego konsekwentnie doskonalimy nasz proces raportowania niefinansowego. Podsumowanie naszych działań z obszaru ESG w poszczególnych latach zawarte są w poniższych raportach:

  Wygodnie i Odpowiedzialnie
  Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka za rok 2021

   

  pobierz PDF

  Raport ESG 2021

  Raport klimatyczny Grupy Żabka za rok 2021,

  Z wykorzystaniem rekomendacji Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

  pobierz PDF

  Raport Klimatyczny 2021

  Wygodnie i Odpowiedzialnie
  Raport Odpowiedzialności Żabka Polska sp. z o. o. za rok 2020

  dowiedz się więcej na
  raportodpowiedzialnosci.zabka.pl

   

  pobierz raport PDF

  Raport ESG 2020

  Raport klimatyczny Żabka Polska sp. z o.o. za rok 2020,

  Z wykorzystaniem rekomendacji Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji
  finansowych związanych z klimatem (The Task Force on Climate-related
  Financial Disclosures, TCFD).

  pobierz raport PDF

  Raport Klimatyczny 2020

  BLISKO I ODPOWIEDZIALNIE
  Raport społecznej odpowiedzialności biznesu
  Żabka Polska sp. z o.o. za rok 2019

   

  pobierz raport PDF

  Raport CSR 2019

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BLISKOŚĆ I ZRÓWNOWOWAŻONY WZROST
  Raport ESG Żabka Polska 2018/2019

   

  pobierz raport PDF

  Raport CSR 2018
  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2021