Nasza Odpowiedzialność

  Zrównoważone życie w zgodzie z planetą, dla każdego i na co dzień

  Odpowiedzialność jest wartością na stałe wpisaną w DNA Grupy Żabka. Chcemy, aby nasze działania nie tylko upraszczały życie naszym klientom, ale też pozytywnie wpływały na interesariuszy naszej firmy, ich otoczenie, społeczność, a wreszcie na naszą planetę. 

  FILAR IV: Zielona planeta

  Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości, aby chronić planetę.

  Czytaj w Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka

  Filar II: Pozytywny wpływ na otoczenie

  Oddziałujemy na przedsiębiorców i lokalne społeczności pozytywnie wpływając na zmianę ich najbliższego otoczenia i zrównoważony rozwój.

  Czytaj w Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka

  Filar III: Odpowiedzialna organizacja

  Tworzymy wiarygodną organizację ludzi zaangażowanych w budowanie wartości biznesu w sposób zrównoważony.

  Czytaj w Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka

  Filar I: Zrównoważony styl życia

  Ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze dla nich i dla planety, czyniąc zrównoważone wybory oczywistymi.

  Czytaj w Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka

  Chcemy, aby codzienne wybory były proste i wygodne dla klientów oraz korzystne dla naszej planety. Zależy nam na tworzeniu wartości w perspektywie długoterminowej, w sposób zrównoważony ekonomicznie, społecznie i środowiskowo. Aby sprostać tym ambicjom, realizujemy kompleksową Strategię Odpowiedzialności (ESG), którą tworzą cztery filary. Każdy z nich opisuje obszary naszych działań, a także ilościowe i jakościowe cele, dzięki którym zbliżamy się do realizacji naszej misji.

  członkini zarządu grupy Żabka - Anna Grabowska

  Wierzymy, że przyszłość należy do firm, które rozwijają się w sposób zrównoważony, dbają nie tylko o wynik finansowy, ale także o klientów, partnerów biznesowych i pracowników oraz o środowisko naturalne”
  – Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Żabka Polska.

  4 filary Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka

  01 Zrównoważony styl życia

  Ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze dla nich i dla planety, czyniąc zrównoważone wybory oczywistymi.

  Według danych ONZ problem otyłości i nadwagi dotyczy 23,1 proc. dorosłych w Polsce, a jego skala wciąż rośnie, poważnie zagrażając zdrowiu Polaków. Natychmiastowych i zakrojonych na szeroką skalę działań wymaga również stan naszej planety, który według raportów IPCC ulega pogorszeniu. Na oba te problemy możemy wypływać dokonując bardziej świadomych wyborów konsumenckich.

  Grupa Żabka dostrzega aktualny i szeroki trend jakim jest zrównoważona konsumpcja i zdrowy styl życia. Dajemy klientom możliwość wyboru produktów sprzyjających ich zdrowiu i o mniejszym wpływie na środowisko.

  W Grupie Żabka wierzymy, że duże zmiany łatwiej wprowadzać małymi krokami, na przykład zmieniając przyzwyczajenia dotyczące produktów, które trafiają do naszego koszyka. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzialne wybory konsumenckie stały się dla naszych klientów naturalną, prostą i oczywistą alternatywą. Wyrazem naszej odpowiedzialności jest program „Żywić odpowiedzialnie Polaków”, obejmujący ponad 200 produktów marki własnej, z których klienci mogą skomponować wszystkie posiłki w ciągu dnia.

  Nasze działania w tym zakresie można podzielić na trzy główne obszary wpływu:

  Nasze polityki w tym obszarze:

  Polityka Zrównoważonego Oleju Palmowego

  02 Pozytywny wpływ na otoczenie

  Oddziałujemy na przedsiębiorców i lokalne społeczności pozytywnie wpływając na zmianę ich najbliższego otoczenia i zrównoważony rozwój.

  W Grupie Żabka wiemy, że razem z naszymi partnerami biznesowymi możemy wpływać na realną zmianę codziennego życia milionów Polaków. Staramy się, aby działania Grupy przynosiły pozytywny efekt dla naszych interesariuszy.

  Rozwój łączymy z odpowiedzialnością, integrując aspekty i kwestie pozafinansowe ze strategią biznesową. Gromadzimy nie tylko kapitał finansowy, ale też ludzki, intelektualny i społeczny, w celu kreowania pozytywnej zmiany w naszym otoczeniu.

  Nasze działania w tym zakresie można podzielić na trzy główne obszary wpływu:

  03 Odpowiedzialna organizacja

  Tworzymy wiarygodną organizację ludzi zaangażowanych w budowanie wartości biznesu w sposób zrównoważony.

  Chcemy, aby nasz biznes opierał się na Odpowiedzialności, Otwartości, Wiarygodności i Ambicji. Jednak budowa spójnego i przejrzystego ładu korporacyjnego, nie byłaby możliwa bez ludzi – naszych pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych i franczyzobiorców. Dlatego nasze działania strategiczne dotyczą i angażują naszych interesariuszy, a my sami pozostajemy otwarci na dialog i współpracę, które uznajemy za podstawę zdrowych relacji pracowniczych.

  Edukujemy personel i weryfikujemy działalność sklepów w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży oraz reżimów sanitarnych. Chcemy tworzyć wiarygodną organizację osób zaangażowanych w budowę wartości naszej firmy w sposób zrównoważony. Działamy według wartości i standardów znanych wszystkim pracownikom. Zapewniamy każdemu zatrudnionemu wsparcie, poczucie samodzielności oraz jasno wytyczone cele i ścieżkę rozwoju. Wierzymy, że tworząc odpowiedzialne, bezpieczne i transparentne środowisko pracy przyczyniamy się do tworzenia rzeczywistej zmiany na rynku pracy w Polsce. Chcemy być liderem odpowiedzialności nie tylko w stosunku do klientów, ale też naszych pracowników.

  04 Zielona planeta

  Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości, aby chronić planetę.

  Jako Grupa Żabka wierzymy, że przyszłość należy do tych, których odpowiedzialność wykracza poza wyniki finansowe. Stawiamy sobie ambitne cele – Żabka jest zielona z natury, a naszą ambicją jest dawanie przykładu innym. Dlatego odpowiedzialność za środowisko stanowi kluczowy element wszystkich naszych działań strategicznych, nie tylko tych bezpośrednio związanych z troską o planetę.

  Najważniejszymi celami jakie stoją przed naszą firmą w obszarze odpowiedzialności ekologicznej jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zamknięcie obiegu surowców.

  Mając na celu realizację założeń strategii ESG, podejmujemy się następujących działań:

  Nasze osiągnięcia

  Zgodnie z naszym strategicznym zobowiązaniem, zwiększamy naszą transparentność i wiarygodność poprzez regularne poddawanie się zewnętrznej weryfikacji w obszarze zarządzania odpowiedzialnością (ESG). Dokładamy wszelkich starań, aby współpracować z podmiotami, które są rozpoznawalne i mają przejrzyste metodologie. Nasza ambitna Strategia Odpowiedzialności, jak i działania, które przybliżają nas do jej realizacji zostały docenione, potwierdzając tym samym nasz wkład i pozytywny wpływ na naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych i lokalne społeczności.

  Raport ESG

  Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” za 2020 otrzymał nagrodę główną w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte.

  Raport Odpowiedzialności wpisuje się w jedną z głównych wartości Grupy Żabka, jaką jest otwartość i związana z nią przejrzystość. Zależy nam na aktywnej komunikacji z ważnymi grupami naszych interesariuszy, dlatego konsekwentnie doskonalimy nasz proces raportowania niefinansowego. Podsumowanie naszych działań z obszaru ESG w poszczególnych latach zawarte są w poniższych raportach:

  Jesteśmy w trakcie tworzenia raportu ESG za 2021,

   

  który podsumowuje nasze działania i osiągnięcia związane z realizacją Strategii Odpowiedzialności.

  Raport ESG 2021

  Wygodnie i Odpowiedzialnie
  Raport Odpowiedzialności Żabka Polska sp. z o. o. za rok 2020

  dowiedz się więcej na
  raportodpowiedzialnosci.zabka.pl

   

  pobierz raport PDF

  Raport ESG 2020

  Raport klimatyczny Żabka Polska sp. z o.o. za rok 2020,

  Z wykorzystaniem rekomendacji Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji
  finansowych związanych z klimatem (The Task Force on Climate-related
  Financial Disclosures, TCFD).

  pobierz raport PDF

  Raport Klimatyczny 2020

  BLISKO I ODPOWIEDZIALNIE
  Raport społecznej odpowiedzialności biznesu
  Żabka Polska sp. z o.o. za rok 2019

   

  pobierz raport PDF

  Raport CSR 2019

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BLISKOŚĆ I ZRÓWNOWOWAŻONY WZROST
  Raport ESG Żabka Polska 2018/2019

   

  pobierz raport PDF

  Raport CSR 2018

  Jesteśmy w trakcie tworzenia raportu ESG za 2021,

   

  który podsumowuje nasze działania i osiągnięcia związane z realizacją Strategii Odpowiedzialności.

  Raport ESG 2021

  Wygodnie i Odpowiedzialnie
  Raport Odpowiedzialności Żabka Polska sp. z o. o. za rok 2020

  dowiedz się więcej na
  raportodpowiedzialnosci.zabka.pl

   

  pobierz raport PDF

  Raport ESG 2020

  Raport klimatyczny Żabka Polska sp. z o.o. za rok 2020,

  Z wykorzystaniem rekomendacji Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji
  finansowych związanych z klimatem (The Task Force on Climate-related
  Financial Disclosures, TCFD).

  pobierz raport PDF

  Raport Klimatyczny 2020

  BLISKO I ODPOWIEDZIALNIE
  Raport społecznej odpowiedzialności biznesu
  Żabka Polska sp. z o.o. za rok 2019

   

  pobierz raport PDF

  Raport CSR 2019

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BLISKOŚĆ I ZRÓWNOWOWAŻONY WZROST
  Raport ESG Żabka Polska 2018/2019

   

  pobierz raport PDF

  Raport CSR 2018
  Podziel się: