Dekarbonizacja
  fair business

  Nasza dekarbonizacyjna misja

  Aby przeprowadzić płynną transformację w kierunku dekarbonizacji, potrzebna jest praca wielu osób na różnych szczeblach organizacji i poza nią, dlatego w najbliższych latach chcemy skupić się na budowaniu zaangażowania i współpracy. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest zrównoważone i wspólne działanie. Nasi Partnerzy biznesowi odgrywają kluczową rolę w realizacji naszej misji, dlatego liczymy na aktywne zaangażowanie w budowanie współpracy opartej na wspólnych wartościach, zasadach i zaufaniu. Uważamy, że jedynie w ten sposób nasza działalność może przynosić realną zmianę i umożliwiać prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oraz osiągnięcie wspólnych celów dekarbonizacyjnych.

  Na tej stronie znajdują się wszystkie istotne informacje na temat celów, bieżących działań i wyników związanych z dekarbonizacją w grupie Żabka oraz obszerna podstrona edukacyjna, wyjaśniająca skomplikowane terminy i zagadnienia dekarbonizacyjne. Chcemy tu również informować o wprowadzanych zmianach regulacyjnych i ich wpływie na działania naszej spółki w kontekście partnerów biznesowych.

  Katarzyna Wanat-Lipowska Head of Decarbonisation

  Nasze cele i ambicje

  Ograniczymy emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 25% do 2026 względem roku 2020 (bez offsetu).

  Cel wyrażony w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e).

  Oprócz kontynuacji projektów takich jak elektryfikacja floty czy rozwój transportu dedykowanego, planujemy również zbadać tematykę magazynów zeroemisyjnych i spróbować zaimplementować część rozwiązań w naszych Centrach Logistycznych. 

  Obniżymy intensywność emisji gazów cieplarnianych w sklepach w zakresie 3 o 70% do roku 2026.

  Cel wyrażony w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e) na mln PLN przychodu netto CNS.

  W dalszym ciągu w naszych sklepach wdrażane będą projekty z zakresu efektywności energetycznej (Fotowoltaika, Zero Heating Doors). 

  Zaangażujemy partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 75% wydatków zakupowych z obszaru produktów i usług w ustalenie naukowo potwierdzonych celów redukcyjnych do końca 2026 r.

  W najbliższych latach naszą największą ambicją jest intensyfikacja zaangażowania dostawców w obniżanie śladu węglowego swojego łańcucha wartości. Emisje z kategorii 1 zakresu 3 stanowią 73% całkowitych emisji organizacji co czynią ją niezwykle istotną. Ze względu na rozszerzenie wymagań SBTi o emisje z nowej kategorii FLAG (Forest, Land and Agriculture) pracujemy również nad rewizją strategii dekarbonizacji, aby adekwatnie zaadresować tę zmianę. 

  Nasze działania


  Więcej Mniej

  Nasze polityki

  Polityka Energetyczna

  Polityka Energetyczna wskazuje kierunek działań dążących do wzrostu efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, zarówno w operacjach własnych Żabka (zakres 2) jak i w łańcuchu wartości (zakres 3).

  Polityka Dekarbonizacji

  Polityka dekarbonizacji wyznacza ogólne kierunki działań, zmierzające do realizacji celów klimatycznych opisanych w naszej Strategii Odpowiedzialności. Niniejsza Polityka jest także odpowiedzią na zobowiązania wynikające z udziału Żabka w inicjatywach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

  Polityka Mobilności

  Polityka mobilności stanowi zbiór zasad i dobrych praktyk w odniesieniu do przemieszczania się w ramach wykonywania obowiązków zawodowych Pracowników i Współpracowników Żabka Polska. Jej celem jest ułatwienie podejmowania decyzji zarządczych w zakresie mobilności i środków transportu w sposób świadomy i bardziej przyjazny środowisku.

  Polityka Transportowa

  Polityka transportowa określa ogólne zasady transportu towarów w Żabka Polska, zgodne z odpowiedzialnością środowiskową i ma zastosowanie do obecnych i przyszłych Partnerów Biznesowych odpowiedzialnych za przewóz towarów. Zgodnie z Polityką przy rozwoju infrastruktury logistycznej, planowaniu dostaw oraz kontraktowaniu floty poszukiwane powinny być rozwiązania niskoemisyjne oraz minimalizujące negatywny wpływ na środowisko.


  Nasze postępy

  Co jeszcze możemy wspólnie ulepszyć 

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.