Odpowiedzialna organizacja

  powrót

  Tworzymy wiarygodną organizację zaangażowanych ludzi. 

  ZOBOWIĄZANIE 2026

  Top 25% najlepszych pracodawców wg badania Instytutu Gallupa

  WYNIK 2023
  zrealizowano założenia w 2023 r.
  ZOBOWIĄZANIE 2026

  Wzrost wskaźnika zadowolenia pracowników z działań firmy na rzecz ich rozwoju (pytanie 12. w Badaniu Instytutu Gallupa)

  WYNIK 2023
  nie zrealizowano założeń w 2023 r.
  ZOBOWIĄZANIE 2026

  100% pracowników przeszkolonych z kodeksu etyki

  WYNIK 2023
  zrealizowano założenia w 2023 r.
  ZOBOWIĄZANIE 2026

  100% pracowników przeszkolonych w zakresie cyberbezpieczeństwa

  WYNIK 2023
  częściowo zrealizowano założenia w 2023 r.

  Nasze podejście 

  Nasze polityki w tym obszarze

  Kodeks Etyki i Postępowania dla Pracowników

  Kodeks Etyki i Postępowania dla Pracowników jest narzędziem, które może wesprzeć pracownika Żabka Polska, kiedy staje wobec wyboru i chce upewnić się, czy podejmuje właściwą decyzję. Normy i wskazówki zebrane w Kodeksie mają ułatwiać codzienną pracę i być drogowskazem właściwych i etycznych zachowań, w zgodzie z wartościami Grupy Żabka.

  Polityka Równości

  Mając na uwadze nasze wartości: Ambicję, Otwartość, Odpowiedzialność i Wiarygodność, Grupa Żabka przyjmuje niniejszą Politykę Równości jako zobowiązanie do wdrażania kultury równych szans. Uznajemy różnorodność i włączającą kulturę organizacji za jeden z obszarów o wymiarze strategicznym, obecny w Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka i jej filarze Odpowiedzialna Organizacja.

  Polityka Praw Człowieka

  Celem Polityki jest zapewnienie przestrzegania przez pracowników i współpracowników Spółki praw człowieka zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, w tym Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz innych istotnych umów międzynarodowych.


  Wszystkie polityki

  Nasze postępy w 2023 r.

  Dla powodzenia naszej misji niezbędne jest, aby nasi pracownicy byli traktowani z szacunkiem, czuli się doceniani i mieli możliwość pełnej realizacji swojego potencjału. Właśnie dlatego fundamentem kultury organizacyjnej Grupy Żabka są wartości takie jak różnorodność, równość i inkluzywność, a także wzajemny szacunek oraz zapewnianie równych szans.  

  Dbamy o integrację wszystkich osób w miejscu pracy poprzez wdrażanie odpowiednich zasad i udział w inicjatywach ją promujących. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, dodatkowo w 2021 r. przyjęliśmy Politykę Równości, która pozostaje istotnym punktem odniesienia naszych działań. Przeprowadzamy także systematyczne pomiary równości płci w naszej organizacji.  

  Tworzymy środowisko pracy oparte na zasadach sprawiedliwości, szacunku i równości w każdym wymiarze, dążąc do zniwelowania barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz luki płacowej. W 2023 r. po raz pierwszy poddaliśmy się audytowi na potrzeby utrzymania certyfikacji Equal-Salary. Ocena wypadła pomyślnie, potwierdzając tym samym wysoką świadomość kierownictwa i pracowników Grupy Żabka w zakresie kwestii związanych z równością płci.  

  Ponadto w tym samym roku w badaniu Instytutu Gallupa uplasowaliśmy się w 74. percentylu organizacji o najbardziej angażującym środowisku pracy na świecie. Jesteśmy również pierwszą firmą z Polski, która została uhonorowana nagrodą Gallup Exceptional Workplace Award. 

  Wśród naszych najnowszych inicjatyw w omawianym obszarze należy wymieć kampanię „Żabka to ludzie”, w ramach której nasi pracownicy i współpracownicy mają możliwość wykazywania się realizacją wartości Grupy Żabka poza miejscem pracy. Celem Programu Edukacyjnego DEI jest z kolei szkolenie kierownictwa, pracowników i współpracowników organizacji w zakresie zagadnień różnorodności, równości i inkluzywności, w tym inkluzywnego przywództwa i zapobiegania dyskryminacji. 

  Zgodnie z budowanym przez nas kompleksowym systemem etycznym, przestrzeganie prawa, międzynarodowych standardów oraz wszystkich obowiązujących regulacji, także tych dotyczących przeciwdziałania korupcji, traktujemy jako podstawowy obowiązek wszystkich pracowników i franczyzobiorców. Od momentu wdrożenia Kodeksu Etyki dla Pracowników, szkolenia z jego znajomości i przestrzegania ukończyło 100% naszej kadry. W 2023 r. do katalogu obowiązkowych programów szkoleniowych włączyliśmy szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotychczas ukończyło je prawie 99% pracowników. Uzyskaliśmy również certyfikat ISO27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wraz ze standardami ISO 9001, 14001, 22001 i 50001 stanowi on obecnie istotny element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Żabka. 

  Wybrane działania w 2023 r.

  • 01
   Zrównoważony styl życia
   Ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze.      więcej >
  • 02
   Pozytywny wpływ na otoczenie
   Pozytywnie oddziałujemy na przedsiębiorców i gospodarkę.      więcej >
  • 03
   Odpowiedzialna organizacja
   Tworzymy wiarygodną organizację zaangażowanych ludzi.      więcej >
  • 04
   Zielona planeta
   Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości.      więcej >
  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.