Różnorodność i włączająca kultury organizacji to dla Grupy Żabka jeden z obszarów o wymiarze strategicznym. Firma w codziennych decyzjach kieruje się równościowym podejściem, które opiera się na obiektywnej, sprawiedliwej i pozbawionej uprzedzeń ocenie. Tworzenie środowiska, w którym każda osoba, niezależnie od wieku, płci, sytuacji rodzinnej czy statusu ekonomicznego, ma równe szanse, czuje się bezpiecznie, jest szanowana i doceniana za jakość i wartość pracy, którą wykonuje, to nieustanny proces. W Grupie Żabka prowadzone są m.in. równościowo-inkluzywne szkolenia dla pracowników i pracowniczek, organizowane webinary antydyskryminacyjne, a także szkolenia z inkluzywnego przywództwa dla liderów i liderek. Pracownicy i pracowniczki angażowani są w kampanie edukacyjne, takie jak np. „Żabka to ludzie”, w której pokazywane były ich pozapracownicze odsłony. Grupa Żabka jako pierwsza polska firma uzyskała certyfikat Equal Salary, który potwierdza brak różnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Firma angażuje się także w zewnętrzne inicjatywy, takie jak: Karta Różnorodności czy Target Gender Equity. W ten sposób Grupa Żabka tworzy kulturę organizacyjną, umiejącą rozpoznać i wzmocnić potencjał każdego, tworząc jednocześnie środowisko oparte na współpracy i dzieleniu się doświadczeniami.

  Ranking Diversity Leaders 2024, stworzony przez brytyjski dziennik Financial Times we współpracy z firmą badawczą Statista, jest rezultatem najbardziej wszechstronnych badań nad standardami różnorodności i inkluzji w miejscu pracy. Końcowa lista 850 firm jest wynikiem niezależnie przeprowadzonego badania obejmującego ponad 100 000 pracowników z 16 krajów. 

  Jako odpowiedzialna organizacja Grupa Żabka przykłada ogromną wagę do jakości i bezpieczeństwa żywności. Troska o zachowanie najwyższych standardów w tym zakresie to podstawowy element budowania zaufania konsumenta. Mamy pewność, że oferowane przez nas produkty są powtarzalne, przebadane, sprawdzone w wyniku wieloetapowej kontroli. Gwarancja najwyższej jakości powoduje, że klienci wracają do nas po kolejne produkty –mówi Marta Urbaniak, Head of Quality & Environmental Management, Pełnomocnik ds. ISO, Żabka Polska.

  „Testerzy Produktów” decydują, co dobre

  Celem Żabki jest dostarczanie klientom pożywnych i wygodnych dań, przekąsek i napojów, które są gotowe do natychmiastowego spożycia lub podgrzania i których nie można nabyć nigdzie indziej. Laboratorium innowacji Żabki stale opracowuje nowe rozwiązania, rozwijając rodzinę marek własnych. Do końca września 2023 r. sieć wprowadziła do oferty już ponad 110 nowości produktowych w ramach marek własnych, czyli tyle, ile w całym 2022 r.

  Wszystkie produkty marek własnych poddawane są licznym analizom sensorycznym oraz badaniom laboratoryjnym. Są też testowane przez pracowników, współpracowników i franczyzobiorców Żabki w ramach programu „Testerzy Produktów”. Testerzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, które następnie są analizowane przez zespoły odpowiedzialne za rozwój i wprowadzenie produktu do sieci. Dzięki ich opiniom łatwiej jest ocenić potencjał danego produktu i podjąć decyzję o wprowadzeniu go do sprzedaży. W ten sposób pracownicy, współpracownicy i franczyzobiorcy są bezpośrednio zaangażowani w proces doboru i selekcji nowości, mają realny wpływ na to, jakie produkty trafiają na półki sklepów, oraz stają się ambasadorami marek własnych.

  Jakość potwierdzona liczbami

  Produkty marek własnych Żabki muszą spełnić nie tylko wymagania jakościowe wynikające z przepisów prawa, ale także te specyficzne, określone przez sieć. Ich dostawcy spełniają wyznaczone przez Żabkę standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz podlegają regularnym audytom, potwierdzającym zgodność i powtarzalność procesów produkcyjnych. Tylko w 2023 r. sieć przeprowadziła ponad 900 analiz laboratoryjnych oraz ponad 1100 ocen sensorycznych realizowanych w centrum rozwoju produktów firmy. Każdy z produktów marek własnych jest dokładnie sprawdzany i analizowany na każdym etapie łańcucha dostaw. W 2023 r. regularnym kontrolom w zakresie jakości poddawanych jest blisko 360 produktów marek własnych oraz tych z oferty Żabka Café. Produkty z każdej partii wszystkich produktów marek własnych są przygotowywane i oceniane przez wykwalifikowany zespół już w centrach logistycznych. Od początku 2023 r. skontrolowano blisko 74 tys. dostaw produktów, a kontroli sensorycznej poddano blisko 29 tys. partii produktów, w tym blisko 10 tys. hot dogów.

  Najwyższe standardy jakości w sklepach

  Wszelkie działania podejmowane przez Żabkę realizowane są w oparciu o obowiązujące standardy i poddawane regularnym audytom. Sieć zapewnia swoim franczyzobiorcom szkolenia oraz opracowuje procedury, których wdrożenie i przestrzeganie w sklepach pozwala zagwarantować najwyższą jakość produktów i usług oferowanych klientom. Udostępnia im także wiele cyfrowych narzędzi, które ułatwiają zarządzanie sklepem. Przykładem jest aplikacja Asystent Żabka. Jednymi z jej najczęściej i najchętniej używanych funkcjonalności są moduł HACCP, który pomaga dbać o bezpieczeństwo żywności, optymalizuje czas pracy z dokumentacją i minimalizuje liczbę wydruków w sklepie, oraz moduł pozwalający na zdigitalizowanie procesu weryfikacji dat ważności produktów i ich przeceniania.

  Promocja zrównoważonego stylu życia dzięki markom własnym

  Marki własne nie tylko stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na określone kategorie asortymentu, ale także realizują cele Żabki w zakresie ESG. W 2020 r. Żabka zobowiązała się do podwojenia sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Dzięki podjętym działaniom, jak m.in. program reformulacji, promowanie diety roślinnej, eliminowanie oleju palmowego z produktów marek własnych, eliminacja jaj klatkowych w trosce o dobrostan zwierząt oraz wykorzystanie certyfikowanych surowców zdefiniowanych jako krytyczne w obszarze zrównoważonego rozwoju, sieć osiągnęła ten cel dwa lata przed planowanym terminem. Dlatego w 2022 r. na nowo zdefiniowała swoje podejście do dobrego żywienia. Nowe założenia obejmują promowanie produktów z wysoką oceną Nutri-Score, produktów pochodzenia roślinnego, z tzw. czystą etykietą lub oznaczeniami zdrowotnymi lub żywnościowymi zgodnie z wytycznymi UE.


  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/

  Pracownicy Grupy Żabka porządkowali park na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Akcja odbyła się we wtorek 25 lipca br. i była kolejną inicjatywą firmy w ramach wolontariatu pracowniczego. Zaangażowanie społeczne to dla Żabki nie tylko słowa, ale również konkretne działania.

  Na co dzień zielony teren służy zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu jako miejsce do zajęć terapeutycznych i przestrzeń do odpoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki wolontariuszom, park odzyskał dawny urok.

  Przebywanie w przyjaznym środowisku, np. na łonie natury, jest ważnym elementem w procesie terapeutycznym naszych pacjentów, jak również chwilą wytchnienia i odpoczynku dla naszych pracowników, dlatego postanowiliśmy zrewitalizować park należący do naszego Szpitala. Pierwszym krokiem jest gruntowane posprzątanie terenu, w którym wspierają nas wolontariusze, pracownicy Grupy Żabka, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – mówi Piotr Nowicki, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

  Grupa Żabka rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. W centrum uwagi stawia przede wszystkim człowieka i jego potrzeby, nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i najbliższe otoczenie. W 2021 r. firma zrewidowała podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do realnych i długofalowych zmian. Nie tylko stwarza pracownikom różne możliwości wolontariatu, ale także zachęca ich do szukania na własną rękę lokalnych inicjatyw, które mogliby wesprzeć.  

  Każdy pracownik w naszej firmie może miesięcznie wykorzystać do 8 godzin na wolontariat pracowniczy. Bardzo nas cieszy, że zatrudniamy osoby, dla których pomoc i zaangażowanie społeczne są równie ważne jak dla nas. Wspólnie wychodzimy do społeczności lokalnych i szukamy przestrzeni, w których nasze umiejętności, czas, energia i zapał mogą przerodzić się w coś dobrego. Dlatego zaangażowaliśmy się w pomoc Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu – mówi Katarzyna Przewęzikowska, Menedżerka ds. Relacji Zewnętrznych i CSR.

  Akcja w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu trwała 3 godziny. Na koniec, w zielonym zakątku rozstawione zostały ławki, które stanowią dopełnienie wstępnej aranżacji tego terenu. To była kolejna inicjatywa Grupy Żabka w ramach wolontariatu pracowniczego. Od początku roku przedstawiciele firmy brali udział m.in. w akcji sadzenia drzew, w sprzątaniu świata, opiece nad zwierzętami w schronisku, czy też w zbiórce charytatywnej na rzecz uchodźców z Ukrainy. 

  Grupa Żabka znalazła się w gronie laureatów Special Achievement in GIS Awards 2023 (SAG). Tytuł został przyznany za zwiększenie dynamiki otwarć sklepów i utrzymywanie jej na poziomie 1 tys. placówek rocznie dzięki oprogramowaniu GIS. Konkurs jest elementem konferencji Użytkowników Oprogramowania Esri, która rokrocznie gromadzi tysiące uczestników z całego świata.

  Technologia GIS (Systemów Informacji Geograficznej), służąca do gromadzenia, analizy i wizualizacji danych, to dziś niezwykle istotne narzędzie w handlu, szczególnie jeśli chodzi o wsparcie ekspansji przy wyborze fizycznych placówek sieci. Pozwala na połączenie danych o projekcie z pozostałymi informacjami dotyczącymi jego lokalizacji, np. z danymi demograficznymi opisującymi społeczność na wybranym terenie, najbliższą konkurencję, analizami dotyczącymi ruchu ulicznego itp. Dzięki ich wizualizacji firmy mogą rozpoznawać obszary o wysokim potencjale sprzedaży i wiedzieć, jak dotrzeć do swojej grupy docelowej. Tym samym GIS umożliwia przedsiębiorstwom zrozumienie zależności przestrzennych, a w efekcie podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

  Doskonale zdają sobie z tego sprawę zarządzający ogólnopolską siecią sklepów Żabka, którzy chcąc zapewnić sobie odpowiedni poziom ekspansji, postawili właśnie na rozwiązania bazujące na GIS. W tym celu w 2018 roku Grupa rozpoczęła współpracę z dostarczającą niezbędne narzędzia firmą Esri Polska. Efektem współdziałania było wdrożenie systemu ArcGIS, który stał się bazą do działania wielu aplikacji w firmie. Korzystają z niego m.in. menadżerowie, analitycy i pracownicy terenowi.

  GIS dla optymalizacji i ekspansji

  Wybór lokalizacji danej placówki handlowej wymaga szeregu analiz geograficznych. Liczy się w nich wiele różnych czynników – od liczby przechodniów na danej ulicy, aż po zamożność i wiek populacji, która zamieszkuje okolicę.

  „Technologia GIS pozwala branży handlowej na szybkie i sprawne analizowanie szerokich zbiorów danych, by poznać specyfikę wybranej lokalizacji” – zauważa Agnieszka Nosal, Dyrektor Zarządzająca Esri Polska. „Wizualizacje prezentowane na czytelnych, interaktywnych mapach, przynoszą odpowiedzi na kluczowe pytania. W przeciwieństwie do innych zestawień i analiz – jest je w stanie zrozumieć każdy, bez specjalnego przygotowania. To znacznie ułatwia pracę zespołów i ogranicza ryzyko błędów w procesie podejmowania decyzji”.

  Usprawnienie procesu analiz ułatwiło Żabce określenie potencjału poszczególnych lokalizacji – co w znaczący sposób odpowiada na potrzeby sieci i jednocześnie ma wpływ na zwiększenie jej konkurencyjności. Dane w systemie ArcGIS przedstawiane są w czytelny sposób i prezentują zestawienia z kilku perspektyw, dzięki czemu proces decyzyjny jest szybszy i bardziej kompleksowy.

  Ekspansja to niezwykle ważna część działań Żabki, firmy chcącej nieustannie się rozwijać” – mówi Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji Żabka Polska. „Wyzwania, z którymi się mierzymy, to między innymi analiza i ocena potencjału nowych lokalizacji. Dlatego niezwykle pomocne jest wsparcie, które oferuje GIS. Daje nam pewne i wiarygodne narzędzie do wielopłaszczyznowego analizowania różnych lokalizacji i tym samym umożliwia podejmowanie trafnych decyzji, zarówno na poziomie menadżerskim, jak i operacyjnym. Wizualizacja na mapach, analiza przestrzenna oraz przetwarzanie i gromadzenie dużej ilości danych to czynniki, które nie tylko pozwalają nam na komfortową pracę i szybki dostęp do informacji, ale również na planowanie dalszego rozwoju”.

  Efekty godne docenienia

  W rezultacie wdrożenia Żabka może dziś lepiej zarządzać swoim zasięgiem i lokalizacjami sklepów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności biznesowej i rozwoju firmy. Wymiernym efektem współpracy z Esri Polska jest zwiększenie dynamiki otwarć nowych sklepów przez firmę. Po decyzji o cyfryzacji procesu ekspansji i wdrożeniu rozwiązań bazujących na GIS osiągnęła ona poziom ponad 1 tys. otwarć nowych sklepów w roku i wynik ten utrzymywany jest już od 4 lat.

  Tak dynamiczny rozwój, osiągnięty dzięki implementacji rozwiązań bazujących na GIS, nie mógł ujść uwadze jury tegorocznego konkursu SAG. Nagrodę wręczoną podczas największej konferencji gromadzącej wszystkich użytkowników rozwiązań bazujących na GIS, która tradycyjnie już odbyła się w San Diego w Kalifornii, odebrał Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji Żabka Polska. Tym samym Grupa Żabka dołączyła do grona polskich laureatów tego wyróżnienia, wśród których znajdują się m.in.: RCB, GUS, Politechnika Warszawska, Frontex, Państwowy Instytut Geologiczny, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Policja, Służba Celna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy GOPR.

  Żabka otrzymała aż trzy wyróżnienia w prestiżowym plebiscycie wyłaniającym najlepsze sklepy spożywcze w Polsce – Market Roku 2023. Jury przyznało sieci nagrody w kategoriach: Mały Format, Najbardziej Innowacyjny Koncept oraz Najlepszy Koncept Franczyzowy. W plebiscycie Retail Business Awards, który jest wspólnym projektem Wydawnictwa Gospodarczego i Business Centre Club, kapituła postanowiła przyznać także nagrodę Tomaszowi Blicharskiemu. Wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Future otrzymał wyróżnienie w kategorii Wizjoner Handlu.

  Gala wręczenia nagród Market Roku 2023 oraz Retail Business Awards odbyła się 25 maja br., w trakcie organizowanego przez Wydawnictwo Gospodarcze Kongresu Retail Trends 2023.

  Market Roku to prestiżowy plebiscyt wyłaniający najlepsze sklepy spożywcze w Polsce. Co roku, w kilkunastu kategoriach, o tytuł ten walczą sklepy indywidualne oraz sieci handlowe. Zwycięzców wskazuje jury, w którym zasiadają topowi menadżerowie najważniejszych firm spożywczych, przedstawiciele instytutów badawczych oraz organizacji branżowych.

  W ramach tegorocznej edycji Market Roku Żabka otrzymała nagrodę w kategorii Mały Format za „bycie synonimem małego sklepu, połączone z ciągłym doskonaleniem konceptu, wyznaczaniem nowych standardów na rynku convenience i bycie punktem odniesienia dla wszystkich rywali handlowych nie tylko w obrębie jednego formatu”.

  Jury doceniło Żabkę także za koncept Żabka Nano. Nagrodę w kategorii Najbardziej Innowacyjny Koncept sieć otrzymała „za stworzenie największej w Europie, a niebawem największej na świecie, sieci sklepów autonomicznych, przy jednoczesnym zadbaniu nie tylko o zaplecze technologiczne, ale także o wskaźniki finansowe projektu”.

  Żabka, to zdaniem jurorów, również Najlepszy Koncept Franczyzowy. Jurorzy docenili Żabkę za „zostanie w minionym roku największą pod względem liczby sklepów siecią handlową w Polsce, przy jednoczesnym stawianiu na rozwój technologii i innowacje, co przekłada się na korzyści dla franczyzobiorców”.

  W czasie uroczystej gali zorganizowanej w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim, k. Warszawy, rozstrzygnięto także plebiscyt Retail Business Awards, w którym w kategorii Wizjoner Handlu nagrodę przyznano Tomaszowi Blicharskiemu. Według jury wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Future, to „menadżer, który rozumie obecne i przewiduje nadchodzące zmiany, a jego decyzje biznesowe współkształtują oblicze sektora i wyznaczają kierunki rozwoju branży”.

  Retail Business Awards to prestiżowe wyróżnienia gospodarcze dla przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego i hurtowego w Polsce. Statuetkami są nagradzane firmy i ich menadżerowie za realnie podejmowane działania, które kreują rzeczywistą wartość dla partnerów biznesowych, dostawców, pracowników, lokalnych społeczności i konsumentów, a także gospodarki i środowiska.

  Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Grupy Żabka, został laureatem Hermesa Handlowego w kategorii Osobowość Handlu. Jest to nagroda przyznawana przez miesięcznik „Poradnik Handlowca” wybitnym reprezentantom branży FMCG w Polsce.

  Przyznanie nagrody Tomaszowi Suchańskiemu zbiegło się z początkiem obchodów 25-lecia działalności sieci sklepów Żabka. Żabka jest liderem convenience – od 25 lat uczestniczy w budowie tego sektora w Polsce, będąc blisko klientów i ich potrzeb. Misją Żabki jest upraszczanie życia klientom i oferowanie im wygodnych, kompleksowych rozwiązań. Sieć współpracuje już z ponad 8 tys. franczyzobiorców, wspierając przedsiębiorczość i kreując ponad 56 tys. miejsc pracy.

  Prezes Zarządu Grupy Żabka odebrał statuetkę podczas uroczystej Gali, która odbyła się w trakcie XXIII Wiosennego Ogólnopolskiego Spotkania Czołowych Postaci Świata FMCG i HoReCa w Poznaniu. Wzięli w niej udział czołowi przedstawiciele świata FMCG: top managerowie zagranicznych i krajowych producentów, prezesi i członkowie zarządów sieci detalicznych, przedstawiciele hurtowych dystrybutorów oraz prezesi organizacji handlowych.

  Jak podkreślają organizatorzy konkursu, misją „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” od lat jest wspieranie niezależnych handlowców i restauratorów, a także wyróżnianie tych, którzy swoją postawą dają przykład innym, osiągając nie tylko sukcesy sprzedażowe w handlu czy gastronomii, ale także realizując niezwykle istotne misje społeczne i etyczne.

  Grupa Żabka to nowoczesny ekosystem, który od 25 lat towarzyszy klientom w każdym momencie dnia, ułatwiając im życie i uwalniając ich czas. Oferuje produkty i usługi dostosowane do ich potrzeb, koncentrując się na rozwiązaniach Quick Meal i Food to Go. Dzięki cyfryzacji  jest w stanie ciągle się doskonalić, tworząc innowacyjne usługi, nowe kanały sprzedaży i technologiczne narzędzia przyszłości. W kompleksowej Strategii Odpowiedzialności (ESG) Grupa Żabka demonstruje swoje zaangażowanie w tworzenie bardziej zrównoważonego stylu życia dla wszystkich, przy jednoczesnej minimalizacji swojego wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości. Działania Grupy mają realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki – w 2022 r. całkowita kwota wartości dodanej wytworzonej przez Grupę Żabka i współpracujących z nią franczyzobiorców wyniosła aż 7 mld zł, to o 31% więcej niż w 2021 r.

  Podsumowanie działań podjętych przez Grupę Żabka znaleźć można w opublikowanym właśnie, piątym już Raporcie Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie”. Publikacja zawiera wiele przykładów, które ilustrują podjęte przez Grupę działania w 2022 roku.

  Nasza Strategia Odpowiedzialności jest ściśle zintegrowana ze strategią biznesową, a nasz główny cel to dążenie do tego, aby codzienne wybory naszych klientów stały się prostsze i bardziej wygodne, a jednocześnie były bardziej przyjazne otoczeniu. Podejmujemy więc wiele działań, aby pozytywnie wpływać na nasze otoczenie i być częścią realnej zmiany na lepsze. Wspieramy lokalną przedsiębiorczość i nawiązujemy współpracę z miastami, jak np. z Bydgoszczą, gdzie testujemy system gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto otworzyliśmy pierwszy w Polsce sklep łączący technologię z bardziej przyjaznymi środowisku rozwiązaniami – Żabkę Eko Smart. Otrzymaliśmy też certyfikat EQUAL-SALARY, a według Instytutu Gallupa znaleźliśmy się wśród 23% najlepszych firm na świecie, które tworzą jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy. Zgodnie z naszym strategicznym zobowiązaniem, zwiększamy naszą przejrzystość, regularnie poddając się zewnętrznym przeglądom i weryfikacjom w obszarze ESG – mówiAnna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

  Grupa Żabka z realnym wpływem na gospodarkę i społeczeństwo

  Żabka to najdynamiczniej rozwijająca się sieć modern convenience w Europie Środkowo-Wschodniej – obejmuje ponad 9000 sklepów, prowadzonych przez ponad 8000 franczyzobiorców. Żabka to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych – licząca ok. 50 Żabek Nano. W skład Grupy wchodzą także Maczfit, Dietly, delio i Żabka Jush. Zakres i skala działalności Grupy Żabka oraz franczyzobiorców ma istotny wpływ na polską gospodarkę, co obrazuje kwota wartości dodanej (VA), która za 2022 r. wyniosła 7 mld zł (w porównaniu do  5,3 mld zł w 2021 r.). Liczba ta równa się kwocie, która wystarczyłaby na sfinansowanie remontu ok. 12 700 km dróg krajowych.

  Grupa Żabka i współpracujący z nią franczyzobiorcy wpływają także na rynek pracy, utrzymując w ub. r. ponad 56 400 miejsc pracy – to o 24% więcej niż w 2021 r. (45 400) i aż o 55% więcej niż w 2020 r. (36 500). Ten pozytywny wpływ w obszarze zatrudnienia jest odczuwalny we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Łączna liczba miejsc pracy utrzymana w ub. roku jest w przybliżeniu równa łącznej liczbie mieszkańców Swarzędza i Jarocina (województwo wielkopolskie).

  Żabka zwiększyła sprzedaż marek własnych promujących zrównoważony styl życia

  W 2020 r. Żabka zobowiązała się do podwojenia sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Dzięki podjętym działaniom, takim jak m.in. program reformulacji, promowanie diety roślinnej, eliminowanie oleju palmowego z produktów marek własnych oraz produktów markowych oznaczonych certyfikatem RSPO, Żabka osiągnęła ten cel dwa lata przed planowanym terminem. Dlatego w 2022 r. sieć na nowo zdefiniowała swoje podejście do dobrego żywienia i zidentyfikowała cztery aspekty, na których chce się skupić w najbliższych latach. Nowe założenia obejmują promowanie produktów, które uzyskały wysoką ocenę Nutri-Score, produktów pochodzenia roślinnego, z tzw. czystą etykietą lub oznaczeniami zdrowotnymi lub żywnościowymi zgodnie z wytycznymi UE.

  W 2022 r. znaczącym krokiem naprzód, mającym na celu pomoc klientom w podejmowaniu trafnych decyzji zakupowych, było także oznaczenie 100% produktów marki własnej systemem Nutri-Score. Blisko połowa (45%) produktów marki własnej Żabki otrzymała wysoką ocenę i ten odsetek wciąż się zwiększa. Dodatkowo żółte wersje dań gotowych marki własnej Szamamm zapewniają aż 2/5 sugerowanej do spożycia dziennej dawki warzyw.

  Żabka współpracuje z miastami

  Żabka nie tylko wspiera lokalną przedsiębiorczość, ale także nawiązuje współpracę z miastami. W ramach projektu „Zielona Odnowa”, realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz, mieszkańcy mogą oddawać jednorazowe opakowania po napojach we wszystkich sklepach Żabka, których jest ponad 120 na terenie  miasta. Zebrany surowiec służy do stworzenia nowych opakowań, dzięki czemu mniej odpadów trafia na wysypiska. Celem tego pilotażowego projektu jest także budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów oraz wyrobienie w nich nawyku zwrotu plastikowych i metalowych opakowań po napojach tak, jak aktualnie zwraca się butelki szklane. To miedzy innymi  dzięki tego typu inicjatywom w 2022 r. Żabka osiągnęła  neutralność plastikową dla produktów marek własnych. Jednocześnie sieć jest już bardzo blisko realizacji innego celu – do końca 2025 r. chce, by 100% opakowań marek własnych pochodziło i nadawało się do recyklingu. W 2022 r. ten cel firma osiągnęła już w 94%.

  Żabka Eko Smart, czyli laboratorium innowacji przyjaznych środowisku

  W 2022 r. w Poznaniu Żabka otworzyła swój pierwszy sklep Eko Smart, będący laboratorium innowacyjnych rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku, wzbogaconych o rozwiązania ułatwiające pracę franczyzobiorcom i ich pracownikom. W Żabce Eko Smart zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji bazujących na ogniwach perowskitowych – w tej przełomowej technologii powstały wyświetlacze cenowe, tzw. cenówki, oraz żaluzje produkujące energię elektryczną. Placówkę wyposażono w systemy do zdalnego zarządzania oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami (Smart Shop Control), a przy stoisku z kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izolowane matami z konopi siewnych lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione glikolem półki w szafie mroźniczej.

  Więcej informacji o Żabce Eko Smart, która otwarta jest już m.in. w Poznaniu i w Łodzi, można znaleźć na stronie: https://zabkagroup.com/pl/zabka-eko-smart/

  Żabka jednym z najbardziej angażujących miejsc pracy

  Grupa Żabka od lat konsekwentnie buduje także kulturę organizacyjną opartą na wartościach, dbając o swoich pracowników i ich rozwój. Jest miejscem, w którym każda zatrudniona osoba jest doceniana, szanowana i może w pełni realizować swój potencjał – niezależnie od tego, kim jest. Grupa dba, aby wszyscy pracownicy byli równo wynagradzani za pracę o tej samej wartości i wpływie na organizację, czego potwierdzeniem jest przyznany przez EQUAL-SALARY Foundation, szwajcarską fundację badającą równość płac w firmach, certyfikat równych płac. Żabka Polska jest pierwszą polską firmą z tym wyróżnieniem opartym na wytycznych ONZ i uznawanym przez Komisję Europejską. Certyfikat wzmacnia pozycję spółki wśród najlepszych pracodawców, którzy nie tylko mówią o swoim zaangażowaniu w równość, ale także demonstrują ją realnym działaniem.

  Dziś Grupa Żabka jest też jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc pracy na świecie – według badania Instytutu Gallupa znalazła się wśród 23% najlepszych firm na świecie, które tworzą jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy. Dynamiczny rozwój firmy i ekspansja na dużą skalę jest niemożliwa bez zaangażowanych zespołów i silnych osób liderskich, dlatego ciągłe podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników to jeden z celów strategicznych firmy.

  Raport Odpowiedzialności za 2022 rok

  Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to już piąty Raport Odpowiedzialności przygotowany przez firmę. Informacje zawarte w publikacji podsumowują istotne wyniki i wybrane działania realizowane przez Grupę Żabka wspierające realizację Strategii Odpowiedzialności w 2022 r. Informacje zawarte w raporcie zostały pogrupowane w 4 filarach strategicznych: Filar 01 – Zrównoważony styl życia, Filar 02 – Pozytywny wpływ na otoczenie, Filar 03 – Odpowiedzialna organizacja oraz Filar 04 – Zielona planeta. Efekty działań zostały w sposób transparentny zaprezentowane i omówione w tabelach z wynikami, a także przedstawione w kontekście wybranych działań podejmowanych przez Grupę w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

  Publikacja została przygotowana zgodnie z najnowszymi standardami raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Jednocześnie do raportu zostały włączone ujawnienia klimatyczne, które realizują wytyczne rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) oraz model tworzenia wartości bazujący na zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (International Integrated Reporting Council – IIRC). Dodatkowo w raporcie zostały ujęte informacje dotyczące sprawozdawczości z działań zmierzających do realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact, zgodnie z wytycznymi Communication on Progress (CoP), rekomendacje zawarte w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation oraz informacje o wkładzie organizacji w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport kolejny raz został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.

  Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka za 2022 rok dostępny jest w wersji elektronicznej: Zaangażowanie w zrównoważony rozwój | Żabka Group (zabkagroup.com)

  Globalne ocieplenie staje się coraz większym wyzwaniem, a lasy są doskonałym naturalnym narzędziem ograniczania zmian klimatycznych. Mając tego świadomość Grupa Żabka w ramach programu wolontariatu pracowniczego rozpoczęła akcję „Projekt Las”, którą realizuje we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwem Konstantynowo. W jej pierwszym etapie, który odbył się 30 marca br., w lesie w okolicach podpoznańskiej Mosiny pracownicy organizacji posadzili 2 tysiące drzew. W projekt zaangażowało się 41 wolontariuszy firmy, którzy przez 3 godziny wspólnie pracowali dla dobra planety.  

  Jesteśmy firmą, która wspiera zaangażowanie społeczne  pracowników, dlatego każda osoba ma  możliwość wykorzystania aż 8 godzin miesięcznie na wolontariat pracowniczy. W ramach akcji wolontariackich współpracujemy z wieloma fundacjami i ośrodkami pomocy, nasi przedstawiciele działają samodzielnie, ale również w ramach akcji prowadzonych przez naszą firmę. Tym razem w ramach „Projektu Las” nasi wolontariusze posadzili 2 tysiące drzew odnawiając tym samym drzewostan i wspierając środowisko naturalne – mówi Katarzyna Przewęzikowska, managerka ds. relacji zewnętrznych i CSR.

  Przed rozpoczęciem akcji przedstawiciele Nadleśnictwa Konstantynowo przeprowadzili dla pracowników szybkie szkolenie, w trakcie którego tłumaczyli, jak prawidłowo sadzić drzewka. Po nim wolontariusze w parach przystąpili do działania. Ich zadaniem było odnowienie lasu, czyli posadzenie nowego pokolenia drzew w miejscu, w którym stary drzewostan ustąpił miejsca młodemu.

  Sadzimy w odstępach 90 cm. Ważne, żeby drzewko nie miało zawiniętych korzeni, a jamka, czyli dołek, który zostaje wykonany szpadlem, musi mieć taką głębokość, na jaką drzewko było wcześniej posadzone w szkółce – wyjaśniał Wojciech Fabisiak, Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa Konstantynowo. – Pamiętajmy, że las to nie tylko ładny krajobraz – to niezbędny czynnik równowagi ekologicznej. Drzewa produkują niezbędny do życia tlen, są też źródłem surowca drzewnego, owoców leśnych, grzybów i ziół. Las to także tak bardzo ważna dzisiaj retencja wody oraz miejsce naszego odpoczynku i rekreacji. Dlatego każdego roku w Polsce leśnicy sadzą 500 mln młodych drzew odnawiając lasy i zalesiając kolejne obszary. Las to nasze wspólne przyrodnicze dobro narodowe, dlatego cieszymy się, że Żabka wspiera nasze działania. Chcielibyśmy, żeby ta troska o las była dla wszystkich czymś oczywistym. By jak najwięcej osób włączało się w akcje sadzenia drzew – dodał Wojciech Fabisiak.

  8 godzin w miesiącu na wolontariat

  W ramach wolontariatu pracowniczego każdy pracownik Żabki może przeznaczyć do 8 godzin w miesiącu na pomaganie innym w czasie godzin pracy. Eksperci firmy, w ramach wolontariatu, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza z obszarów: nowe technologie, logistyka czy zaawansowana analityka, z uczniami VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym firma realizuje projekt „Drogi do biznesu”. Pracownicy Żabki angażowali się też w wolontariat m.in. na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża czy w działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy. Mieli także możliwość uczestniczenia w wyjątkowej akcji „Paczka z uśmiechem”, pakując paczki z prezentami dla potrzebujących dzieci znajdujących się pod opieką m.in.: Fundacji Drużyny Szpiku, Fundacji Happy Kids, Fundacji In_Spire, Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, a także małych pacjentów w poznańskich szpitalach.

  Grupa Żabka dąży do tego, aby zapewnić klientom wygodny dostęp do najwyższej jakości produktów w każdym możliwym miejscu, dlatego rozwija projekt autonomicznych sklepów i otwiera pierwszą taką placówkę w szpitalu. Dzięki Żabce Nano, zlokalizowanej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, zarówno jego pacjenci, odwiedzający, jak i pracownicy będą mogli zaopatrywać się w produkty z bogatej oferty sieci przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

  Żabka Nano na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu mieści się przed wejściem głównym (wejściem A), obok rotundy, przy parkingu, na który wjeżdża się od ul. Juraszów. To jak do tej pory najmniejszy sklep autonomiczny sieci – powierzchnia sali sprzedaży wynosi 16 m2. Sklep zostanie otwarty w drugim kwartale tego roku. Wstęp do placówki możliwy będzie przy wykorzystaniu dowolnej karty płatniczej lub aplikacji mobilnej Żappka z kartą płatniczą podpiętą pod Żappka Pay.

  Otwarcie sklepu Żabka to zawsze szansa dla lokalnej społeczności na zrobienie szybkich zakupów. Szpital to kolejny typ lokalizacji, w którym nasz sklep autonomiczny jest dostępny dla klientów, bo zgodnie z naszą misją, chcemy im zapewniać wygodę wszędzie tam, gdzie to możliwe – mówi Paweł Grabowski, dyrektor rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future.

  Mimo niewielkiej powierzchni sklepu, asortyment Żabki Nano na terenie poznańskiego szpitala będzie liczyć ok. 900 produktów. Znajdą się w nim m.in. produkty marek własnych Żabki, takie jak dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, płynne przekąski Foodini, soki i lemoniady Wycisk oraz świeżo mielona kawa z ekspresu. Ze względu na lokalizację i potrzeby pacjentów szpitala, sklep będzie dysponował również rozbudowaną ofertą produktów higienicznych.

  Szpital Wojewódzki w Poznaniu, jako pierwszy w Polsce, umożliwi swoim pacjentom, osobom odwiedzającym i pracownikom zakupy w sklepie sieci Żabka. Podjęliśmy propozycję współpracy, ponieważ jest to zgodne z naszą wizją świadczenia usług na wysokim poziomie i sięgania po nowoczesne rozwiązania. Sklep Żabka Nano oznacza, że nasza niemedyczna oferta wzbogaci się o miejsce bardzo potrzebne, przyjazne i na najwyższym europejskim poziomie. Jesteśmy przekonani, że na funkcjonowaniu takiego sklepu na terenie szpitala zyskają przede wszystkim pacjenci, gdyż będzie otwarty 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Tak jak Szpital –dodaje Piotr Nowicki, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

  Największa sieć sklepów autonomicznych w Europie

  Żabka Nano to innowacyjny koncept, który zmienia i kształtuje postrzeganie doświadczeń konsumenckich. Pierwszy sklep rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2021 r. w Poznaniu. Obecnie Żabka Nano to największa sieć sklepów autonomicznych w Europie. Liczy ponad 50 tego typu placówek, a w planach jest otwarcie kolejnych kilkudziesięciu. Sklepy Żabka Nano zlokalizowane są m.in. w miejscach, w których – ze względu na ograniczoną powierzchnię lub wymogi prawne – nie zmieściłaby się standardowa placówka sieci Żabka, np. w biurowcach, klubach fitness czy akademiku. Stanowią także ważny element tkanki miejskiej – są obecne na ważnych ulicach miast czy na stacjach metra.

  Więcej o sklepach Żabka Nano na: zabkagroup.com/pl/convenience/nano/ i zabka.pl/zabka-nano

  Grupa Żabka jest w top 25% najlepszych firm na świecie, którym udało się stworzyć jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy, czego potwierdzeniem jest otrzymana nagroda Gallup Exceptional Workplace Award 2023. Grupa Żabka jest pierwszą polską organizacją z taką nagrodą. Instytut Gallupa jest światowym i najstarszym instytutem badania opinii społecznej. Przyznanie nagrody poprzedza metaanaliza obejmującą dane dotyczące ponad 2 milionów pracowników zatrudnionych w 276 organizacjach z 54 branż i 96 krajów. To najbardziej kompleksowe badanie miejsca pracy, jakie kiedykolwiek przeprowadzono.

  Rozwój firmy i ekspansja na dużą skalę jest niemożliwa bez zaangażowanych zespołów i silnych liderów, dlatego podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników uznajemy za jeden z celów strategicznych Grupy Żabka. Kiedy w 2017 roku tworzyliśmy plan rozwoju firmy na kolejne lata, wiedzieliśmy, że kluczem do jego realizacji jest zbudowanie angażującej kultury organizacyjnej. Nasze działania przynoszą wymierne efekty, czego dowodem jest rozwój firmy w ciągu ostatnich lat. Dziś, otrzymując nagrodę Instytutu Gallupa, możemy również z dumą powiedzieć, że stworzyliśmy jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy na świecie – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej Grupy Żabka.

  Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) jest wyrazem uznania dla najbardziej angażujących miejsc pracy na świecie, w których pracownicy mają poczucie przynależności do firmy, identyfikują się z jej wartościami i misją, dla których praca jest prawdziwą pasją. Laureaci nagrody to organizacje, które tworzą wyjątkowe miejsca pracy, zmieniając się na lepsze. Według danych Gallupa aż 72% osób zatrudnionych w organizacjach nagrodzonych GEWA, to pracownicy zaangażowani, tymczasem średnia światowa sięga zaledwie 21%.

  Żabka regularnie bada zaangażowanie pracowników

  Firmy, które zaangażowanie pracowników stawiają w centrum swojej strategii biznesowej i wplatają to zaangażowanie w swoją kulturę organizacyjną, osiągają lepsze wyniki, a pracownicy są bardziej zmotywowani i chętniej polecają pracodawcę. Dlatego Żabka od pięciu lat regularnie bada zaangażowanie i satysfakcję swoich pracowników.

  Według najnowszych wyników badania Instytutu Gallupa, Żabka znalazła się wśród TOP 25% firm na świecie z najbardziej angażującą kulturą organizacyjną, osiągając 77 percentyl wśród firm na całym świecie.

  Zaangażowane zespoły to wymierne korzyści, bo zaangażowani pracownicy pracują z pasją, są bardziej efektywni, w pracy osiągają wysokie, utrzymujące się na stałym poziomie wyniki. Wprowadzają innowacje i przyczyniają się do rozwoju organizacji.

  Zaangażowanie napędza konkretne wskaźniki biznesowe. Wg Gallupa organizacje, w których zaangażowanie jest wysokie, notują także 41% mniej absencji; 59% mniejszą rotację pracowników oraz o 10% wyższe wskaźniki dotyczące zaangażowania klientów. Poziom zaangażowania wpływa również na bezpieczeństwo pracy. Firmy, w których utrzymuje się on na wysokim poziomie, odnotowują aż 70% mniej zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.

  Badanie Gallupa jest anonimowe i obejmuje wszystkich pracowników i współpracowników Żabki. Frekwencja w ostatnim badaniu wyniosła rekordowe 92% (wobec średniej dla wszystkich przeprowadzonych przez Gallupa tego typu badań na poziomie 82%).

  W Żabce coroczne wyniki badania zaangażowania Gallupa są omawiane z zarządem oraz top menedżerami, a następnie z zespołami. Celem takich spotkań jest prezentacja rezultatów i głównych wniosków z analizy. Jest to również doskonała okazja do dyskusji i ustalenia priorytetów na kolejny rok. Dzięki pytaniom Gallupa, menedżerowie wiedzą m.in. co jest ważne dla zespołu, z czego mogą być dumni, a także co jeszcze wymaga pracy, aby każdy mógł się rozwijać i uwalniać swój potencjał. Zaangażowanie zarządu i top menedżerów gwarantuje z kolei realizację zmian i kaskadowanie ich do menedżerów oraz ich zespołów.

  Inne działania podejmowane przez Żabkę w celu rozwijania różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej firma opisuje w opublikowanym w czerwcu raporcie „Wygodnie i Odpowiedzialnie”. To już czwarte zestawienie aktywności realizowanych w ramach Strategii Odpowiedzialności opublikowane przez Grupę Żabka. Dostępny jest on w wersji elektronicznej: Raport Odpowiedzialności.

  Od 26 stycznia br., w ramach pilotażowego projektu „Zielona Odnowa”, klienci sieci Żabka mają możliwość oddawania jednorazowych opakowań po napojach we wszystkich ponad 120 Żabkach zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy. Można je zwracać bezpośrednio u sprzedawców lub w EKOmatach.  Zebrany surowiec posłuży do stworzenia nowych opakowań, dzięki czemu mniej śmieci trafi na wysypiska. Projekt przyniesie korzyści nie tylko planecie, zyskają także klienci – za każdą oddaną plastikową butelkę lub puszkę otrzymają 50 żappsów.

  Działania ekologiczne mają sens, gdy możemy osiągnąć ich odpowiednią skalę. Aby takie działania były efektywne, musimy projektować je w sposób prosty, czytelny i łatwy dla odbiorcy. Dlatego wprowadzamy możliwość oddania jednorazowych opakowań po napojach we wszystkich sklepach Żabka na terenie całej Bydgoszczy w ramach akcji „Zielona Odnowa”. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów oraz wyrobienie nawyku zwrotu plastikowych i metalowych opakowań po napojach tak, jak udało nam się to zrobić dla butelek szklanych. Naszym atutem jest bliskość sklepów, czyli punktów zbiórki, łatwość i szybkość procesu zwrotu opakowań, a także nagroda w postaci żappsów za proekologiczną postawę. Dzięki tej zbiórce będziemy w stanie odzyskać cenny surowiec i zawrócić go do ponownej produkcji opakowań. Takie działania mają sens nie tylko z uwagi na ograniczenie produkcji plastiku i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale także na minimalizację emisji CO₂, która jest bezpośrednią przyczyną zmian klimatycznych. Zachęcam klientów, by wzięli udział w naszej zielonej transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego! – mówi Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska.

  Projekt „Zielona Odnowa” realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz.

  Prawidłowa zbiórka odpadów, ich segregacja i gospodarka o obiegu zamkniętym są drogą, która na jej końcu pozwoli wykorzystywać surowce i ponownie je użytkować. Wdrożony projekt jest krokiem w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, jednakże w tym zakresie należy wdrożyć odpowiednie kompleksowe przepisy prawne. Czujemy satysfakcję, że akcja Żabki, promująca dobre zachowania ekologiczne, przy współpracy z Miastem, jest realizowana w Bydgoszczy –mówi Michał Sztybel, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy.

  Jak wziąć udział w akcji „Zielona Odnowa”?

  Wystarczy znaleźć dowolny sklep Żabka na terenie Bydgoszczy i przynieść do niego puste opakowania po napojach. Należy pamiętać, by opakowań nie zgniatać, nie niszczyć, a także nie zrywać etykiet.

  W ramach akcji „Zielona Odnowa” można zwracać plastikowe butelki PET o pojemności do 2l oraz metalowe puszki o pojemności do 1l (ze zbiórki wykluczone są opakowania po napojach mlecznych). Opakowania muszą mieć czytelny kod kreskowy do zeskanowania. Nie ma konieczności ich mycia, ale z przyniesionych opakowań należy wylać resztki napojów.

  Klienci, którzy wezmą udział w akcji, zostaną nagrodzeni bonusowymi punktami lojalnościowymi w aplikacji Żappka, czyli tzw. żappsami – otrzymają 50 żappsów za każde zwrócone opakowanie z plastiku (butelka) lub metalu (puszka). Zebranymi żappsami można płacić za zakupy.

  Dwa sposoby zwrotu – w EKOmacie i u sprzedawcy

  W 54 sklepach Żabka w Bydgoszczy można zwrócić opakowania w EKOmatach, czyli specjalnych maszynach do selektywnej zbiórki odpadów. W pozostałych 67 placówkach na terenie Bydgoszczy można zwrócić opakowania bezpośrednio u sprzedawcy, który także naliczy należne za zwrot bonusowe żappsy. W tym przypadku obowiązuje limit – jednorazowo można oddać maksymalnie 15 opakowań po napojach.

  Więcej informacji o akcji „Zielona Odnowa” znaleźć można na stronie: https://www.zabka.pl/zielona-odnowa

  Odpowiedzialność społeczna Żabki

  Żabka kontynuuje działania w zakresie odpowiedzialności społecznej, podejmując kolejne kroki i promując recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. W Poznaniu, Warszawie i Łodzi testuje już 29 EKOmatów, dzięki którym w sumie zebranych zostało i otrzymało drugie życie niemal 320 tys. sztuk puszek aluminiowych oraz ponad 701 tys. sztuk plastikowych butelek po napojach. Dodatkowo Żabka na opakowaniach produktów marki własnej umieszcza informacje o tym, jak właściwie segregować zużyte opakowania. Dba także o to, by jak najwięcej z nich powstawało z surowców wtórnych – butelki z  materiału pochodzącego w 100% z recyklingu (tzw. rPET) mają napoje wszystkich marek własnych Żabki –  Foodini, Wycisk, S! oraz woda mineralna OD NOWA.

  Grupa Żabka chce budować partnerstwa na rzecz pozytywnej zmiany oraz wspierać innowacyjność, dlatego aktywnie poszukuje do współpracy podmioty oferujące rozwiązania wspomagające transformację ekosystemu convenience. Robi to poprzez Venture Studio, jednostkę, która wyszukuje startupy w oparciu o bieżące potrzeby biznesu, ale również na podstawie trendów i insightów konsumenckich. Pomagają w tym programy akceleracyjne – Foodtech Lab, Startup Impact Program i Żabka Future Lab, którego 2. edycja właśnie wystartowała.

  Grupa Żabka podejmuje współpracę ze startupami, które tworzą innowacyjne rozwiązania dla handlu detalicznego, szczególnie w obszarach e-commerce, q-commerce i Direct to Consumer (D2C). Aby dotrzeć do jak najszerszego grona innowatorów, połączyliśmy siły z lokalnymi organizacjami zrzeszającymi startupy oraz międzynarodowymi programami akceleracyjnymi. Stworzyliśmy także trzy autorskie pogramy: Żabka Future Lab dla startupów tworzących rozwiązania przyszłości, Startup Impact Program dla startupów pozytywnego wpływu i Foodtech Lab dla startupów tworzących innowacje w obszarze żywności – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, Grupa Żabka.

  Grupa Żabka, dzięki sile ekosystemu convenience, który tworzy, oferuje młodym przedsiębiorstwom możliwość wdrożenia produktu lub rozwiązania na dużą skalę. W 2022 roku zespół Venture Studio przeanalizował zgłoszenia 1335 startupów, spotkał się z ponad 100 podmiotami, a 13 z nich zaprosił do pilotażu produktu lub rozwiązania.

  Dzięki mapowaniu innowacji w Grupie Żabka przez Venture Studio, identyfikujemy wyzwania, z którymi mierzą się poszczególne obszary biznesowe. Dzięki temu określamy priorytetowe kierunki do poszukiwania rozwiązań na rynku, w duchu open innovation. Wybierając startupy, kierujemy się ich dopasowaniem do naszej strategii oraz potencjałem rozwoju, z uwzględnieniem trendów rynkowych – podkreśla Karol Gajewicz.

  Dla najlepszych startupów, które Grupa zaprasza do współpracy, przewidziane są testy konsumenckie, komercyjny pilotaż, a nawet wsparcie finansowe na dalszy rozwój. Dodatkowo startupy mogą liczyć na dostęp do laboratorium sensorycznego, wsparcie eksperckie oraz liczne okazje do nawiązywania relacji kluczowych dla rozwoju biznesu. Zaproszenie do dalszej współpracy przez Venture Studio oznacza dla startupów możliwość współpracy ze wszystkimi podmiotami Grupy Żabka i szansę na przetestowanie swoich rozwiązań w najszybciej rozwijającej się sieci sklepów convenience w Polsce.

  W ubiegłym roku Venture Studio przeprowadziło 4 programy akceleracyjne, każdy skierowany do innej grupy młodych przedsiębiorstw – w tym Żabka Future Lab, Foodtech Lab i aż 2 edycje Startup Impact Program.

  Żabka Future Lab

  6 lutego br. wystartowała 2. edycja Żabka Future Lab – flagowego programu akceleracyjnego Grupy Żabka, w ramach którego poszukiwane są innowacyjne spółki , które pomogą rozwinąć ekosystem convenience, zaoferują klientom nowe usługi, usprawnią logistykę, zoptymalizują operacje oraz przyczynią się do transformacji Grupy w światowego lidera branży retail.

  Wyłonione w ramach Żabka Future Lab startupy mają szansę na przetestowanie swoich produktów i usług nie tylko w ponad 9 tys. sklepów sieci, w tym w autonomicznych Żabkach Nano, ale także w  centrach logistycznych. Mogą też uzyskać dostęp do infrastruktury partnerów Grupy.

  Wśród laureatów 1. edycji programu Żabka Future Lab jest m.in. Virbe – platforma, która umożliwia tworzenie interaktywnych awatarów 3D i wykorzystywanie ich w obsłudze klienta. Żabka testuje je w autonomicznych sklepach Żabka Nano, by ułatwić klientom zakupy i wnieść ich doświadczenia na nowy poziom.

  Startup Impact Program

  Wielkie zmiany składają się z małych decyzji dokonywanych na co dzień. Dlatego Grupa Żabka, poprzez Venture Studio aktywnie poszukuje również startupów pracujących nad rozwiązaniami ułatwiającymi konsumentom zmianę codziennych nawyków zakupowych na lepsze dla nich samych i dla Ziemi. Służy temu program akceleracyjny Startup Impact Program. Grupa realizuje go wspólnie z Kozminski Business Hub – organizacją zajmującą się poszukiwaniem i wspieraniem startupów przy Akademii Leona Koźmińskiego. Program skierowany jest do młodych przedsiębiorstw, których celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na otoczenie, czyli działających na rzecz ekologii, zdrowia czy przedsiębiorczości. Do tej pory KBH i Grupa Żabka zrealizowali wspólnie 2 edycje programu.

  W Startup Impact Program mogą wziąć udział startupy, których rozwiązania dotyczą czterech obszarów: zmniejszanie śladu środowiskowego, opakowania przyszłości, rozwój przedsiębiorczości oraz dobrostan i równe szanse. Projekty, które zwyciężyły w 2. edycji konkursu dotyczą: opracowania technologii szybkiego schładzania napojów bez użycia prądu (E-ice), produkcji biopolimerów (Seasoil) oraz opracowania inteligentnych kompostowników nadających się do użycia w warunkach miejskich, a nawet biurowych (Vermico).

  Foodtech Lab

  Grupa Żabka chce też dawać młodym przedsiębiorcom szansę na wspólne tworzenie innowacyjnych produktów spożywczych, które mogą ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów w zakresie dobrego odżywiania i zrównoważonego stylu życia. Służy temu program akceleracyjny Foodtech Lab, którego 1. edycja została uruchomiona w październiku ub.r.

  Projekt skierowany jest do startupów z całej Europy. Zgłaszały się do niego podmioty oferujące rozwiązania z takich obszarów jak: innowacyjne produkty spożywcze, alternatywne źródła białka, żywność funkcjonalna czy rozwiązania wspierające recykling i wielokrotne użycie.

  W zakończonej właśnie 1. edycji Foodtech Lab wzięło udział 140 startupów z 20 krajów. W gronie laureatów znaleźli się: SERio Roślinny ser – wegańskie sery z łubinu, BIO COOLS – kriogeniczne, wegańskie lody, New Granny – funkcjonalne napoje kawowe z wysoką zwartością białka, Small Giants – proteinowe, zdrowe przekąski z insektów oraz Fermentful – roślinny kefir dbający o odpowiednią florę jelitową. Zwycięskie startupy będą mogły zrealizować pilotażowe wdrożenia swoich rozwiązań w ramach ekosystemu Grupy Żabka.

  Za poszukiwanie innowacji i wkład w rozwój polskiego systemu startupów Grupa Żabka została nagrodzona w II edycji rankingu KREATORZY Polskiej Sceny Startupowej, stworzonego przez MamStartup we współpracy z PFR Ventures. Grupa otrzymała wyróżnienie w kategorii „Organizacje i Innowacje”, a jurorzy docenili ją za strategię wsparcia rodzimych startupów poprzez programy akceleracji.

  This site is registered on wpml.org as a development site.