Siła Grupy Żabka polega na budowaniu i pielęgnowaniu relacji pomiędzy pracownikami. Bardzo uważnie wsłuchujemy się w potrzeby każdego z nich, tak aby każda z osób zatrudnionych w naszej firmie miała poczucie sensu wykonywanych zadań, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. To buduje zaufanie do organizacji i przekłada się wprost na wysoki poziom zaangażowania naszych pracowników w realizację codziennych działań, czego dowodem jest druga nagroda Gallup Exceptional Workplace Award 2024 – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu Grupy Żabka, Chief People Officer.

  Pracownicy znów docenili Żabkę. Jest jednym z najlepszych miejsc pracy na świecie

  Grupa Żabka już od 6 lat bada poziom zaangażowania swoich pracowników. Dzięki otrzymywanej regularnie informacji zwrotnej, firma przygotowała zmiany, których konsekwentne wdrożenie umożliwiło transformację Żabki jako organizacji. Firma po raz drugi z rzędu, jako jedyna polska organizacja, znalazła się w światowej czołówce 60 najlepszych firm (z 276 badanych), w których w ub.r. ponad 70% pracowników zaangażowanych było w działania przedsiębiorstwa (średnia światowa wynosiła jedynie 23%).

  Nagroda Gallup Exceptional Workplace Award 2024 dla Grupy Żabka jasno pokazuje, że zaangażowanie pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na rozwój firmy. Ich działalność na rzecz nieustannego zwiększania zaangażowania swoich zespołów zasługuje na najwyższe uznanie. Gratulujemy wszystkim w Żabce tego wyjątkowego osiągnięcia – zaznacza Jon Clifton, Prezes Instytutu Gallupa.

  Przeprowadzona przez Instytut Gallupa – najstarszy światowy instytut badania opinii społecznej – metaanaliza objęła dane dotyczące ponad 2 mln pracowników zatrudnionych w 276 organizacjach na całym świecie, z 54 branż i 96 krajów. Czyni ją to najbardziej kompleksową analizą w skali świata.

  Pracownicy w anonimowych ankietach określają m.in. czy czują, że zależy na nich ich przełożonemu/ przełożonej; czy w ciągu ostatniego tygodnia zostali docenieni; czy w pracy są zachęcani do rozwoju i czy mają poczucie ważności wykonywanych obowiązków. We wszystkich tych aspektach Żabka została wysoko oceniona, potwierdzając swoją pozycję w gronie światowych liderów pod względem angażującej kultury organizacyjnej.

  Równość i inkluzywność podstawą budowania trwałych relacji

  Badanie Instytutu Gallupa potwierdza, że Żabka od lat aktywnie wspiera swoich pracowników na każdym etapie ich rozwoju w organizacji. W tym celu w 2022 roku firma wdrożyła politykę równości płac, uznając, że kobiety i mężczyźni powinni być tak samo traktowani i opłacani. Potwierdzeniem faktu, że w Żabce nie płeć a doświadczenie i kompetencje mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, jest przyznanie Żabce jako pierwszej polskiej organizacji certyfikatu EQUAL-SALARY.

  Organizacja zdaje sobie również sprawę, że trampoliną do budowania zaangażowania i stabilizacji zespołów jest inkluzywność. Zadowoleni pracownicy, którzy czerpią satysfakcję z wykonywanej pracy, rzadziej myślą o jej zmianie. To z kolei daje możliwość skupienia się na realizacji ambitnych i długoterminowych projektów.

  Skuteczna komunikacja wewnętrzna pomiędzy zespołami wpływa na większą produktywność w kluczowych obszarach. Co za tym idzie, nowe idee, koncepcje i pomysły pracowników na każdym poziomie organizacji mogą być sprawnie wdrożone w życie. Tym samym pracownicy Grupy Żabka mają poczucie wpływu na kierunek rozwoju organizacji i wiedzą, że ich pomysły są doceniane.

  Co ważne, wartości na których zbudowana jest kultura organizacyjna Żabki, tj. ambicja, odpowiedzialność, otwartość i wiarygodność, nie zostały odgórnie narzucone, a wspólnie wypracowane. Dzięki temu stanowią one kompas w codziennej pracy, a osoby zatrudnione w organizacji łatwo się z nimi identyfikują.

  Budowanie wiarygodnej organizacji w oparciu o silne i zaangażowane zespoły wpisuje się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka (ESG), której jednym z czterech filarów jest „Odpowiedzialna organizacja”.

  Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o zakończonym procesie formalnym połączenia DRIM Daniel Distributie z Grupą Żabka. To kolejny etap w kierunku rozwoju ekosystemu convenience na rynku europejskim i naszej dalszej ekspansji. Liczymy, że strategiczna współpraca z DRIM wpłynie na dalszy, dynamiczny rozwój tej spółki  – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

  DRIM Daniel Distributie to  jedna z największych sieci dystrybucyjnych produktów typu FMCG na rynku rumuńskim, która obecnie zatrudnia ponad 800 osób. Przez 30 lat działalności firma stworzyła szeroką strukturę logistyczną, pozwalającą na zaopatrywanie obecnie ok. 12 000 sklepów handlu tradycyjnego.  Formalne przejecie większościowych udziałów w DRIM Daniel Distributie umożliwia zapowiadany przez Grupę Żabka dalszy, przyspieszony rozwój spółki, przy wykorzystaniu pozycji rynkowej, lokalnej renomy DRIM, know how w obszarze convenience i zaangażowania kapitałowego.

  Powołana do życia w 2021 roku Grupa Żabka była tworzona z myślą o wielokierunkowym rozwoju. W ciągu ponad dwóch lat Grupa włączała do swoich struktur podmioty z rynku oraz budowała od podstaw nowe obszary działania. W efekcie, obok dotychczasowej sprzedaży w segmencie convenience, zbudowała pozycję lidera w branżach q-commerce i cateringu dietetycznego. Pod koniec 2023 roku Grupa potwierdziła ambicje wyjścia poza rynek polski, deklarując chęć nabycia spółki dystrybucyjnej Daniel DRIM Distributie FMCG w Rumunii. W związku z intensywnym rozwojem Zarząd z CEO Tomaszem Suchańskim podjął decyzję o powołaniu kolejnego członka do swego gremium i o zmianach zakresów odpowiedzialności.

  Tomasz Blicharski w roli Wiceprezesa Zarządu będzie odpowiadał za strategię i rozwój całej Grupy. Tomasz wnosi do tych obszarów wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu różnymi obszarami Grupy, od finansów, przez innowacje, aż do tworzenia nowych obszarów biznesowych.  Wcześniej dał się poznać jako lider transformacji cyfrowej i zarządzający procesami M&A. Wartość budowana przez te działania stanowi istotną część strategii Grupy.

  W ramach Grupy została powołana także nowa jednostka organizacyjna – Żabka International, którą będzie kierować Anna Grabowska w roli Wiceprezeski Zarządu i Dyrektorki Zarządzającej. Jednostka będzie wspierać operacyjnie podmioty Grupy na rynkach zagranicznych. Anna Grabowska ma unikalne doświadczenie w zarządzaniu wieloma obszarami. Strategie konsumenckie, relacje z dostawcami, komunikacja marketingowa i ESG to tylko część tego doświadczenia. Przez wiele lat zajmowała się także rynkami poza Polską, co stanowi atut w budowaniu nowych rynków dla Grupy Żabka. Jej znajomość potrzeb konsumenta oraz obszaru convenience przyczyniła się do zbudowania sukcesu Grupy w Polsce.

  Wojciech Krok, jako nowy członek Zarządu, wnosi poparte licznymi osiągnięciami doświadczenie
  w obszarze cyfrowym i technologicznym, kluczowym dla funkcjonowania Grupy. Wcześniej tworzył
  i rozwijał usługi Żabka Jush oraz delio. W ostatnim czasie rozpoczął proces konsolidacji zewnętrznych rozwiązań cyfrowych dla franczyzobiorców i klientów. Dysponuje bogatym doświadczeniem
  w kierowaniu dużymi zespołami, które od kilku lat z powodzeniem wykorzystuje w ramach Grupy Żabka.

  Grupa Żabka stanowi rozwinięcie działalności marki Żabka, znanej wcześniej jako sieć sklepów convenience. W ramach realizacji strategii wielokierunkowego rozwoju struktura została oparta na wyspecjalizowanych jednostkach, takich jak Żabka Polska czy Żabka Future, wspieranych przez funkcje centralne i strategiczne. Taka organizacja umożliwia skupienie kompetencji
  i odpowiedzialności w wyraźnie określonych i wyspecjalizowanych zespołach. Jednym z wymiarów wielokierunkowego rozwoju było włączenie do Grupy nowych podmiotów w kanałach fizycznych
  i cyfrowych, tj. Maczfit i Dietly. Dzięki transformacji technologicznej rozwinęły się innowacyjne koncepty: q-commerce Żabka Jush oraz Żabka Nano, będąca największą w Europie siecią sklepów autonomicznych.

  W skład Grupy kierowanej przez Tomasza Suchańskiego w roli CEO niezmiennie wchodzą Żabka Polska, za którą odpowiada Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Adam Manikowski oraz działające od 2021 roku obszary: Strategii Personalnej, którym kieruje Jolanta Bańczerowska w roli Członkini Zarządu, Chief People Officer oraz Strategii Finansowej, za który odpowiada Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu, Chief Financial Officer.

  Rozwinięta struktura organizacyjna pomoże jeszcze lepiej zarządzać ekspansją Grupy Żabka
  w nowych obszarach, a nowe funkcje zostały powierzone osobom, których wieloletnie doświadczenie oraz szerokie kompetencje przyczyniły się do rozwoju organizacji i są gwarancją kolejnych sukcesów.

  Dziś Grupa Żabka stanowi nowoczesny ekosystem modern convenience, a dzięki ponad 10 000 sklepom, rozwiązaniom digital, bogatej ofercie cateringowej z dostawą pod drzwi oraz usługom, z których codziennie korzysta ponad 3 miliony klientów to jedna z najdynamiczniej rozwijających się organizacji w Europie. Więcej informacji na https://zabkagroup.com/pl/#struktura-zarzadcza

  Żabka nie tylko osiągnęła znaczący i widoczny sukces biznesowy, ale również wykazała się wyjątkowym i trwałym zaangażowaniem we wspieraniu społeczności oraz działań na rzecz ogólnego dobra. Głównym aspektem, który zasługuje na uwagę, jest systematyczna i skuteczna praca Żabki na rzecz społeczności lokalnej (…) Warto również podkreślić, że Żabka działa w sposób zrównoważony i dba o środowisko naturalne. Przyjęte przez nią praktyki biznesowe są ukierunkowane na minimalizowanie negatywnego wpływu na przyrodę, co stanowi istotny wkład w długotrwały rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dodatkowo, Żabka aktywnie angażuje swoich pracowników w działania społeczne, co buduje silne poczucie wspólnoty w firmie. Poprzez programy wolontariatu, wspieranie pracowników w zaangażowaniu się w doniosłe projekty, Żabka tworzy środowisko pracy oparte na wartościach społecznych – napisano w uzasadnieniu nagrody.

  Azymuty PTG w siedmiu kategoriach wręczono 3 lutego br. w Warszawie, podczas Balu Przedsiębiorców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Nagrodę w imieniu Grupy Żabka odebrał Damian Rybak, dyrektor rozwoju i wsparcia franczyzobiorców.

  Strategia Zaangażowania Społecznego Grupy Żabka

  W ostatnich latach Grupa Żabka zrewidowała podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do realnych i długofalowych zmian. Przyjęta Strategia Zaangażowania Społecznego opiera się na trzech filarach i wspiera realizację pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, tj.: Dobre zdrowie i jakość życia, Zrównoważone miasta i społeczności, Dobra jakość edukacji, Wzrost gospodarczy i godna praca, oraz Mniej nierówności.

  W ramach pierwszego filaru – „Dobrostan” – firma zachęca pracowników do podejmowania aktywności fizycznej, angażuje się w organizację inicjatyw sportowych i popularyzuje zdrowy tryb życia. Drugi filar – „Sąsiedztwo” – to działania nakierowane na wsparcie lokalnych społeczności. Każdy pracownik ma możliwość przeznaczenia ośmiu godzin pracy miesięcznie na działalność wolontariacką. Firma nie tylko stwarza pracownikom różne możliwości wolontariatu (m.in. akcja sadzenia lasu, sprzątanie skwerów zielonych, odnawianie parku przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, czy opieka nad zwierzętami w schroniskach), ale zachęca ich również do znajdowania na własną rękę lokalnych inicjatyw, które mogliby wesprzeć. Żabka angażuje się chętnie także w różne akcje charytatywne oraz społeczne. Trzeci filar to „Równe Szanse”, w jego ramach realizowany jest m.in. program „Dobry Staż w Żabce”.

  Firmy biorące udział w programie Disrupt Retail to wiodący detaliści na swoich rodzimych rynkach. Oprócz Grupy Żabka są to: EDEKA – największy detalista w Niemczech, posiadający ponad 11 000 sklepów, MC – lider rynku detalicznego żywności w Portugalii z ponad 1 400 sklepami oraz Shufersal – dominujący detalista na rynku izraelskim, z siecią ponad 400 sklepów. Partnerzy zagraniczni wnoszą do programu swoje unikalne doświadczenia i perspektywy, tworząc dynamiczne środowisko dla rozwoju startupów.

  Udział w programie Disrupt Retail pozwoli nam nie tylko dotrzeć do jeszcze szerszego grona twórców innowacji, ale również umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy z międzynarodowymi liderami branży retail. Wspólnie jesteśmy w stanie dać twórcom innowacji możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań szerokiemu gronu konsumentów w regionie, a tym samym wznieść retail na wyższy poziom – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, Grupa Żabka.

  Nowy wymiar handlu detalicznego

  W ramach programu Disrupt Retail detaliści poszukują rozwiązań ze szczególnym naciskiem na 3 główne obszary: In-Store Operations (rozwiązania, które usprawnią procesy w sklepie, zwiększą produktywność pracowników i poprawią doświadczenie zakupowe klienta), Retail Media (przełomowe rozwiązania w zakresie technologii reklamowych, wyświetlaczy cyfrowych, rzeczywistości rozszerzonej i wszelkich innych mediów, które przesuwają granice i wykorzystują cały potencjał mediów detalicznych) oraz Data & Customer Insights (innowacyjne platformy lub narzędzia, które mogą wykorzystać, przeanalizować i przekształcić ogromną pulę danych w strategie, które można wykorzystać w praktyce).

  Szansa pilotażu w 4 międzynarodowych firmach

  Udział w programie to dla startupów szansa na pilotaż w czterech różnych firmach. Każdy detalista będzie miał szansę na indywidualną współpracę z wybranym startupem, co otwiera nowe perspektywy zarówno dla sektora detalicznego, jak i innowacyjnych przedsiębiorców.

  Zgłoszenia do Disrupt Retail przyjmowane są do 4 lutego br. Twórcy projektów, które wejdą w etap pilotażu, zostaną poinformowani o możliwości współpracy w marcu br.

  Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie https://disruptretail.tech.

  Dzięki ponad 10 000 sklepów, dostawom pod drzwi, rozwiązaniom digital oraz usługom, z których codziennie korzysta ponad 3 miliony klientów, Grupa Żabka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się organizacji w Europie.

  Wejście Grupy Żabka na rynek rumuński to efekt konsekwentnego budowania ekosystemu convenience z potencjałem ekspansji na rynki europejskie. Ekspansja zagraniczna wpisuje się w strategię wielowymiarowego rozwoju obraną w chwili stworzenia Grupy w 2021 roku. Po uzyskaniu zgód rumuńskich organów regulacyjnych na zawarcie umowy, priorytetem będzie dalszy, przyspieszony rozwój spółki DRIM, możliwy dzięki połączeniu pozycji rynkowej i lokalnej renomie DRIM i know how w obszarze convenience oraz zaangażowaniu kapitałowemu Grupy Żabka.

  Budujemy partnerstwo z firmą, która cieszy się ogromnym zaufaniem partnerów biznesowych i klientów na rodzimym rynku, ale także rozwija się praktykując standardy, do jakich jesteśmy przywiązani w Żabce. Wspólnota wartości, wzajemny szacunek oraz zaufanie stanowią solidny fundament dla strategicznego partnerstwa oraz wspólnych, ambitnych projektów, jakie mamy w planach. Poprzednie ćwierć wieku poświęciliśmy na dynamiczny rozwój w Polsce, a dziś rozpoczynamy kolejny etap, który wiążę się z rozpoczęciem działalności na nowym rynku europejskim – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

  Długofalowy rozwój i perspektywy rynku rumuńskiego oraz zbliżony do polskiego profil konsumenta czynią z Rumunii naturalny kierunek geograficzny dla ekspansji Grupy. Ten przełomowy krok został poprzedzony analizą rynku rumuńskiego, w tym preferencji lokalnych konsumentów. Poprzez obecność operacyjną na tym rynku Grupa Żabka zyska wiedzę oraz doświadczenie, co pozwoli zdecydować o ewentualnych dalszych inwestycjach w Rumunii i wyborze właściwych obszarów do rozwoju z szerokiego portfolio Grupy.

  To strategiczna inwestycja, dzięki której cała Grupa zyskuje unikalną perspektywę dalszego rozwoju oraz dostęp do nowego rynku w ramach partnerskiej współpracy z jednym z największych lokalnych dystrybutorów produktów na rynku FMCG. Partnerstwo 
  z DRIM z pewnością przyczyni się do zwiększenia potencjału oferowania  innowacyjnych rozwiązań naszym klientom oraz partnerom, umożliwiając dalszą dywersyfikację działalności i w konsekwencji wzrostu
  – komentuje Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future/EVP.

  Ja i moja rodzina jesteśmy bardzo podekscytowani partnerstwem z Grupą Żabka. Wierzymy, że jest to krok, który pomoże przenieść naszą firmę na wyższy poziom. Fundamenty tego partnerstwa są bardzo solidne – dzielimy bardzo podobne wartości i jesteśmy zgodni co do możliwości dostępnych na rynku rumuńskim. Połączył nas także podobny entuzjazm, niezbędny do realizacji tych planów. To, co bardzo mocno wpłynęło na naszą decyzję o nawiązaniu współpracy z Żabką, to ogromne perspektywy dla naszych kluczowych interesariuszy, czyli klientów, pracowników i dostawców – dodaje Radu Trandafir, Dyrektor Strategiczny, DRIM Daniel Distributie FMCG.

  DRIM Daniel Distributie to rodzinna firma z ogromnym doświadczeniem w branży, ciesząca się  w Rumunii dużym szacunkiem, obecnie zarządzana przez drugie pokolenie właścicieli. W trakcie prawie 30 lat działalności, stworzyła zaawansowaną infrastrukturę logistyczną oraz ugruntowała swoją pozycję solidnego partnera wśród dostawców oraz właścicieli sklepów tradycyjnych. Dzięki temu stała się jedną największych sieci dystrybucyjnych produktów typu FMCG na lokalnym rynku, która zatrudnia ponad 800 osób i zaopatruje ok. 12 000 sklepów handlu tradycyjnego.

  Rola dyrektora finansowego od lat dynamicznie się zmienia. Jak podkreślają eksperci zaproszeni na łamy raportu, dziś, żeby pełnić tę funkcję, potrzeba mnóstwa różnorodnych kompetencji. W tym jakże istotnych w zarządzaniu kompetencji miękkich. Mają je bez wątpienia wyróżnieni przez redakcję CFO. Reprezentują różne branże, wszechstronnie wygląda ich ścieżka edukacji i zawodowej kariery, ale łączy potrzeba nieustannego rozwoju – napisała redakcja „Gazety Finansowej” o zestawieniu „Najlepsi Dyrektorzy Finansowi 2023”. Znalazło się w nim 8 osób, a wśród nich jedyną kobietą jest Marta Wrochna-Łastowska.

  Marta Wrochna-Łastowska kieruje zespołem odpowiedzialnym za wewnętrzną i zewnętrzną sprawozdawczość finansową i niefinansową (obszar ESG), budżetowanie i kontrolę finansową, skarbowość korporacyjną i finansowanie, zarządzanie kapitałem obrotowym, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, a także analizę biznesową i analizę danych. Ma ponad 16 lat doświadczenia w strategicznym zarządzaniu finansami i z powodzeniem łączy kompetencje analityczne i strategiczne z umiejętnościami miękkimi w celu skutecznego zarządzania zespołem.

  W spółce Żabka Polska pracuje od 2018 r., kiedy to została zatrudniona na stanowisku dyrektora finansowego. Odpowiada za utrzymanie płynności finansowej organizacji oraz za skuteczne i efektywne zarządzanie jej finansami. Do jej zadań należy również planowanie i prognozowanie, a także nadzorowanie obszaru związanego z analizą biznesową i audytem wewnętrznym.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Ernst & Young Corporate Finance w Polsce i za granicą. W trakcie swojej 12-letniej pracy w tej firmie zajmowała się doradztwem transakcyjnym w zakresie połączeń przedsiębiorstw (z perspektywy nabywcy, jak i sprzedającego) oraz doradztwem restrukturyzacyjnym. Ma doświadczenie w obszarze rewizji finansowej, w tym badaniu sprawozdań finansowych oraz analizie mechanizmów kontroli i procesów wewnętrznych.

  Marta Wrochna-Łastowska jest absolwentką Wydziału Finansów i Rachunkowości oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia z zakresu zarządzania finansami, strategii i przywództwa organizowane przez Harvard Business School, Stanford University i INSEAD. Uzyskała ponadto tytuł nadawany przez ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants).

  Różnorodność i włączająca kultury organizacji to dla Grupy Żabka jeden z obszarów o wymiarze strategicznym. Firma w codziennych decyzjach kieruje się równościowym podejściem, które opiera się na obiektywnej, sprawiedliwej i pozbawionej uprzedzeń ocenie. Tworzenie środowiska, w którym każda osoba, niezależnie od wieku, płci, sytuacji rodzinnej czy statusu ekonomicznego, ma równe szanse, czuje się bezpiecznie, jest szanowana i doceniana za jakość i wartość pracy, którą wykonuje, to nieustanny proces. W Grupie Żabka prowadzone są m.in. równościowo-inkluzywne szkolenia dla pracowników i pracowniczek, organizowane webinary antydyskryminacyjne, a także szkolenia z inkluzywnego przywództwa dla liderów i liderek. Pracownicy i pracowniczki angażowani są w kampanie edukacyjne, takie jak np. „Żabka to ludzie”, w której pokazywane były ich pozapracownicze odsłony. Grupa Żabka jako pierwsza polska firma uzyskała certyfikat Equal Salary, który potwierdza brak różnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Firma angażuje się także w zewnętrzne inicjatywy, takie jak: Karta Różnorodności czy Target Gender Equity. W ten sposób Grupa Żabka tworzy kulturę organizacyjną, umiejącą rozpoznać i wzmocnić potencjał każdego, tworząc jednocześnie środowisko oparte na współpracy i dzieleniu się doświadczeniami.

  Ranking Diversity Leaders 2024, stworzony przez brytyjski dziennik Financial Times we współpracy z firmą badawczą Statista, jest rezultatem najbardziej wszechstronnych badań nad standardami różnorodności i inkluzji w miejscu pracy. Końcowa lista 850 firm jest wynikiem niezależnie przeprowadzonego badania obejmującego ponad 100 000 pracowników z 16 krajów. 

  Jako odpowiedzialna organizacja Grupa Żabka przykłada ogromną wagę do jakości i bezpieczeństwa żywności. Troska o zachowanie najwyższych standardów w tym zakresie to podstawowy element budowania zaufania konsumenta. Mamy pewność, że oferowane przez nas produkty są powtarzalne, przebadane, sprawdzone w wyniku wieloetapowej kontroli. Gwarancja najwyższej jakości powoduje, że klienci wracają do nas po kolejne produkty –mówi Marta Urbaniak, Head of Quality & Environmental Management, Pełnomocnik ds. ISO, Żabka Polska.

  „Testerzy Produktów” decydują, co dobre

  Celem Żabki jest dostarczanie klientom pożywnych i wygodnych dań, przekąsek i napojów, które są gotowe do natychmiastowego spożycia lub podgrzania i których nie można nabyć nigdzie indziej. Laboratorium innowacji Żabki stale opracowuje nowe rozwiązania, rozwijając rodzinę marek własnych. Do końca września 2023 r. sieć wprowadziła do oferty już ponad 110 nowości produktowych w ramach marek własnych, czyli tyle, ile w całym 2022 r.

  Wszystkie produkty marek własnych poddawane są licznym analizom sensorycznym oraz badaniom laboratoryjnym. Są też testowane przez pracowników, współpracowników i franczyzobiorców Żabki w ramach programu „Testerzy Produktów”. Testerzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, które następnie są analizowane przez zespoły odpowiedzialne za rozwój i wprowadzenie produktu do sieci. Dzięki ich opiniom łatwiej jest ocenić potencjał danego produktu i podjąć decyzję o wprowadzeniu go do sprzedaży. W ten sposób pracownicy, współpracownicy i franczyzobiorcy są bezpośrednio zaangażowani w proces doboru i selekcji nowości, mają realny wpływ na to, jakie produkty trafiają na półki sklepów, oraz stają się ambasadorami marek własnych.

  Jakość potwierdzona liczbami

  Produkty marek własnych Żabki muszą spełnić nie tylko wymagania jakościowe wynikające z przepisów prawa, ale także te specyficzne, określone przez sieć. Ich dostawcy spełniają wyznaczone przez Żabkę standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz podlegają regularnym audytom, potwierdzającym zgodność i powtarzalność procesów produkcyjnych. Tylko w 2023 r. sieć przeprowadziła ponad 900 analiz laboratoryjnych oraz ponad 1100 ocen sensorycznych realizowanych w centrum rozwoju produktów firmy. Każdy z produktów marek własnych jest dokładnie sprawdzany i analizowany na każdym etapie łańcucha dostaw. W 2023 r. regularnym kontrolom w zakresie jakości poddawanych jest blisko 360 produktów marek własnych oraz tych z oferty Żabka Café. Produkty z każdej partii wszystkich produktów marek własnych są przygotowywane i oceniane przez wykwalifikowany zespół już w centrach logistycznych. Od początku 2023 r. skontrolowano blisko 74 tys. dostaw produktów, a kontroli sensorycznej poddano blisko 29 tys. partii produktów, w tym blisko 10 tys. hot dogów.

  Najwyższe standardy jakości w sklepach

  Wszelkie działania podejmowane przez Żabkę realizowane są w oparciu o obowiązujące standardy i poddawane regularnym audytom. Sieć zapewnia swoim franczyzobiorcom szkolenia oraz opracowuje procedury, których wdrożenie i przestrzeganie w sklepach pozwala zagwarantować najwyższą jakość produktów i usług oferowanych klientom. Udostępnia im także wiele cyfrowych narzędzi, które ułatwiają zarządzanie sklepem. Przykładem jest aplikacja Asystent Żabka. Jednymi z jej najczęściej i najchętniej używanych funkcjonalności są moduł HACCP, który pomaga dbać o bezpieczeństwo żywności, optymalizuje czas pracy z dokumentacją i minimalizuje liczbę wydruków w sklepie, oraz moduł pozwalający na zdigitalizowanie procesu weryfikacji dat ważności produktów i ich przeceniania.

  Promocja zrównoważonego stylu życia dzięki markom własnym

  Marki własne nie tylko stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na określone kategorie asortymentu, ale także realizują cele Żabki w zakresie ESG. W 2020 r. Żabka zobowiązała się do podwojenia sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Dzięki podjętym działaniom, jak m.in. program reformulacji, promowanie diety roślinnej, eliminowanie oleju palmowego z produktów marek własnych, eliminacja jaj klatkowych w trosce o dobrostan zwierząt oraz wykorzystanie certyfikowanych surowców zdefiniowanych jako krytyczne w obszarze zrównoważonego rozwoju, sieć osiągnęła ten cel dwa lata przed planowanym terminem. Dlatego w 2022 r. na nowo zdefiniowała swoje podejście do dobrego żywienia. Nowe założenia obejmują promowanie produktów z wysoką oceną Nutri-Score, produktów pochodzenia roślinnego, z tzw. czystą etykietą lub oznaczeniami zdrowotnymi lub żywnościowymi zgodnie z wytycznymi UE.


  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/

  Pracownicy Grupy Żabka porządkowali park na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Akcja odbyła się we wtorek 25 lipca br. i była kolejną inicjatywą firmy w ramach wolontariatu pracowniczego. Zaangażowanie społeczne to dla Żabki nie tylko słowa, ale również konkretne działania.

  Na co dzień zielony teren służy zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu jako miejsce do zajęć terapeutycznych i przestrzeń do odpoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki wolontariuszom, park odzyskał dawny urok.

  Przebywanie w przyjaznym środowisku, np. na łonie natury, jest ważnym elementem w procesie terapeutycznym naszych pacjentów, jak również chwilą wytchnienia i odpoczynku dla naszych pracowników, dlatego postanowiliśmy zrewitalizować park należący do naszego Szpitala. Pierwszym krokiem jest gruntowane posprzątanie terenu, w którym wspierają nas wolontariusze, pracownicy Grupy Żabka, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – mówi Piotr Nowicki, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

  Grupa Żabka rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. W centrum uwagi stawia przede wszystkim człowieka i jego potrzeby, nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i najbliższe otoczenie. W 2021 r. firma zrewidowała podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do realnych i długofalowych zmian. Nie tylko stwarza pracownikom różne możliwości wolontariatu, ale także zachęca ich do szukania na własną rękę lokalnych inicjatyw, które mogliby wesprzeć.  

  Każdy pracownik w naszej firmie może miesięcznie wykorzystać do 8 godzin na wolontariat pracowniczy. Bardzo nas cieszy, że zatrudniamy osoby, dla których pomoc i zaangażowanie społeczne są równie ważne jak dla nas. Wspólnie wychodzimy do społeczności lokalnych i szukamy przestrzeni, w których nasze umiejętności, czas, energia i zapał mogą przerodzić się w coś dobrego. Dlatego zaangażowaliśmy się w pomoc Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu – mówi Katarzyna Przewęzikowska, Menedżerka ds. Relacji Zewnętrznych i CSR.

  Akcja w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu trwała 3 godziny. Na koniec, w zielonym zakątku rozstawione zostały ławki, które stanowią dopełnienie wstępnej aranżacji tego terenu. To była kolejna inicjatywa Grupy Żabka w ramach wolontariatu pracowniczego. Od początku roku przedstawiciele firmy brali udział m.in. w akcji sadzenia drzew, w sprzątaniu świata, opiece nad zwierzętami w schronisku, czy też w zbiórce charytatywnej na rzecz uchodźców z Ukrainy. 

  Grupa Żabka znalazła się w gronie laureatów Special Achievement in GIS Awards 2023 (SAG). Tytuł został przyznany za zwiększenie dynamiki otwarć sklepów i utrzymywanie jej na poziomie 1 tys. placówek rocznie dzięki oprogramowaniu GIS. Konkurs jest elementem konferencji Użytkowników Oprogramowania Esri, która rokrocznie gromadzi tysiące uczestników z całego świata.

  Technologia GIS (Systemów Informacji Geograficznej), służąca do gromadzenia, analizy i wizualizacji danych, to dziś niezwykle istotne narzędzie w handlu, szczególnie jeśli chodzi o wsparcie ekspansji przy wyborze fizycznych placówek sieci. Pozwala na połączenie danych o projekcie z pozostałymi informacjami dotyczącymi jego lokalizacji, np. z danymi demograficznymi opisującymi społeczność na wybranym terenie, najbliższą konkurencję, analizami dotyczącymi ruchu ulicznego itp. Dzięki ich wizualizacji firmy mogą rozpoznawać obszary o wysokim potencjale sprzedaży i wiedzieć, jak dotrzeć do swojej grupy docelowej. Tym samym GIS umożliwia przedsiębiorstwom zrozumienie zależności przestrzennych, a w efekcie podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

  Doskonale zdają sobie z tego sprawę zarządzający ogólnopolską siecią sklepów Żabka, którzy chcąc zapewnić sobie odpowiedni poziom ekspansji, postawili właśnie na rozwiązania bazujące na GIS. W tym celu w 2018 roku Grupa rozpoczęła współpracę z dostarczającą niezbędne narzędzia firmą Esri Polska. Efektem współdziałania było wdrożenie systemu ArcGIS, który stał się bazą do działania wielu aplikacji w firmie. Korzystają z niego m.in. menadżerowie, analitycy i pracownicy terenowi.

  GIS dla optymalizacji i ekspansji

  Wybór lokalizacji danej placówki handlowej wymaga szeregu analiz geograficznych. Liczy się w nich wiele różnych czynników – od liczby przechodniów na danej ulicy, aż po zamożność i wiek populacji, która zamieszkuje okolicę.

  „Technologia GIS pozwala branży handlowej na szybkie i sprawne analizowanie szerokich zbiorów danych, by poznać specyfikę wybranej lokalizacji” – zauważa Agnieszka Nosal, Dyrektor Zarządzająca Esri Polska. „Wizualizacje prezentowane na czytelnych, interaktywnych mapach, przynoszą odpowiedzi na kluczowe pytania. W przeciwieństwie do innych zestawień i analiz – jest je w stanie zrozumieć każdy, bez specjalnego przygotowania. To znacznie ułatwia pracę zespołów i ogranicza ryzyko błędów w procesie podejmowania decyzji”.

  Usprawnienie procesu analiz ułatwiło Żabce określenie potencjału poszczególnych lokalizacji – co w znaczący sposób odpowiada na potrzeby sieci i jednocześnie ma wpływ na zwiększenie jej konkurencyjności. Dane w systemie ArcGIS przedstawiane są w czytelny sposób i prezentują zestawienia z kilku perspektyw, dzięki czemu proces decyzyjny jest szybszy i bardziej kompleksowy.

  Ekspansja to niezwykle ważna część działań Żabki, firmy chcącej nieustannie się rozwijać” – mówi Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji Żabka Polska. „Wyzwania, z którymi się mierzymy, to między innymi analiza i ocena potencjału nowych lokalizacji. Dlatego niezwykle pomocne jest wsparcie, które oferuje GIS. Daje nam pewne i wiarygodne narzędzie do wielopłaszczyznowego analizowania różnych lokalizacji i tym samym umożliwia podejmowanie trafnych decyzji, zarówno na poziomie menadżerskim, jak i operacyjnym. Wizualizacja na mapach, analiza przestrzenna oraz przetwarzanie i gromadzenie dużej ilości danych to czynniki, które nie tylko pozwalają nam na komfortową pracę i szybki dostęp do informacji, ale również na planowanie dalszego rozwoju”.

  Efekty godne docenienia

  W rezultacie wdrożenia Żabka może dziś lepiej zarządzać swoim zasięgiem i lokalizacjami sklepów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności biznesowej i rozwoju firmy. Wymiernym efektem współpracy z Esri Polska jest zwiększenie dynamiki otwarć nowych sklepów przez firmę. Po decyzji o cyfryzacji procesu ekspansji i wdrożeniu rozwiązań bazujących na GIS osiągnęła ona poziom ponad 1 tys. otwarć nowych sklepów w roku i wynik ten utrzymywany jest już od 4 lat.

  Tak dynamiczny rozwój, osiągnięty dzięki implementacji rozwiązań bazujących na GIS, nie mógł ujść uwadze jury tegorocznego konkursu SAG. Nagrodę wręczoną podczas największej konferencji gromadzącej wszystkich użytkowników rozwiązań bazujących na GIS, która tradycyjnie już odbyła się w San Diego w Kalifornii, odebrał Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji Żabka Polska. Tym samym Grupa Żabka dołączyła do grona polskich laureatów tego wyróżnienia, wśród których znajdują się m.in.: RCB, GUS, Politechnika Warszawska, Frontex, Państwowy Instytut Geologiczny, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Policja, Służba Celna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy GOPR.

  Żabka otrzymała aż trzy wyróżnienia w prestiżowym plebiscycie wyłaniającym najlepsze sklepy spożywcze w Polsce – Market Roku 2023. Jury przyznało sieci nagrody w kategoriach: Mały Format, Najbardziej Innowacyjny Koncept oraz Najlepszy Koncept Franczyzowy. W plebiscycie Retail Business Awards, który jest wspólnym projektem Wydawnictwa Gospodarczego i Business Centre Club, kapituła postanowiła przyznać także nagrodę Tomaszowi Blicharskiemu. Wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Future otrzymał wyróżnienie w kategorii Wizjoner Handlu.

  Gala wręczenia nagród Market Roku 2023 oraz Retail Business Awards odbyła się 25 maja br., w trakcie organizowanego przez Wydawnictwo Gospodarcze Kongresu Retail Trends 2023.

  Market Roku to prestiżowy plebiscyt wyłaniający najlepsze sklepy spożywcze w Polsce. Co roku, w kilkunastu kategoriach, o tytuł ten walczą sklepy indywidualne oraz sieci handlowe. Zwycięzców wskazuje jury, w którym zasiadają topowi menadżerowie najważniejszych firm spożywczych, przedstawiciele instytutów badawczych oraz organizacji branżowych.

  W ramach tegorocznej edycji Market Roku Żabka otrzymała nagrodę w kategorii Mały Format za „bycie synonimem małego sklepu, połączone z ciągłym doskonaleniem konceptu, wyznaczaniem nowych standardów na rynku convenience i bycie punktem odniesienia dla wszystkich rywali handlowych nie tylko w obrębie jednego formatu”.

  Jury doceniło Żabkę także za koncept Żabka Nano. Nagrodę w kategorii Najbardziej Innowacyjny Koncept sieć otrzymała „za stworzenie największej w Europie, a niebawem największej na świecie, sieci sklepów autonomicznych, przy jednoczesnym zadbaniu nie tylko o zaplecze technologiczne, ale także o wskaźniki finansowe projektu”.

  Żabka, to zdaniem jurorów, również Najlepszy Koncept Franczyzowy. Jurorzy docenili Żabkę za „zostanie w minionym roku największą pod względem liczby sklepów siecią handlową w Polsce, przy jednoczesnym stawianiu na rozwój technologii i innowacje, co przekłada się na korzyści dla franczyzobiorców”.

  W czasie uroczystej gali zorganizowanej w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim, k. Warszawy, rozstrzygnięto także plebiscyt Retail Business Awards, w którym w kategorii Wizjoner Handlu nagrodę przyznano Tomaszowi Blicharskiemu. Według jury wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Future, to „menadżer, który rozumie obecne i przewiduje nadchodzące zmiany, a jego decyzje biznesowe współkształtują oblicze sektora i wyznaczają kierunki rozwoju branży”.

  Retail Business Awards to prestiżowe wyróżnienia gospodarcze dla przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego i hurtowego w Polsce. Statuetkami są nagradzane firmy i ich menadżerowie za realnie podejmowane działania, które kreują rzeczywistą wartość dla partnerów biznesowych, dostawców, pracowników, lokalnych społeczności i konsumentów, a także gospodarki i środowiska.

  This site is registered on wpml.org as a development site.