07 mar 2024 10:18AM

  Kobiety w roli liderek zmieniają oblicze biznesu w Polsce

  Co u nas słychać?

  Kobiety w roli liderek zmieniają oblicze biznesu w Polsce

  Grupa Żabka jest organizacją, która rozwijając kulturę równych szans, aktywnie wspiera kobiety. Mogą się one rozwijać i z sukcesem łączyć życie zawodowe z prywatnym – tylko w 2023 r. w Żabce awansowały 273 pracowniczki.Obecnie panie stanowią 40,3 proc. wszystkich zatrudnionych w firmie. Kierują tak istotnymi obszarami jak finanse, dział prawny, logistyka, dział personalny, dział analiz cenowych, sprzedaż czy adaptacja. Od początku 2024 r. na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych zatrudnionych jest 155 kobiet – to wzrost o blisko 10 proc. w stosunku do 2023 r. Żabka była jedną z pierwszych organizacji na polskim rynku, które osiągnęły parytet w Zarządzie. Obecnie, w związku z wprowadzonymi od lutego br. zmianami w strukturze zarządczej Grupy, trzy z siedmiu członków Zarządu, to kobiety (dla porównania, w 1. kwartale 2023 r. w zarządach spółek handlowych w Polsce, tradycyjnie rozumianych jako firmy, kobiet biznesu było 25 proc.[3]).

  Równowaga płci w zatrudnieniu jest dla nas bardzo ważna. Zbudowaliśmy organizację, która wspiera kobiety i daje im takie same szanse rozwoju i awansu jak mężczyznom, dzięki czemu mają one realny wpływ na kształt otoczenia biznesowego i społecznego naszej firmy. Coraz więcej pań wykorzystuje swoje kompetencje oraz potencjał, realizując się na odpowiedzialnych menedżerskich i kierowniczych stanowiskach w ramach Grupy Żabka – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Chief People Officer.

  Ważnym krokiem we wspieraniu rozwoju zawodowego kobiet było wdrożenie przez Żabkę polityki równości w zakresie płac i tym samym uznanie, że kobiety i mężczyźni muszą być równo traktowani i opłacani. Żabka jest pierwszą polską firmą z certyfikacją EQUAL SALARY, wskazującą równość wynagrodzeń w organizacji bez względu na płeć. W ramach wsparcia pracowniczek, firma realizuje także program mentorski „Super Babki z Żabki”, którego celem jest promowanie kobiecej energii w biznesie i wzmacnianie liderek w organizacji.

  Kobieta za sterami Żabki International

  To Annie Grabowskiej w roli Wiceprezeski Zarządu i Dyrektorki Zarządzającej powierzono niezwykle odpowiedzialne zadanie kierowania powołaną z początkiem lutego br. nową jednostką organizacyjną – Żabka International. Będzie ona wspierać operacyjnie podmioty Grupy na rynkach zagranicznych. Anna Grabowska ma unikalne doświadczenie w zarządzaniu w handlu detalicznym w obszarach, takich jak m.in. strategie konsumenckie, relacje z dostawcami, komunikacja marketingowa i ESG. Jej znajomość potrzeb konsumenta oraz modern convenience przyczyniła się do zbudowania sukcesu Żabki w Polsce. W czasie swojej drogi zawodowej zajmowała się także rynkami poza Polską, co stanowi atut w budowaniu nowych rynków dla organizacji.

  Kobiety rozwijają własny biznes z Żabką

  Według danych z CEIDG z początku 2023 r., ok. 1 mln kobiet jest właścicielkami aktywnie działających jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce (JDG)[4]. W sumie, kobiety stanowią ok. 34% wszystkich właścicieli JDG w Polsce[5]. Wśród współpracujących z Żabką franczyzobiorców odsetek kobiet jest niemal dwukrotnie wyższy – panie stanowią65 proc. z ponad 8800 wszystkich przedsiębiorców prowadzących sklepy pod szyldem sieci.

  Kobiety dobrze spełniają się w roli przedsiębiorczyń ze względu na swoją wytrwałość, kreatywność, ale i pracowitość. Z raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” wynika, że aż 45 proc. respondentek pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, a 41 proc. na obowiązki zawodowe poświęca więcej czasu niż przed rokiem. Polskie przedsiębiorczynie pragną tworzyć włączające zespoły: 75 proc. badanych zatrudniłoby osobę powyżej 50. roku życia, a 58 proc. – osobę z niepełnosprawnością lub neuroatypową. Kobiety stale udowadniają, jak bardzo są ambitne i odważne – co czwarta ankietowana deklaruje, że chciałaby rozwijać swoją firmę międzynarodowo – mówi Olga Kozierowska, twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką i Prezeska Fundacji WłączeniPlus.

  5700 franczyzobiorczyń Żabki z sukcesem rozwija własne biznesy zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i niewielkich miejscowościach w całej Polsce. Niemal połowa z nich to kobiety mające od 26 do 39 lat. A blisko 40 proc. franczyzobiorczyń pochodzi z miast liczących do 50 tys. mieszkańców.

  Żabka na różne sposoby wspiera kobiety w poszerzeniu wiedzy i zdobywaniu nowych kompetencji z obszaru przedsiębiorczości. Niezależnie od wieku, doświadczenia zawodowego czy pochodzenia, stwarza przestrzeń do rozwoju oraz budowania pewności siebie. Pomaga im także na co dzień w prowadzeniu biznesów pod jej szyldem.

  ____________________________


  [1] Kobiety w biznesie w Polsce 2023 — Dane i statystyki | by Transparent Data | Blog Transparent Data | Medium

  [2] jw.

  [3] jw.

  [4] jw.

  [5] jw.

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2022

  This site is registered on wpml.org as a development site.