26 lut 2024 5:43AM

  Ponad 300 obcokrajowców rozwija swoje biznesy z siecią Żabka

  Co u nas słychać?

  Ponad 300 obcokrajowców rozwija swoje biznesy z siecią Żabka

  Według danych GUS, na koniec 2023 r. liczba ludności Polski wyniosła 37,6 mln osób, czyli mniej niż w 2022 r. Dalsze prognozy nie są optymistyczne – do 2050 r. ponad połowa mieszkańców naszego kraju może mieć powyżej 50. roku życia, co przełoży się na większe zapotrzebowanie na osoby aktywne zawodowo. Negatywne dane dotyczące zmniejszającej się populacji naszego kraju i starzenia się społeczeństwa wpływają już obecnie na społeczną dyskusję o przyszłości rynku pracy. Już dziś coraz większa liczba obcokrajowców ma swój udział nie tylko w rynku pracownika. Ci związani z Polską, mieszkający tu od dawna lub chcący związać się na dłużej z naszym krajem, rozwijają własne biznesy.

  W sieci działa obecnie ponad 8600 przedsiębiorców będących reprezentantami 8 narodowości. Łącznie swoje sklepy prowadzi ponad 350 obywateli spoza Polski. Zdecydowaną większość stanowią osoby pochodzące z Ukrainy i Białorusi, ale są także przedsiębiorcy z Mołdawii, Rumunii, a nawet z Egiptu.

  Natalia Vaitovich, Białorusinka prowadząca placówkę w Warszawie od września 2022 r., podkreśla: – Przyjechałam do Polski na studia w 2014 r. Przez kilka lat pracowałam, także na stanowisku kierowniczym w sklepie z odzieżą. W tym czasie poznałam mojego obecnego narzeczonego – chcieliśmy coś zmienić w życiu i założyć coś swojego. Do Żabki przekonał nas m.in. niski wkład własny, szerokie wsparcie, jakie sieć oferuje od samego początku, w tym sklep niemal pod klucz, a także wsparcie ze strony rekruterów, którzy pomogli mi skompletować dokumentację niezbędną do rozpoczęcia biznesu. Mój narzeczony jest Polakiem, tu planuję założyć rodzinę. Dlatego prowadząc w stolicy sklep, daję swój wkład w rozwój miejsca, z którym pragnę związać się na stałe.

  Z kolei Olena Saroyan, franczyzobiorczyni również ze stolicy, mówi: – Cieszę się, że moi rodzice związali się z Polską – poza ormiańskim, obecnie mam również polskie obywatelstwo. Jedna z moich koleżanek, która od 5 lat prowadzi sklep franczyzowy Żabka, zainspirowała mnie i zarekomendowała mi ten biznes. We wrześniu 2022 r. otworzyłam swoją placówkę w Warszawie, jednocześnie kontynuując studia z zarządzania. Jest to dla mnie pierwsze zawodowe zajęcie, a tym samym pierwszy własny biznes. Moja rodzina prowadziła na Ukrainie sklepy spożywcze, można powiedzieć, że jesteśmy rodziną z tradycją w handlu. Najbliżsi pomagali mi rozwinąć sklep, co było niezwykle cenne przez pierwsze miesiące wymagające największego wysiłku. Sprawne wdrożenie się do roli franczyzobiorcy było również możliwe, dzięki dużemu wsparciu ze strony sieci.

  Korzyści z bycia w sieci franczyzowej

  Uruchamiając sklep z Żabką, franczyzobiorcy spoza Polski zyskują takie same korzyści, jak osoby z polskim obywatelstwem. Otrzymują od sieci gotową do prowadzenia placówkę wyposażoną w sprzęt, systemy komputerowe, meble czy towar. Obowiązuje ich ubezpieczenie „Polisa na biznes”, które na zasadach określonych z zakładem ubezpieczeń chroni ich od różnych nieprzewidzianych sytuacji mogących pojawić się podczas prowadzenia własnego biznesu i zapewnia stabilność finansową w momencie zakończenia współpracy. Mogą liczyć także na dostęp do ponad 25-letniego doświadczenia sieci, pakietu bezpłatnych szkoleń, bezpośrednich dostaw do sklepów, wsparcia IT, serwisowego i marketingowego, a także szeregu nowoczesnych narzędzi (aplikacja Cyberstore czy pakiet Optiplan z Asystentem Żabka) ułatwiających im prowadzenie biznesu. W 2023 r. ponad 81% franczyzobiorców osiągnęło co najmniej 25 tys. zł przychodu miesięcznie.

  Franczyza z Żabką – wymogi dla osób spoza Polski

  Osoby o innych niż polskie korzeniach, chcąc rozpocząć biznes z Żabką, podobnie jak wszyscy inni, muszą m.in. przejść proces rekrutacji i szkoleń zakończony egzaminem, zarejestrować w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, a także wnieść wkład własny w wysokości ok. 5 tys. zł.

  Dodatkowym wymogiem dla kandydatów, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa i pochodzą z krajów nienależących do UE, jest konieczność posiadania legalnego pobytu, który uprawnia do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Natomiast na podstawie „specustawy” (Ustawa z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) obywatele Ukrainy mogą zakładać JDG i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy.Wymogiem jest w tym wypadku jednak uzyskanie przez obywatela Ukrainy numeru PESEL izłożenie wniosku o zezwolenie na pobyt do właściwego Urzędu Wojewody. Istnieje także wymóg certyfikacji językowej na poziomie B2, którą organizuje sieć Żabka. Osoby posiadające od 2 lat legalny pobyt na terenie Polski mogą skorzystać z warunków promocyjnych zabezpieczenia biznesu w postaci weksla z 1 poręczycielem lub weksla z kaucją w wysokości 20 tys. bez poręczyciela. W innym wypadku powinny przedstawić dwóch poręczycieli do weksla lub weksel z jednym poręczycielem i kaucją w wysokości 25 tys. zł.

  Żabka daje szansę rozwoju osobom młodym, a także tym o innych, niż polskie korzeniach. Rozwijam się pod szyldem sieci osobiście i zawodowo. Jako przedsiębiorczyni mam też swój mikrowkład w polską gospodarkę. Rekomenduję ten biznes osobom ambitnym i pracowitym, niezależnie od pochodzenia –puentuje Olena Saroyan.

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.