19 cze 2023 10:47AM

  Żabka z dwoma Listkami CSR Polityki i wyróżnieniem za dobre praktyki

  Co u nas słychać?

  Żabka z dwoma Listkami CSR Polityki i wyróżnieniem za dobre praktyki

  Tygodnik „Polityka” docenił aktywne działania Żabki w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego, nagradzając sieć kolejny rok z rzędu Złotym Listkiem CSR. Żabka otrzymała też, po raz drugi, Zielony Listek CSR, przyznawany od ubiegłego roku firmom, których kluczowym elementem działań jest redukcja negatywnego wpływu na klimat. Spółkę wyróżniono również za dobre praktyki w sklepach na rzecz zamykania obiegu surowców. Jedynie 5 organizacji, spośród 127 zgłoszonych, w tym Żabka, otrzymało te trzy nagrody łącznie. Wyniki XII edycji Listków CSR POLITYKI zostały ogłoszone podczas gali, która odbyła się 13 czerwca br. Warszawie.

  Żabka wierzy, że przyszłość zależy od każdej małej decyzji podjętej tu i teraz, dlatego realizuje wiele działań prośrodowiskowych, zachęcając i angażując w nie klientów, pracowników, franczyzobiorców i partnerów biznesowych. Mając świadomość, że odpowiedzialność w biznesie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są podstawą tworzenia finansowej i pozafinansowej wartości organizacji, konsekwentnie powiększa ich zakres. W sposób aktywny i stały dąży do minimalizacji swojego negatywnego wpływu na środowisko, pracując nad zmniejszeniem energochłonności operacji, poszukując nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii, testując innowacyjne zielone technologie oraz zachęcając konsumentów do dokonywania wyborów przyjaznych planecie.

  Tygodnik „Polityka”, przyznając sieci po raz kolejny Złoty i Zielony Listek CSR, docenił właśnie tego typu działania, realizowane przez interdyscyplinarny zespół pracowników Żabki.

  Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI zostały przyznane już po raz dwunasty, na podstawie analizy wypełnionej przez firmy ankiety, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w odniesieniu do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG. W tym roku redakcja po raz drugi nagrodziła też Zielonymi Listkami CSR firmy, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych zmian są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z dostawcami, partnerami biznesowymi, pracownikami i klientami.

  Listkom CSR POLITYKI towarzyszył również przegląd inicjatyw wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, firmy zostały poproszone o podzielenie się dobrymi praktykami, które dotyczą Celu 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) oraz Celu 13 (ochrona środowiska naturalnego i klimatu). Żabka została wyróżniona za zamknięcie obiegu surowców w sklepach należących do sieci.

  Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.