Żabka zainicjowała w 2022 r. program „Studium Przedsiębiorczości”. Projekt skierowany jest przede wszystkich do młodych osób, w tym studentów wyższych uczelni oraz organizacji rządowych i pozarządowych, które promują edukację nieformalną. W jego ramach sieć nawiązała współpracę z kilkunastoma uczelniami w kraju, z akademickimi i lokalnymi Inkubatorami Przedsiębiorczości, a także NGOs. Studium obejmuje zajęcia prowadzone przez ekspertów Żabki z różnych obszarów przedsiębiorczości. Spotkania mają na celu podnoszenie kompetencji uczestników oraz budowanie wiedzy o własnej działalności.

  Przedsiębiorczość to niezwykle ważny obszar, który warto rozwijać już od najmłodszych lat. Jak pokazują różne badania czy analizy, duża część społeczeństwa postrzega się jako mało przedsiębiorcza, jednocześnie marząc o prowadzeniu własnego biznesu. W rzeczywistości to atrybut, który posiada wielu, ale trzeba pomóc im go odkryć i wzmocnić. Warunkuje on nie tylko funkcjonowanie firm, ale również ma ogromny wpływ kształtowanie kariery zawodowej młodych osób. Dlatego tak duże znaczenie ma edukacja w tym zakresie. Chętnie angażujemy się we własne projekty i nadal będziemy je aktywnie rozwijać, a także uczestniczyć w zewnętrznych inicjatywach z tego obszaru –podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

  W 2022 r. sieć realizowała współpracę z 14 uczelniami wyższymi i jedną szkołą policealną, wśród nich Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Akademią Pomorską w Słupsku, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach czy Politechniką Koszalińską. Zajęcia stacjonarne i online prowadzone były przez specjalistów z Działu Szkoleń Rozwojowych Żabki, przede wszystkim z zakresu umiejętności miękkich, a także budowania wiedzy o franczyzowym modelu biznesowym.

  Współpraca była realizowana w formie różnych wydarzeń. Przedstawiciele sieci byli obecni na ogólnopolskich spotkaniach wspierających przedsiębiorczość i rozwój talentów, w tym Gra o Karierę, Ogólnopolski Tydzień Kariery – „Złap za stery do swojej kariery” czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

  Zarówno na uczelniach, ale także współpracując z innymi podmiotami, realizowana była inicjatywa w postaci Dni Otwartych z Żabką ze specjalnymi stoiskami, w ramach których wszyscy zainteresowani systemem franczyzowym i działalnością sieci mogli pozyskiwać bliższe informacje na ten temat.

  Edukacja nt. przedsiębiorczości w 2023 r.

  W bieżącym roku Żabka planuje kontynuację współpracy z Biurami Karier i organizacjami, którym przyświeca idea rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w tym w środowisku studenckim. Sieć angażuje się w II edycję Inkubatora Przedsiębiorczości, która rozpoczęła się w styczniu i odbędzie się na Akademii Biznesu we Wrocławiu i na Wydziale Nauk Stosowanych we Wrocławiu. W marcu wystartował Inkubator Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a pod koniec miesiąca ruszy kurs w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

  Żabka poszerza kompetencje franczyzobiorców

  Sieć przykłada również ogromną wagę do edukacji biznesowej swoich franczyzobiorców i rozwoju ich kompetencji menadżerskich. W br. uruchomiła „Akademię Przedsiębiorczości” której celem jest podnoszenie umiejętności współpracujących z nią przedsiębiorców w zakresie prowadzenia sklepu, zarządzania zespołem, kompetencji komercyjnych oraz przedsiębiorczości jako takiej. Inicjatywa realizowana jest w ramach Partnerstwa Strategicznego z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Moniką Ferreirą, autorką projektu i metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, Founding Partnerem w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy. Ukończenie projektu będzie wiązać się z uzyskaniem przez franczyzobiorców specjalnego certyfikatu. Program skierowany jest aktualnie do kandydatów na franczyzobiorców oraz obecnych franczyzobiorców współpracujących z Żabką.

  Każdy nowy przedsiębiorca przystępujący do sieci, w ramach procesu rekrutacji, przechodzi kilkunastodniowe szkolenie w sklepie trenerskim, dopasowane do indywidualnych potrzeb i wiedzy kandydata. Obejmuje ono obszary z zakresu finansów, zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, IT czy HR. Przez cały okres współpracy franczyzobiorcy korzystają ze specjalnej platformy rozwojowej zawierającej zestaw szkoleń i webinarów poszerzających ich wiedzę i umiejętności biznesowe oraz pozwalających być na bieżąco ze zmianami wdrażanymi w sieci.

  Żabka chętnie wspiera inicjatywy edukacyjne. Eksperci firmy, w ramach wolontariatu pracowniczego, dzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza z obszarów: nowe technologie, logistyka czy zaawansowana analityka. W ramach projektu „Drogi do biznesu”, realizowanego wspólnie z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Żabka objęła patronat nad ekonomiczną klasą akademicką i wspólnie z jej uczniami pracuje nad projektem promującym społecznie równość wynagrodzeń. Współpraca ma na celu także poszerzenie wiedzy ludzi młodych z zakresu przedsiębiorczości oraz pobudzenie w nich proprzedsiębiorczych postaw.

  Współpracując z uczelniami wyższymi i szkołami, budujemy wizerunek społecznie odpowiedzialnego lidera oraz docieramy do osób chętnych i gotowych związać swoją przyszłość zawodową z naszą firmą. To właśnie jeden z celów projektu „Drogi do biznesu” realizowanego z poznańskim VIII Liceum Ogólnokształcącym. Mamy także nadzieję, że dzięki „Przedsiębiorczym czwartkom” czy „Klasie patronackiej” uda nam się rozbudzić w młodych ludziach przedsiębiorcze postawy, poszerzyć ich wiedzę na ten temat oraz zachęcić, by w przyszłości bez obaw realizowali swoje marzenia zawodowe, także te o własnym biznesie – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej Grupy Żabka.

  Klasa patronacka, spotkania eksperckie i warsztaty

  W ramach projektu „Drogi do biznesu” Żabka objęła patronatem ekonomiczną klasę akademicką 3d, a eksperci sieci wspierają jej uczniów w realizacji projektu społecznego „Równość płac w organizacjach biznesowych”. Projekt obejmuje także „Przedsiębiorcze czwartki”, czyli organizowane raz w miesiącu spotkania licealistów z przedstawicielami Żabki. W ich trakcie eksperci sieci dzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem, kreślą także ścieżkę rozwoju zawodowego. Odbyły się już dwa spotkania eksperckie: z Katarzyną Słabowską, dyrektor departamentu logistyki w Żabka Polska oraz Pawłem Grabowskim, Dyrektorem Rozwiązań Bezobsługowych w Żabce Future.

  23 lutego i 9 marca odbyły się spotkania przedstawicieli Żabki z uczniami VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Przedsiębiorczy czwartek” poprowadziła dyrektor logistyki Żabki – Katarzyna Słabowska, która profesjonalnie, kompetentnie, a jednocześnie w sposób zrozumiały dla młodzieży wyjaśniła tajniki logistyki firmy, natomiast Paweł Grabowski opowiedział o unikatowym na skalę światową koncepcie sklepów autonomicznych Żabka Nano. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelegentów, a gromkie brawa na koniec były wyrazem ich uznania. Jestem przekonana, że każdy z obecnych wyniósł z tych spotkań cenną wiedzę praktyczną – mówi Dorota Koźlik, opiekunka projektu, nauczycielka VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  W ramach projektu planowany jest też „Dzień przedsiębiorczości z Żabką”, czyli zorganizowane w centrali Żabki warsztaty dla uczniów oraz wizyta w jednym z centrów logistycznych sieci. Eksperci Żabki z obszarów digital i IT będą się także opiekowali grupą uczniów pasjonatów realizujących projekty cyfrowe.

  8 godzin w miesiącu na wolontariat

  W ramach wolontariatu pracowniczego każdy pracownik Żabki może przeznaczyć do 8 godzin w miesiącu na pomaganie innym w czasie godzin pracy. Pracownicy Żabki angażowali się już w wolontariat m.in. na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża czy w działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy. Mieli także możliwość uczestniczenia w wyjątkowej akcji „Paczka z uśmiechem”, pakując paczki z prezentami dla potrzebujących dzieci znajdujących się pod opieką m.in.: Fundacji Drużyny Szpiku, Fundacji Happy Kids, Fundacji In_Spire, Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, a także małych pacjentów w poznańskich szpitalach.

  Do sieci Żabka dołączyła 8000. franczyzobiorczyni, która poprowadzi swój sklep w Dobieszowicach (woj. śląskie) liczących mniej niż 2000 mieszkańców. To dowód na to, że Żabka przyciąga przedsiębiorców swoim modelem biznesowym. Coraz więcej osób uruchamia placówki pod jej szyldem także w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. W 2022 r. pierwsze sklepy sieci powstały aż w 154 nowych lokalizacjach.

  Intensywny rozwój naszego modelu na przekroju ostatnich lat przyczynił się do zdobycia wyjątkowego doświadczenia i wypracowania sprawdzonych rozwiązań szczególnie w wymagających dla biznesu czasach. System franczyzowy Żabki jest tak zbudowany, że pozwala zniwelować ewentualne zagrożenie związane z prowadzeniem własnej działalności, a to że dzielimy się wypracowaną przez lata wiedzą sprawia, że nawet początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Dlatego też dziś możemy cieszyć się z dołączenia do nas kolejnego 8000. franczyzobiorcy – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska i dodaje: – Udział franczyzobiorców w naszym biznesie jest bardzo ważny – to oni dbają o relacje z klientami i budują wizerunek naszej marki. Z myślą o nich nieustannie rozwijamy naszą sieć, uatrakcyjniając ofertę franczyzową, poprzez wprowadzanie kolejnych benefitów i nowoczesnych narzędzi – dodaje. 

  8000. franczyzobiorczynią Żabki jest Izabela Wilgos. Przez większość życia zawodowego związana była z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym. Pełniła m.in. funkcję dyrektor jednego z oddziałów banku i filii firmy ubezpieczeniowej w Bytomiu i Gliwicach. Wówczas jej mąż przebranżowił się i otworzył sklep Żabka.

  – I to był dla mnie bodziec. Po wielu latach pracy w branży bankowej i ubezpieczeniowej, w tym na stanowiskach kierowniczych, zaczęłam odczuwać wypalenie zawodowe. Wiedziałam, że chcę coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiedziałam, w jakim pójść kierunku. W lipcu 2022 r. mój mąż postanowił otworzyć sklep Żabka. Na tyle, na ile mogłam, starałam się mu pomóc. Najpierw w otwarciu placówki, potem przyglądałam się z bliska, jak go prowadzi. Moja decyzja o pójściu w ślady małżonka była wynikiem jego inspiracji, zapowiedzi wsparcia, a także naszej głębszej analizy tego biznesu. Żabka to znana w całej Polsce marka i sklep, do którego zawsze chętnie przyjdą klienci. Duże znaczenie ma także szerokie wsparcie oferowane przez sieć, w tym niski wkład własny. Oboje z mężem, jeszcze przed otwarciem placówek, lubiliśmy Żabkę i chętnie robiliśmy zakupy w jej sklepach – podkreśla Izabela Wilgos.

  Mniejsze miejscowości z dużym potencjałem

  W ub.r. w Boguchwałowicach na Śląsku powstała Żabka, w najmniejszej jak dotąd miejscowości, liczącej niewiele ponad 700 mieszkańców. W 2022 r. sieć uruchomiła łącznie niemal 1100 sklepów, w tym 154 punkty w miejscowościach, w których do tej pory nie funkcjonowały sklepy z zielonym szyldem.

  Przedsiębiorcy rozwijający swój biznes z Żabką w małych miejscowościach i na terenach wiejskich mogą liczyć na dodatkowe wsparcie sieci. Wśród oferowanych rozwiązań jest m.in. samochód umożliwiający dojazd do placówki w ramach programu „Auto na start” – skierowany dla przedsiębiorców prowadzących placówki w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców i mieszkających na co dzień w innych lokalizacjach. Kolejnym benefitem jest pakiet relokacyjny – czyli comiesięczne wsparcie finansowe dla franczyzobiorców, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę w celu uruchomienia sklepów w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Co istotne, Żabka realizuje potrzeby tamtejszych konsumentów, których styl życia coraz bardziej przypomina ten charakterystyczny dotychczas dla mieszkańców wielkich miast – cenią sobie czas i wygodę zakupów, a także możliwość załatwienia wielu spraw w jednym miejscu.

  Jak podkreśla 8000. franczyzobiorczyni, która rozpoczęła prowadzenie biznesu w miasteczku liczącym mniej niż 2000 mieszkańców: – Dobieszowice to dla mnie idealna lokalizacja pod Żabkę. Będzie to pierwsza placówka sieci w tej niewielkiej miejscowości. Co więcej, w pobliżu nie ma dobrze wyposażonego sklepu spożywczego, brakuje też apteki, poczty czy kawiarni. Dzięki naszej ofercie okoliczni mieszkańcy będą mogli w jednym miejscu zrobić wygodne zakupy, napić się świeżej kawy, zjeść ciepłą przekąskę, nadać paczkę czy zagrać w Lotto. Moja placówka odpowie idealnie na potrzeby lokalnej społeczności.

  Różnorodność Żabki

  Żabka, pragnąc być przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla każdej z osób pracujących w sieci, stworzyła w 2021 r. wewnętrzną Politykę Równości. Określa ona kluczowe zasady w zakresie sprawiedliwego traktowania wszystkich zatrudnionych i współpracujących osób, a także wskazuje na cele i wytyczne związane z tworzeniem włączającej kultury organizacyjnej. Bogactwo sieci tworzą także jej franczyzobiorcy. Wśród nich są osoby o różnym doświadczeniu, edukacji, wieku, stanie cywilnym, a także pochodzeniu – poza Polakami, są to obywatele 14 różnych krajów.

  Wśród współpracujących z nami przedsiębiorców są osoby o różnym doświadczeniu, wykształceniu i pochodzeniu – wszystkich ich charakteryzuje wysoka motywacja, pracowitość i chęć rozwoju – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

  Sieć jest również Sygnatariuszką Karty Różnorodności w Polsce, która stanowi pisemną deklarację zobowiązującą organizację do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.

  ***

  Korzyści z franczyzy z Żabką

  Przystępujący do sieci franczyzobiorcy dostają w pełni wyposażony i umeblowany lokal w miejscu, które wcześniej analizowane jest pod kątem wielu aspektów, jak chociażby potencjalnej liczby klientów. Od samego początku przedsiębiorcy objęci są merytorycznym, serwisowym i technologicznym wsparciem. Otrzymują również szeroki pakiet szkoleniowy, przygotowujący do prowadzenia placówki, a także możliwość uczestniczenia w 6-miesięcznym onboardingu dopasowanym do indywidualnych potrzeb. Przez cały okres współpracy mają dostęp do specjalnej platformy rozwojowej, a od niedawna mogą zwiększać swoje kompetencje biorąc udział w projekcie realizowanym w ramach Partnerstwa Strategicznego z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Sieć dostarcza im również innowacyjnych, często nowatorskich rozwiązań, jak program Optiplan czy aplikację Cyberstore służącą do zdalnego zarządzania sklepem za pomocą smartfona, w tym składania zamówień, generowania raportów czy weryfikacji terminów dostaw. Franczyzobiorcy mają również możliwość prowadzenia sklepów w różnych nowoczesnych formatach, jak np. Żabka Eko Smart.

  Obecnie osoby, które rozpoczną biznes z siecią do końca kwietnia br., otrzymują dodatkowo 10 tys. zł na start. Franczyzobiorcy, dzięki wsparciu sieci, zyskują przestrzeń do stabilnego rozwoju, także finansowego. Pomiędzy kwietniem, a czerwcem 2022 r. w skali kraju ponad 77% z nich osiągnęło miesięczny przychód w wysokości co najmniej 22 tys. zł lub więcej. Co ważne, z myślą o zabezpieczeniu franczyzobiorców przed ewentualnym niepowodzeniem ich biznesów, sieć proponuje im możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z unikatowego na rynku zbiorowego ubezpieczenia, tzw. Polisy na biznes.

  Więcej na: https://www.zabka.pl/franczyza

  Żabka Polska przygotowuje się do otwarcia nowego centrum logistycznego w Małopolu k. Radzymina pod Warszawą. Będzie to jedno z największych i najbardziej innowacyjnych centrów logistycznych w Europie. Uruchomienie nowego obiektu o powierzchni ok. 60 000 m2 planowane jest w II kwartale 2023 r. Dzięki tej inwestycji pracę w regionie znajdzie ponad 600 osób – zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę lub we współpracujących z nią firmach. Zrekrutowano już blisko 200 osób, które obecnie uczestniczą w uruchamianiu obszarów magazynowych. Właśnie ruszył kolejny etap rekrutacji pracowników.

  Niezmiennie powtarzamy, że nowoczesna i zautomatyzowana logistyka to gwarancja najwyższej jakości, a także szybkiej i efektywnej obsługi dostaw dla franczyzobiorców prowadzących sklepy Żabka. W myśl tej zasady tworzyliśmy rozwiązania w naszym nowym centrum logistycznym w Małopolu k. Radzymina pod Warszawą. Oczywiście, aby centrum mogło dobrze działać, potrzebna jest przede wszystkim wykwalifikowana i zgrana kadra pracowników. Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do zespołu naszego nowego centrum. Gwarantujemy stabilne i konkurencyjne warunki pracy, dobrą atmosferę, możliwość rozwoju i uczestniczenia w budowaniu widocznego sukcesu rynkowego Żabki. Jestem przekonana, że praca w tak nowoczesnym obiekcie, dla tak innowacyjnej firmy, to szansa na to, by w pełni pokazać swoje umiejętności, kompetencje i potencjał –mówi Katarzyna Słabowska, dyrektor departamentu logistyki w Żabka Polska.  

  Ponad 400 pracowników poszukiwanych 

  Łącznie w nowym centrum pracę znajdzie ponad 600 osób, w tym ponad 200 zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę oraz 400 we współpracujących z siecią firmach. Dotychczas zrekrutowano już ok. 140 pracowników i 50 współpracowników, którzy uczestniczą w uruchamianiu obszarów magazynowych.

  Obecnie poszukiwani są głównie automatycy, operatorzy utrzymania ruchu, mechanicy, magazynierzy oraz operatorzy wózków widłowych, a także pracownicy kadry kierowniczej – koordynatorzy zmian i kierownik obszaru realizacji wysyłki. Aktualne oferty pracy w centrum logistycznym Żabki k. Radzymina dostępne są na stronie Praca Radzymin (zabka.pl). Aplikacje można  także przesyłać na adres radzymin.rekrutacja@zabka.pl 

  Atrakcyjne warunki pracy

  Zatrudnieni w firmie pracownicy mogą liczyć na korzystne warunki zatrudnienia, w tym umowę o pracę bez okresu próbnego, konkurencyjne wynagrodzenie, atrakcyjny system premiowy oraz dodatek transportowy na dojazd do pracy. Mogą również korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń podnoszących kompetencje oraz dodatkowych benefitów w postaci prywatnej opieki medycznej, kart sportowych, ubezpieczenia na życie czy świątecznych upominków. 

  W centrum logistycznym do dyspozycji pracowników, współpracowników oraz dostawców uruchomiona zostanie także kantyna, gdzie każdy będzie mógł zjeść ciepły posiłek.

  Pracownicy polecają pracę w centrach logistycznych Żabki

  Żabka jako pracodawca jest otwarta na innowacyjne pomysły i niestandardowe rozwiązania, a jej pracownicy napędzają się wzajemnie na ich realizację, aby wspólnie budować jej markę. Dla organizacji kluczowe są autentyczne wartości wynikające z pracy w grupie – otwartość, która daje przestrzeń do działania; ambicja, która pozwala osiągać niesamowite efekty; wiarygodność, która daje poczucie sensu; oraz odpowiedzialność, która pozwala na dużą samodzielność.

  Obecni pracownicy centrów logistycznych sieci wskazują szereg elementów, które są dla nich atutami w pracy dla Żabki. Zwracają uwagę na: atmosferę – nastawienie na współpracę i dobre porozumienie w zespołach, bogaty pakiet benefitów pozapłacowych oraz rozwój na co dzień, czyli możliwość udziału w dodatkowych projektach. Cenią też autonomię w zakresie własnych zadań, możliwość zmiany, rozumianą jako realną szansę na awans, oraz stabilność, czyli bezpieczeństwo zatrudnienia. 

  Inwestycja szyta na miarę

  Centrum logistyczne w Małopolu k. Radzymina o łącznej powierzchni ok. 60 000 m2 jest projektem BTS, czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami sieci Żabka i optymalizującym wszystkie jej operacje logistyczne. Oprócz części tzw. „suchej”, zaplanowano także automatyczny magazyn wysokiego składowania tzw. High-Bay o wysokości blisko 40 metrów, komory chłodni i mroźni w pięciu różnych strefach temperaturowych oraz część biurową. 

  Magazyn jest wyposażony w innowacyjne rozwiązania automatyczne, które nie tylko przyspieszą obsługę logistyczną sklepów i podniosą jakość obsługi dla franczyzobiorców, ale także będą minimalizować oddziaływanie na środowisko naturalne. Obiekt będzie w 100% zasilany energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. 

  Nowe centrum będzie zaopatrywać 3500 sklepów. W projekcie uwzględniono również możliwość rozbudowy magazynu i automatyki, co pozwoli na zwiększenie obsługi do 5000 placówek. Do 70% wysyłek będzie skompletowanych i spaletyzowanych przy wykorzystaniu automatyki magazynowej.

  Innowacyjna i efektywna logistyka

  Logistyka Żabki to rozproszona sieć dystrybucji, składająca się z 8 centrów logistycznych oraz 19 terminali przeładunkowych. Dostawy do placówek sieci realizowane są w całej Polsce sześć dni w tygodniu. Ponad 80 proc. sklepów obsługiwanych jest logistycznie co drugi dzień.

  Żabka Polska przyznała stypendia naukowe, sportowe i artystyczne najbardziej uzdolnionym dzieciom oraz podopiecznym swoich franczyzobiorców, pracowników i współpracowników. W ramach Programu Stypendialnego Żabki otrzymają oni roczne wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł na osobę. Młodzi artyści, sportowcy i naukowcy mogą je przeznaczyć na rozwój swoich pasji, zainteresowań oraz talentów. Program realizowany jest przez Żabkę już po raz dwunasty.

  Program Stypendialny Żabki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, techników i liceów, którzy na tle swoich rówieśników wyróżniają się nietuzinkowymi osiągnięciami naukowymi, ponadprzeciętnymi zdolnościami sportowymi, wyjątkowym zmysłem artystycznym, czy też wysoką wrażliwością ekologiczną.

  Żabka stawia na edukację i rozwój osobisty, jednocześnie chce pomagać tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać  w dalszym rozwoju oraz podążaniu za swoimi pasjami i zainteresowaniami młodych, wyjątkowych ludzi. Nasi stypendyści ciężko zapracowali na przyznane im stypendia i wykazali się ponadprzeciętnymi umiejętnościami, zdolnościami i osiągnięciami. Wybraliśmy ich, bo mają wielkie pasje, mierzą wysoko, marzą odważnie, jednocześnie codziennie krok po kroku realizują swoje cele w różnych dziedzinach: w sporcie, nauce, sztuce. Dzięki swej determinacji znaleźli się w bardzo wąskim gronie laureatów, którym Żabka Polska przez najbliższy rok będzie pomagać spełniać marzenia. Dzięki przyznanym stypendiom ci młodzi ludzie z większą swobodą będą mogli rozwijać swoje pasje i talenty – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej Grupy Żabka.

  W tym roku o stypendia Żabki ubiegały się aż 73 uzdolnione i ambitne młode osoby. Każdy kandydat musiał w oryginalny sposób zaprezentować swoje umiejętności i udowodnić, że jest kreatywny, aktywny, zaangażowany i pracowity. Komisja wybrała 22 stypendystów, wśród których jest 14 sportowców, 5 osobowości artystycznych oraz 3 miłośników nauki. Każdy stypendysta na rozwój swojej pasji otrzyma od Żabki po 10 000 zł na rok.

  Trenuję jazdę konną, kocham zwierzęta, uwielbiam z nimi przebywać i opiekować się. Od paru lat działam też jako wolontariusz. Otrzymane stypendium pomoże mi dalej rozwijać pasję, opłacić treningi i obozy szkoleniowe. To dla mnie też ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy – mówi Antosia Truszkowska, 13-letnia córka franczyzobiorczyni z Olsztyna.

  Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 lutego br. w centrali Żabki. W czasie wydarzenia stypendyści m.in. wzięli udział w warsztatach kreatywnych, organizowanych przez aktorów Teatru Animacji w Poznaniu, oraz zwiedzili siedzibę firmy.

  Od 26 stycznia br., w ramach pilotażowego projektu „Zielona Odnowa”, klienci sieci Żabka mają możliwość oddawania jednorazowych opakowań po napojach we wszystkich ponad 120 Żabkach zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy. Można je zwracać bezpośrednio u sprzedawców lub w EKOmatach.  Zebrany surowiec posłuży do stworzenia nowych opakowań, dzięki czemu mniej śmieci trafi na wysypiska. Projekt przyniesie korzyści nie tylko planecie, zyskają także klienci – za każdą oddaną plastikową butelkę lub puszkę otrzymają 50 żappsów.

  Działania ekologiczne mają sens, gdy możemy osiągnąć ich odpowiednią skalę. Aby takie działania były efektywne, musimy projektować je w sposób prosty, czytelny i łatwy dla odbiorcy. Dlatego wprowadzamy możliwość oddania jednorazowych opakowań po napojach we wszystkich sklepach Żabka na terenie całej Bydgoszczy w ramach akcji „Zielona Odnowa”. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów oraz wyrobienie nawyku zwrotu plastikowych i metalowych opakowań po napojach tak, jak udało nam się to zrobić dla butelek szklanych. Naszym atutem jest bliskość sklepów, czyli punktów zbiórki, łatwość i szybkość procesu zwrotu opakowań, a także nagroda w postaci żappsów za proekologiczną postawę. Dzięki tej zbiórce będziemy w stanie odzyskać cenny surowiec i zawrócić go do ponownej produkcji opakowań. Takie działania mają sens nie tylko z uwagi na ograniczenie produkcji plastiku i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale także na minimalizację emisji CO₂, która jest bezpośrednią przyczyną zmian klimatycznych. Zachęcam klientów, by wzięli udział w naszej zielonej transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego! – mówi Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska.

  Projekt „Zielona Odnowa” realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz.

  Prawidłowa zbiórka odpadów, ich segregacja i gospodarka o obiegu zamkniętym są drogą, która na jej końcu pozwoli wykorzystywać surowce i ponownie je użytkować. Wdrożony projekt jest krokiem w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, jednakże w tym zakresie należy wdrożyć odpowiednie kompleksowe przepisy prawne. Czujemy satysfakcję, że akcja Żabki, promująca dobre zachowania ekologiczne, przy współpracy z Miastem, jest realizowana w Bydgoszczy –mówi Michał Sztybel, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy.

  Jak wziąć udział w akcji „Zielona Odnowa”?

  Wystarczy znaleźć dowolny sklep Żabka na terenie Bydgoszczy i przynieść do niego puste opakowania po napojach. Należy pamiętać, by opakowań nie zgniatać, nie niszczyć, a także nie zrywać etykiet.

  W ramach akcji „Zielona Odnowa” można zwracać plastikowe butelki PET o pojemności do 2l oraz metalowe puszki o pojemności do 1l (ze zbiórki wykluczone są opakowania po napojach mlecznych). Opakowania muszą mieć czytelny kod kreskowy do zeskanowania. Nie ma konieczności ich mycia, ale z przyniesionych opakowań należy wylać resztki napojów.

  Klienci, którzy wezmą udział w akcji, zostaną nagrodzeni bonusowymi punktami lojalnościowymi w aplikacji Żappka, czyli tzw. żappsami – otrzymają 50 żappsów za każde zwrócone opakowanie z plastiku (butelka) lub metalu (puszka). Zebranymi żappsami można płacić za zakupy.

  Dwa sposoby zwrotu – w EKOmacie i u sprzedawcy

  W 54 sklepach Żabka w Bydgoszczy można zwrócić opakowania w EKOmatach, czyli specjalnych maszynach do selektywnej zbiórki odpadów. W pozostałych 67 placówkach na terenie Bydgoszczy można zwrócić opakowania bezpośrednio u sprzedawcy, który także naliczy należne za zwrot bonusowe żappsy. W tym przypadku obowiązuje limit – jednorazowo można oddać maksymalnie 15 opakowań po napojach.

  Więcej informacji o akcji „Zielona Odnowa” znaleźć można na stronie: https://www.zabka.pl/zielona-odnowa

  Odpowiedzialność społeczna Żabki

  Żabka kontynuuje działania w zakresie odpowiedzialności społecznej, podejmując kolejne kroki i promując recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. W Poznaniu, Warszawie i Łodzi testuje już 29 EKOmatów, dzięki którym w sumie zebranych zostało i otrzymało drugie życie niemal 320 tys. sztuk puszek aluminiowych oraz ponad 701 tys. sztuk plastikowych butelek po napojach. Dodatkowo Żabka na opakowaniach produktów marki własnej umieszcza informacje o tym, jak właściwie segregować zużyte opakowania. Dba także o to, by jak najwięcej z nich powstawało z surowców wtórnych – butelki z  materiału pochodzącego w 100% z recyklingu (tzw. rPET) mają napoje wszystkich marek własnych Żabki –  Foodini, Wycisk, S! oraz woda mineralna OD NOWA.

  Zakończyła się II edycja inicjatywy Żabki “Liga Mistrzów Jakości”. W ramach konkursu nagrodzonych zostało ponad 2,4 tys. franczyzobiorców. 8 regionalnych zwycięzców z tytułem Mistrz Jakości ogłoszonych zostało podczas uroczystej Gali 19 stycznia br. W rankingu przedsiębiorców działających pod szyldem sieci Żabka brano pod uwagę jakość zarządzania placówkami, utrzymywanie wysokich standardów w sklepach i w obsłudze klientów, a w konsekwencji osiąganie najlepszych wyników sprzedażowych. Pula nagród wyniosła aż 5 milionów złotych.

  II edycja Ligi Mistrzów Jakości Żabki

  – Mianownikiem wszystkich naszych działań jest jakość, która wyraża się m.in. w ofercie produktowej, wysokim poziomie technologicznym naszych usług i rozwiązań, a także współpracy z franczyzobiorcami. Doceniamy bardzo także ten aspekt w ich postawie. Konkurs Liga Mistrzów Jakości powstał, by w konkretny sposób wyróżnić zaangażowanie przedsiębiorców prowadzących z nami sklepy. Sposób zarządzania sklepem, personelem i dbania o jakość obsługi w realny sposób przekładają się na budowę przewagi konkurencyjnej sieci oraz wysoki poziom zadowolenia klientów, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu obrotu, a więc także przychodu przedsiębiorców – zaznacza Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

  II edycja Programu rozpoczęła się w lipcu 2022 r. i trwała do końca grudnia ub.r. Uczestniczyło w niej blisko 90% przedsiębiorców działających pod zielonym szyldem. O tytuł Mistrzów Jakości rywalizowali w ramach swoich Regionów Sprzedaży. Nagrody trafiły ogółem do ponad 2,4 tys. franczyzobiorców, zaś mianem Mistrza wyróżnionych zostało 8 najlepszych przedsiębiorców z poszczególnych Regionów. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe. W zależności od zajętego miejsca “Mistrzowie Jakości” zyskali – za I miejsce 15 000 zł, II – 13 000 zł, a za III – 10 000 zł.

  Za co zostali nagrodzeni zwycięscy franczyzobiorcy Żabki?

    Przy tego typu inicjatywach na wynik wpływ ma przede wszystkim zaangażowany i zaufany zespół. Staram się w umiejętny sposób zarządzać personelem i odpowiednio motywuję swoich pracowników. Dzieląc się z nimi nagrodą w konkursie w postaci premii, chciałem podkreślić, jak bardzo doceniam ich zaangażowanie. Niezwykle ważne jest oczywiście także utrzymywanie wysokich standardów zarządzania i obsługi sklepu oraz dążenie do ich dalszego podnoszenia. Cieszę się, że udało mi się zrealizować postanowienie o znalezieniu się w gronie zwycięzców tej edycji “Ligi Mistrzów Jakości” – podkreśla Patryk Pundyk, franczyzobiorca Żabki od 15 miesięcy prowadzący sklep Żabka w Warszawie. 

  W klasyfikacji uwzględniane były wyniki m.in. z zakresu utrzymywania wysokich standardów w sklepach, wizyt tajemniczego klienta czy realizacji rekomendowanych e-szkoleń (np. z obszaru sprzedaży czy finansów). Żabka prowadziła stałe Regionalne Rankingi Jakości, indywidualne dla każdego z 8 Regionów Sprzedaży. Za prawidłowy przebieg konkursu oraz ogłoszenie laureatów odpowiedzialna była Komisja Konkursowa, w której gronie znaleźli się przedstawiciele sieci m.in. z Działu Wsparcia Sprzedaży i Działu Rozwoju Franczyzobiorców.

  Kolejna, III już edycja projektu „Liga Mistrzów Jakości” wystartowała z początkiem stycznia i zakończy się w czerwcu br. Z uwagi na duże zainteresowanie inicjatywą, a także dynamiczny rozwój sieci Żabka i zwiększającą się liczbę franczyzobiorców z nią współpracujących wzrośnie liczba nagrodzonych, a pula nagród sięgnie 6 mln zł. Kolejna Gala odbędzie się w lipcu br.

  Więcej o franczyzie z Żabką na: https://www.zabka.pl/franczyza

  Żabka jest dumna, że może rozwijać się w Poznaniu, w którym niemal 25 lat temu pojawiły się jej pierwsze sklepy. To właśnie w tym mieście – na skalę światową – firma rozwija nowe technologie i zatrudnia szerokie grono ekspertów, m.in. z dziedziny BIG DATA i sztucznej inteligencji. Żabka chętnie dzieli się także swoją wiedzą i nawiązuje współpracę z lokalnymi uczelniami. Firma  podjęła współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz VIII LO w Poznaniu, by dzielić się wiedzą merytoryczną i inspirować licealistów oraz studentów do rozwoju i jeszcze lepszego poznania biznesu. W sumie Żabka współpracuje już z 26 uczelniami z całego kraju.

  Synergia działań biznesu i nauki jest niezbędna, aby dwie strony mogły wyznaczać kierunki rozwoju, wdrażać innowacje, wzmacniając jednocześnie swoją pozycję i konkurencyjność. W Żabce, jako firmie odpowiedzialnej społecznie, dostrzegamy zmiany i wyzwania na rynku pracy. Stawiamy na rozwój naszych zespołów i budowanie zaangażowania pracowników. Jesteśmy dumni, że Uniwersytet Adama Mickiewicza wybrał Żabkę, aby wspólnie docierać do studentów, którzy chcieliby związać swoją przyszłość właśnie z nami. Pierwszy etap naszej współpracy z UAM będzie obejmował dedykowane zajęcia dla studentów na kierunku „Analiza i przetwarzanie danych”, a w dalszej perspektywie planujemy objąć działaniami także inne kierunki – mówi Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu ds. finansowych Grupy Żabka.

  Praktyki, pierwsza praca, współpraca naukowa

  Na mocy podpisanej z UAM umowy studenci będą m.in. mogli odbywać praktyki w Żabce, czyli jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie sieci handlowej, a najlepsi absolwenci mają szansę rozpocząć tutaj swoją karierę zawodową. Obie instytucje zobowiązały się również do wymiany doświadczeń oraz współpracy naukowej.

  Gdy rozmawiam ze swoimi studentami, często słyszę, jak ważne jest dla nich, żeby pozyskane w czasie studiów kompetencje były przydatne w pracy. Dlatego cieszę się, że będziemy mogli wspierać studentów WMiI UAM w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które pozwolą im budować kariery w firmach podejmujących decyzje oparte na danych, takich jak Żabka. Współpraca z UAM sięga jednak o wiele dalej. Już dziś widzimy potencjał do współpracy naukowej, dzięki której będziemy mogli wykorzystywać innowacyjne metody do radzenia sobie z problemami analitycznymi, które przyniesie nam przyszłość – mówi dr Bartłomiej Przybylski, Data Science & Analytics Product Owner, Żabka Polska.

  Dzięki umowie o współpracy tzw. Rada Pracodawców Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, czyli ciało konsultacyjno-doradcze uczelni, została formalnie poszerzona i wzmocniona o kolejnego Partnera – Żabkę Polska. Wzmocnienie Rady będzie miało realny wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów.

  – Celami każdej takiej współpracy realizowanej przy Wydziale Matematyki i Informatyki są wymiana informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk (nauki i praktyki), inicjowanie działań leżących we wspólnym interesie oraz identyfikacja możliwych pól współpracy. Mamy nadzieję na realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, realizację wzajemnej działalności doradczej, konsultacyjnej oraz udzielanie innych form wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Dzięki współpracy z Żabką umiejętności absolwentów WMiI UAM będą w jeszcze większym stopniu zgodne z oczekiwaniami rynku pracy – powiedział dr Tomasz Kowalski, pełnomocnik ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

  Klasa patronacka w VIII LO

  Żabka chętnie wspiera inicjatywy edukacyjne. W ramach projektu „Drogi do biznesu”, realizowanego wspólnie z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Żabka objęła patronat nad ekonomiczną klasą akademicką i wspólnie z jej uczniami pracuje nad projektem „Równe bejmy” promującym społecznie równość wynagrodzeń.

  Projekt obejmuje także „Przedsiębiorcze czwartki”, czyli cykliczne spotkania z przedstawicielami Żabki, którzy podzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem, nakreślą także ścieżkę rozwoju zawodowego.  W planach jest też „Dzień przedsiębiorczości z Żabką”, w ramach którego uczniowie wezmą udział w warsztatach zorganizowanych w centrali Żabki i odwiedzą jedno z centrów logistycznych.  Eksperci Żabki od digital i IT będą się także opiekowali grupą uczniów pasjonatów realizujących projekty cyfrowe.

  Współpracując z uczelniami wyższymi i szkołami, Żabka buduje wizerunek społecznie odpowiedzialnego lidera oraz bezustannie dociera do osób chętnych i gotowych związać z nią swoją przyszłość zawodową.

  Żabka zaproponowała niecodzienną licytację w ramach wsparcia 31. Finału WOŚP. Fani sieci mogą wylicytować na platformie Allegro udział w spocie reklamowym oraz spędzić dzień pełen atrakcji na planie zdjęciowym z zespołem marketingu. Licytacja dostępna na stronie: https://allegro.pl/oferta/zabka-udzial-w-spocie-reklamowym-13143954544. Żabka i jej franczyzobiorcy jak co roku grają z WOŚP i zbierają datki w ponad 9000 sklepach w całej Polsce.  Firma zachęca również do przekazywania datków za pomocą e-Skarbonki dostępnej na stronie https://eskarbonka.wosp.org.pl/1nvmne

  To już kolejny raz, gdy razem z naszymi franczyzobiorcami tworzymy najliczniejszy w Polsce Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Włączamy się w tę niezwykłą akcję, która porusza serca ludzi w całej Polsce, ponieważ chcemy angażować się i zachęcać do wspólnego działania na rzecz potrzebujących. Datki będziemy zbierać we wszystkich naszych 9000 sklepach, aż do 31. Finału WOŚP – 29 stycznia br. Nasi franczyzobiorcy, klienci i pracownicy niejednokrotnie pokazali ogromną chęć niesienia pomocy, za co jesteśmy ogromnie dumni i wdzięczni. To dzięki nim możemy robić tak wiele dobrego i mocno liczymy, że również w tym roku przekażemy jak największą kwotę! – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Żabka, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

  Licytacja udziału w spocie Żabki potrwa do 5.02.2023 r.  Można ją znaleźć pod linkiem: https://allegro.pl/oferta/zabka-udzial-w-spocie-reklamowym-13143954544

  –  Na aukcji WOŚP można wylicytować udział w jednym ze spotów Żabki, realizowanych w ramach nowej kampanii „Uwolnij swój czas”, w której – często z przymrużeniem oka – pokazujemy jak towarzysząc naszym klientom w każdym momencie dnia, upraszczamy ich życie, a tym samym uwalniamy ich czas, aby mogli go przeznaczyć na swoje pasje. Zachęcam do udziału w licytacji, ponieważ jest to unikatowa okazja, aby spędzić z nami czas na planie zdjęciowym i wziąć udział  w reklamie Żabki, a tym samym zrobić coś dobrego dla innych – mówi Jarosław Serednicki, Dyrektor Marketingu w Żabka Polska.

  Na stronie sieci tradycyjnie pojawiała się również e-Skarbonka, za pomocą której można przekazać datki na rzecz zbiórki. Żabka nie zapomina także o możliwości wsparcia celu 31. Finału WOŚP w tradycyjny sposób, czyli wrzucania gotówki do kolorowych puszek, które są dostępne we wszystkich ponad 9000 Żabkach w całej Polsce.

  Żabka od wielu lat wspiera Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, biorąc aktywny udział w zbiórkach. W ubiegłym roku, dzięki zaangażowania klientów i franczyzobiorców, firma przekazała na rzecz 30. Finału WOŚP 3 mln złotych. Część tej kwoty została zebrana dzięki użytkownikom aplikacji Żappka, którzy chętnie wymieniali na cegiełki charytatywne punkty lojalnościowe zbierane w czasie zakupów, czyli tzw. żappsy.

  Tegoroczny 31. Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia br. pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych”. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

  Od 22 grudnia br. klienci jadący Autostradą Wielkopolską będą mogli zrobić szybkie zakupy w dwóch Żabkach zlokalizowanych w miejscach obsługi podróżnych, tzw. MOP-ach – Gnilec (ostatni punkt postojowy przed niemiecką granicą) oraz Sosna (pierwszy punkt postojowy po wjeździe do Polski z Niemiec). Placówki w nowym formacie to jubileuszowe sklepy nr 9000 i 9001. Nowy format jest dostosowany do potrzeb podróżnych, którzy mogą skorzystać z rozszerzonej oferty ciepłych przekąsek, kawy oraz kanapek czy sałatek.

  – Jesteśmy siecią bliską potrzeb naszych klientów. Dlatego od kilku lat tworzymy nowe formaty sklepów, dostosowanych do lokalizacji i oczekiwań konsumentów, ale również dajemy szansę naszym franczyzobiorcom na prowadzenie dobrego, lokalnego biznesu. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w naszym rozwoju i debiutujemy z unikalnym w skali kraju konceptem. Odpowiadając na potrzeby podróżnych na autostradzie A2, uruchamiamy dwa, jubileuszowe sklepy nr 9000 i 9001 w miejscach odpoczynku dla kierowców. Nasz nowy koncept to przyjazne miejsce dla podróżnych, gdzie nie tylko mogą zjeść smacznego hot doga czy napić się kawy, ale również skorzystać z szerokiej oferty kanapek, sałatek czy produktów roślinnych – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

  Odpowiedź na potrzeby podróżnych

  Średni czas, który podróżni (z wyjątkiem kierowców zawodowych) przeznaczają na postój na MOP waha się od 15 minut do 1 godziny.[1] To czas dający szansę na zrobienie drobnych zakupów, posilenie się i odpoczynek przed dalszą podróżą. Uruchomienie w tych lokalizacjach sklepów sieci Żabka, której produkty i usługi są dobrze znane konsumentom, wnosi dodatkową wartość do oferty MOP. Dzięki temu, że sklepy te są czynne całą dobę i dodatkowo wyposażone w kasy samoobsługowe, zakupy w nich są szybkie i wygodne oraz pozwalają uniknąć stania w kolejkach. Żabki na MOP Gnilec i MOP Sosna stanowią więc ciekawą propozycję dla osób mających mało czasu, szukających zdrowszej alternatywy posiłku (również żywności roślinnej), a także zawodowych kierowców szukających podstawowego zaopatrzenia oraz domowego posiłku.

  Jako odpowiedzialny partner kierowców Autostrada Wielkopolska dba nie tylko o komfort i bezpieczeństwo podróży, ale także o zapewnienie dodatkowych usług, z których kierowcy mogą skorzystać. Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa – podczas długiej trasy kierowcy mogą na nich odpocząć, zatankować paliwo, zjeść posiłek i przygotować się do dalszej drogi. Współpraca z Żabką to efekt naszego proaktywnego podejścia do podróżnych i ich potrzeb – uwzględniamy ich opinie i wprowadzamy rozwiązania, które czynią MOP-y bardziej atrakcyjnymi miejscami – mówi Sebastian Joachimiak, członek Zarządu Spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

  Nowoczesny design

  Pawilony, w których działają sklepy Żabka na MOP-ach, to nowoczesna i dynamiczna bryła. Kształt pawilonu projektowany był z myślą o łatwej rozpoznawalności na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Sklep oparty jest o konstrukcję złożoną z kontenerów, których zewnętrzną skórkę tworzy siatka metalowych lameli. W ażurowej fasadzie wykonanej z wertykalnych elementów architekci zagrali wycięciami nawiązującymi do brandingu marki. 


  We wnętrzu sklepu wydzielono strefę gastronomiczną ze stolikami, w której klienci mogą w spokoju spożyć posiłek i odpocząć w trakcie podróży. Całkowita powierzchnia każdego sklepu wynosi ok. 135 mkw., a powierzchnia sali sprzedaży ok. 90 mkw. 

  Koncepcja pawilonów to dzieło projektantów z biura mode:lina™ – polskiej pracowni projektowej z Poznania, wielokrotnie nagradzanej w międzynarodowych i krajowych konkursach. Projektanci stworzyli lekki i otwarty na otoczenie pawilon, który swoją formę odnajduje bezpośrednio w logotypie samej marki. Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wykonała butikowa pracownia maKa architekci. 


  Rodzinny biznes

  Sklepy Żabka na MOP-ach na koncesyjnym odcinku A2 są wyjątkowe również z uwagi na fakt, że prowadzący je franczyzobiorcy to pochodzące z Krosna Odrzańskiego małżeństwo, które z siecią Żabka współpracuje od kilkunastu lat.

  – Od lat z powodzeniem rozwijam własny biznes we współpracy z siecią Żabka. Wyróżnieniem dla mnie jest, że mogę poprowadzić, wraz z żoną, 9000. sklep w tak nietypowej lokalizacji. Dzięki bogatej ofercie produktów i usług mam możliwość dotarcia do nowej grupy klientów – podróżnych – zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wierzę, że mój sklep będzie dla nich miejscem, w którym nie tylko szybko i wygodnie zrobią potrzebne zakupy, ale także odpoczną w miłej atmosferze przed kolejnym etapem podróży – mówi Tomasz Rogowski, franczyzobiorca 9000. sklepu Żabka.

  Żabka – nowe lokalizacje i rozwój formatu sklepów

  Rok 2022 to dla Żabki okres dynamicznego rozwoju i inwestycji w unikatowe rozwiązania, które zmieniają doświadczenie zakupowe klientów oraz zwiększają komfort i efektywność pracy franczyzobiorców. Aktualnie z siecią współpracuje ponad 7600 franczyzobiorców, którzy prowadzą ponad 9000 sklepów Żabka w całym kraju. Chcąc być coraz bliżej klientów, Żabka dociera do nowych miejsc i rozwija format sklepów, by dopasować go do nowych typów lokalizacji oraz ambitnych celów ekspansji. W lutym został otwarty 8000. sklep w Sierakowie, będący pierwszą Żabką w tej liczącej kilka tysięcy mieszkańców miejscowości. W kwietniu została uruchomiona Żabka Smart przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu, w której badane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców. Latem klienci mogli zrobić zakupy w 90 placówkach sezonowych w miejscowościach turystycznych, a nowoczesne mobilne Żabki obsługiwały konsumentów podczas wielu wydarzeń kulturalnych. Do portfolio sieci w mijającym roku dołączyła też Żabka Eko Smart, będąca swoistym laboratorium innowacji ekologicznych wzbogaconych o rozwiązania smart optymalizujące pracę franczyzobiorców. Pierwsza tego typu placówka została otwarta we wrześniu w Poznaniu, druga w listopadzie w Łodzi. Dzięki bliskości sklepów, a także dopasowanej do oczekiwań i potrzeb ofercie produktów i usług, Żabka upraszcza życie klientów i uwalnia ich czas.


  [1] Badanie IQS dla Żabka, 2022.

  Poszukiwania Żabu zostały zakończone! Żabu – wirtualna żaba, która uwielbia jabłka i częste prysznice przebywa w aplikacji Żappka, czekając na użytkowników, którzy będą chcieli się nim zaopiekować. Żabu uwielbia grać w gry i ma nadzieję, że znajdą się osoby, z którymi będzie mogło dzielić swoją pasję. Chcesz się zaopiekować Żabu? W dniach 12-19 grudnia br.[1] zarejestruj się na stronie: zabu.zabka.pl. Będziesz miał szansę dołączyć do 5 000 wyjątkowych graczy, którzy jako pierwsi poznają Żabu i przetestują jedyną na europejskim rynku retail grę dostępną tylko w aplikacji sieci sklepów Żabka.

  Żabka nieustannie wdraża cyfrowe rozwiązania ułatwiające życie konsumentom; teraz rozszerza ten zakres o narzędzie dostarczające im rozrywki i wkracza na rynek gier mobilnych. Projekt powstał w oparciu o badania z udziałem użytkowników aplikacji Żappka – to oni m.in. brali udział w tworzeniu postaci Żabu. Testowa wersja gry trafi do 5 tys. graczy, natomiast finalny produkt dostępny będzie dla wszystkich użytkowników Żappki w 2023 roku. 

  Niebawem miną cztery lata od wprowadzenia aplikacji Żappka na rynek. Pobrało ją już ponad 10 milionów osób. Nieustannie dbamy o to, by była ona innowacyjna i wyróżniała się na tle innych tego typu. Teraz ruszamy z testem nowej funkcjonalności, jaką jest Żabu. Dlaczego gra? Bo branża gier jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na świecie. Wartość globalnego rynku gier mobilnych stale rośnie, szacuje się, że w 2022 roku osiągnie poziom 196,8 mld USD.[2] Wierzymy, że Żabu będzie hitem zarówno wśród starszych, jak i młodszych fanów gier; dostarczy naszym klientom rozrywki, a przy okazji będzie też nowoczesnym narzędziem komunikacji naszej oferty – mówi Dino Metaxas, director of digital acceleration w Żabka Polska.

  W grudniu sieć rusza z testem Żabu, który umożliwi zdobycie gruntownej wiedzy na temat oczekiwań miłośników elektronicznej rozrywki, a zebrane informacje wyznaczą kierunki modyfikacji funkcjonalności zastosowanych w grze. W ten sposób Żabka chce uzyskać produkt maksymalnie dopasowany do oczekiwań.

  Za stworzenie rozwiązania odpowiada agencja 180heartbeats + JUNG v. MATT:

  Z ekscytacją realizujemy projekty łączące komunikację, biznes i technologię, dlatego wierzymy w ekspansję świata Żabu. Nie jest to bowiem tylko mobilna gra, a nowatorskie rozwiązaniem biznesowe, które wypracowaliśmy wspólnie z klientem. Kreatywna część gry – postać i jej charakter, nazwa, język, mechanika, scenariusze – są przemyślane i zaprojektowane w zgodzie z ideą Żappki, na czym nam zależało. Postać zaprojektowano w 3D, ponieważ taka technika pozwala nie tylko na atrakcyjne animacje, ale daje też perspektywę eksploatowania Żabu poza światem wirtualnym. Mamy nadzieję, że tak jak i my, polubią go wszyscy – mówi Jacek Karolak, Business Director 180heartbeats + JUNG v. MATT.

  Przygoda w świecie elektronicznej rozrywki

  Główną postacią gry jest Żabu, czyli wirtualna żaba, która ma około 4 cm wzrostu. Uwielbia jabłka, częste prysznice i nie powinno zbyt długo przebywać bez opieki. A przede wszystkim… lubi grać w gry!

  Wykonane w animacji 3D Żabu reaguje na zachowania klienta. Rozwija się i zdobywa kolejne poziomy gry, w zależności od dokonywanych przez gracza zakupów, również tych realizowanych dzięki zebranym na koncie punktom lojalnościowym – żappsom. Użytkownicy będą mieli możliwość personalizowania swojej postaci Żabu poprzez zakup różnego rodzaju akcesoriów.

  Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad stworzoną przez siebie postacią Żabu. By ją ukończyć należy przejść 100 poziomów, a robiąc zakupy w sklepach sieci otrzymać dodatkowe punkty – za każdą wydaną złotówkę – 5 much, które są ulubionym przysmakiem Żabu i gwarantują mu przeżycie.

  Po osiągnięciu wybranych poziomów na gracza czekają skrzynki z nagrodami, zawierające darmowe żappsy, produkty czy zniżki na zakupy. Uczestnicy, którzy przejdą wszystkie 100 poziomów i ukończą grę, otrzymają niespodziankę.

  Użytkownicy Żappki wybrali Żabu

  Opracowanie gry poprzedziły badania wśród użytkowników aplikacji Żappka – najwyżej ocenianym przez nich pomysłem było właśnie wdrożenie gry (aż 85% wskazań). Badania miały także na celu wyselekcjonowanie funkcjonalności, które są najbardziej atrakcyjne dla klientów sieci – respondenci bardzo wysoko ocenili grywalizację. W trakcie testów pytano również o optymalny wygląd gry oraz jej nazwę. Aż 80% użytkowników z grupy docelowej wybrało Żabu.

  Rośnie wartość globalnego rynku gier mobilnych

  Jak wynika z analiz agencji Spicy Mobile rynek gier mobilnych, pod względem przychodów, jest obecnie największym i najszybciej rosnącym segmentem. W 2023 roku jego wartość powinna przekroczyć 100 mld USD, a liczba użytkowników gier mobilnych osiągnie ponad 3 mld.[3] Do tego czasu aż 43% wszystkich aktywnych smartfonów będzie kompatybilnych z technologią 5G, co wpłynie znacząco na zachowania konsumenckie.


  Z badań IQS wynika, że w Polsce graczami częściej są mężczyźni – odsetek kobiet wśród graczy wynosi 47%. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wyłącznie rynek gier mobilnych, to w tym segmencie przewaga kobiet jest już zdecydowana – to aż 61%![4]

  Polacy rocznie przeznaczają 2,4 mld zł na zakup gier. W porównaniu z innymi krajami nie jest to duża kwota, ale jest to zdecydowanie więcej niż wydajemy na książki, kino czy serwisy VOD.

  Żappka to jedna z najpopularniejszych aplikacji mobilnych w Polsce – pobrało ją już 10 mln osób. Pozwala na gromadzenie punktów (żappsów) i wymiany ich na produkty dostępne w sklepach. Oprócz tego, Żappka dostarcza użytkownikom unikalnych doświadczeń korzystania z personalizowanych promocji, wyzwań czy usług, ułatwiając im codzienne funkcjonowanie. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepów mobilnych Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery. Więcej informacji na: https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka

  Za koncepcję kreatywną i współtworzenie gry Żabu odpowiada agencja 180heartbeats + JUNG v. MATT, partnerami technologicznymi projektu są: Future Mind, Synerise, Netguru. Obsługę w social mediach zapewnia agencja Cukier.


  [1] Do 19.12.2022 lub do osiągnięcia limitu 5000 graczy.

  [2] https://strefainwestorow.pl/artykuly/gaming/20220803/raport-newzoo-branza-gier-2022

  [3] https://spicymobile.pl/rynek/103-Rynek-gier-mobilnych-zyskal-w-trakcie-pandemii

  [4] https://grupaiqs.pl/pl/raporty/game-story

  Żabka wprowadza „Projekt Strategicznej Edukacji”, którego celem jest wzrost kompetencji biznesowych franczyzobiorców oraz wyjście naprzeciw zgłaszanym przez nich potrzebom edukacyjnym. Ma on także za zadanie podnieść kompetencje partnerów ds. szkoleń i trenerów Żabki, aby w metodyczny i nowoczesny sposób pełnili rolę wewnętrznych edukatorów. Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa Strategicznego z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Moniką Ferreirą, autorką projektu i metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, Founding Partnerem w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy. Realizacja programu wpisuje się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka, której jednym z celów jest podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią.

  Żabka chce rozwijać kompetencje swoich franczyzobiorców i certyfikować ich postępy w trzech głównych obszarach: rozwój umiejętności prowadzenia sklepu, rozwój kompetencji zarządzania zespołem oraz rozwój przedsiębiorczości. Chodzi o dostarczanie wiedzy i podniesienie umiejętności w zakresie prowadzenia sklepu oraz – na kolejnym etapie – w zakresie rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. Sieć chce pomagać franczyzobiorcom zwiększać skalę prowadzonego przez nich biznesu i poprawiać wyniki finansowe, skupiając swoje wysiłki na stworzeniu przestrzeni do rozwoju osobistego i zawodowego.

  – Model biznesowy Żabki oparty o franczyzę umożliwia rozwój własnego biznesu już ponad 7600 przedsiębiorcom w całej Polsce. Edukacja biznesowa franczyzobiorców i rozwój kompetencji menadżerskich są dla nas kluczowe, dlatego zapewniamy przedsiębiorcom prowadzącym Żabki kompleksowe programy szkoleniowo-rozwojowe, m.in. przygotowany we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz ekspertami rynku franczyzy. Wierzymy, że model franczyzy oparty na franczyzocentryczności, wspierany edukacją i skupieniem na rozwoju franczyzobiorców, wzmocni naszą strategię i trwałość sieci, a samym franczyzobiorcom zagwarantuje  większe możliwości i osiąganie  jeszcze lepszych wyników biznesowych – podkreśla Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Żabka, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

  Jako Politechnika Warszawska realizujemy różne programy edukacyjno-rozwojowe dla branży franczyzowej, nastawione na rozwój kompetencji przedsiębiorczych. Cieszymy się, że nasi eksperci mogą wspierać Żabkę w realizacji „Projektu Strategicznej Edukacji”, którego zadaniem jest systemowe i przemyślane przekazywanie franczyzobiorcom sieci wiedzy i umiejętności nowoczesnego przedsiębiorcy. Wierzymy, że rozwój franczyzobiorców przez edukację, kompetentne przygotowanie trenerów i partnerów ds. sprzedaży do pełnionych przez nich ról, jest sposobem na przemyślany, skalowalny model biznesu – mówi dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. Uczelni, Prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

  Wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych narzędzi pracy, innowacyjnych rozwiązań ułatwiających zarządzanie sklepami, efektywnej komunikacji wewnątrz firmy i z klientami oraz wykorzystywanie sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji biznesowych, umożliwiają Żabce doskonałe konkurowanie na rynku. Sieć, wdrażając „Projekt Strategicznej Edukacji”, mimo ogromnej skali działalności, chce skupić się na jednostce i odblokowywaniu jej przedsiębiorczości i razem z franczyzobiorcami budować wartość dodaną dla biznesu – mówi Monika Ferreira, autorka projektu Franczyza 2.0, Founding Partner i Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy.

  Rozwój kompetencji i szansa na awans

  Test programu rozpoczął się w październiku br. Uczestniczy w nim blisko 30 nowych franczyzobiorców, którzy podpisali umowy o współpracy w sierpniu i we wrześniu br. Obejmuje on 3 szkolenia online i 3 szkolenia stacjonarne prowadzone przez ekspertów Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W spotkaniach biorą udział również mentorzy, czyli partnerzy ds. szkoleń, którzy po uzyskaniu certyfikacji, od 2023 r. będą samodzielnie prowadzić szkolenia dla franczyzobiorców, nadzorowane przez ekspertów Uczelni.

  Aktualnie program skierowany jest do kandydatów na franczyzobiorców oraz nowych franczyzobiorców sieci. Docelowo zostaną nim objęci także obecni franczyzobiorcy, którzy szkoleni będą m.in. z zarządzania zasobami ludzkimi. Uzyskanie certyfikatu otwiera przed franczyzobiorcami możliwość dalszego awansu w strukturach sieci – mogą oni pełnić funkcję partnerów ds. szkoleń czy franczyzobiorców trenerów.

  Franczyza z Żabką

  W całym kraju jest już ponad 8900 sklepów Żabka. Własny sklep pod zielonym szyldem prowadzi obecnie ponad 7600 przedsiębiorczych osób. Aby dołączyć do sieci, wszyscy kandydaci muszą pozytywnie przejść etap rekrutacji i szkoleń, a także wnieść wkład własny, obecnie wynoszący ok. 5 tys. zł. Przystępujący do sieci franczyzobiorcy otrzymują w pełni wyposażony i umeblowany sklep w lokalizacji, która oceniana jest m.in. pod kątem potencjalnej liczby klientów. Zyskują także know-how i możliwość działania pod znaną powszechnie marką. Mogą liczyć na wsparcie technologiczne, serwisowe czy szkolenia. Żabka wynajmuje dla nich lokal, pokrywa opłaty za czynsz i gaz. Przedsiębiorcy współpracujący z siecią chronieni są też na wypadek niepowodzenia biznesu, mogąc skorzystać z tzw. Polisy na biznes – to specjalne ubezpieczenie, które pozwala uniknąć zakończenia współpracy z siecią z ujemnym saldem, w przypadku wystąpienia ewentualnych strat w znacznej części pokrywane są przez TUW PZUW.