Grupa Żabka jest organizacją, która rozwijając kulturę równych szans, aktywnie wspiera kobiety. Mogą się one rozwijać i z sukcesem łączyć życie zawodowe z prywatnym – tylko w 2023 r. w Żabce awansowały 273 pracowniczki.Obecnie panie stanowią 40,3 proc. wszystkich zatrudnionych w firmie. Kierują tak istotnymi obszarami jak finanse, dział prawny, logistyka, dział personalny, dział analiz cenowych, sprzedaż czy adaptacja. Od początku 2024 r. na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych zatrudnionych jest 155 kobiet – to wzrost o blisko 10 proc. w stosunku do 2023 r. Żabka była jedną z pierwszych organizacji na polskim rynku, które osiągnęły parytet w Zarządzie. Obecnie, w związku z wprowadzonymi od lutego br. zmianami w strukturze zarządczej Grupy, trzy z siedmiu członków Zarządu, to kobiety (dla porównania, w 1. kwartale 2023 r. w zarządach spółek handlowych w Polsce, tradycyjnie rozumianych jako firmy, kobiet biznesu było 25 proc.[3]).

  Równowaga płci w zatrudnieniu jest dla nas bardzo ważna. Zbudowaliśmy organizację, która wspiera kobiety i daje im takie same szanse rozwoju i awansu jak mężczyznom, dzięki czemu mają one realny wpływ na kształt otoczenia biznesowego i społecznego naszej firmy. Coraz więcej pań wykorzystuje swoje kompetencje oraz potencjał, realizując się na odpowiedzialnych menedżerskich i kierowniczych stanowiskach w ramach Grupy Żabka – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Chief People Officer.

  Ważnym krokiem we wspieraniu rozwoju zawodowego kobiet było wdrożenie przez Żabkę polityki równości w zakresie płac i tym samym uznanie, że kobiety i mężczyźni muszą być równo traktowani i opłacani. Żabka jest pierwszą polską firmą z certyfikacją EQUAL SALARY, wskazującą równość wynagrodzeń w organizacji bez względu na płeć. W ramach wsparcia pracowniczek, firma realizuje także program mentorski „Super Babki z Żabki”, którego celem jest promowanie kobiecej energii w biznesie i wzmacnianie liderek w organizacji.

  Kobieta za sterami Żabki International

  To Annie Grabowskiej w roli Wiceprezeski Zarządu i Dyrektorki Zarządzającej powierzono niezwykle odpowiedzialne zadanie kierowania powołaną z początkiem lutego br. nową jednostką organizacyjną – Żabka International. Będzie ona wspierać operacyjnie podmioty Grupy na rynkach zagranicznych. Anna Grabowska ma unikalne doświadczenie w zarządzaniu w handlu detalicznym w obszarach, takich jak m.in. strategie konsumenckie, relacje z dostawcami, komunikacja marketingowa i ESG. Jej znajomość potrzeb konsumenta oraz modern convenience przyczyniła się do zbudowania sukcesu Żabki w Polsce. W czasie swojej drogi zawodowej zajmowała się także rynkami poza Polską, co stanowi atut w budowaniu nowych rynków dla organizacji.

  Kobiety rozwijają własny biznes z Żabką

  Według danych z CEIDG z początku 2023 r., ok. 1 mln kobiet jest właścicielkami aktywnie działających jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce (JDG)[4]. W sumie, kobiety stanowią ok. 34% wszystkich właścicieli JDG w Polsce[5]. Wśród współpracujących z Żabką franczyzobiorców odsetek kobiet jest niemal dwukrotnie wyższy – panie stanowią65 proc. z ponad 8800 wszystkich przedsiębiorców prowadzących sklepy pod szyldem sieci.

  Kobiety dobrze spełniają się w roli przedsiębiorczyń ze względu na swoją wytrwałość, kreatywność, ale i pracowitość. Z raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” wynika, że aż 45 proc. respondentek pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, a 41 proc. na obowiązki zawodowe poświęca więcej czasu niż przed rokiem. Polskie przedsiębiorczynie pragną tworzyć włączające zespoły: 75 proc. badanych zatrudniłoby osobę powyżej 50. roku życia, a 58 proc. – osobę z niepełnosprawnością lub neuroatypową. Kobiety stale udowadniają, jak bardzo są ambitne i odważne – co czwarta ankietowana deklaruje, że chciałaby rozwijać swoją firmę międzynarodowo – mówi Olga Kozierowska, twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką i Prezeska Fundacji WłączeniPlus.

  5700 franczyzobiorczyń Żabki z sukcesem rozwija własne biznesy zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i niewielkich miejscowościach w całej Polsce. Niemal połowa z nich to kobiety mające od 26 do 39 lat. A blisko 40 proc. franczyzobiorczyń pochodzi z miast liczących do 50 tys. mieszkańców.

  Żabka na różne sposoby wspiera kobiety w poszerzeniu wiedzy i zdobywaniu nowych kompetencji z obszaru przedsiębiorczości. Niezależnie od wieku, doświadczenia zawodowego czy pochodzenia, stwarza przestrzeń do rozwoju oraz budowania pewności siebie. Pomaga im także na co dzień w prowadzeniu biznesów pod jej szyldem.

  ____________________________


  [1] Kobiety w biznesie w Polsce 2023 — Dane i statystyki | by Transparent Data | Blog Transparent Data | Medium

  [2] jw.

  [3] jw.

  [4] jw.

  [5] jw.

  Według danych GUS, na koniec 2023 r. liczba ludności Polski wyniosła 37,6 mln osób, czyli mniej niż w 2022 r. Dalsze prognozy nie są optymistyczne – do 2050 r. ponad połowa mieszkańców naszego kraju może mieć powyżej 50. roku życia, co przełoży się na większe zapotrzebowanie na osoby aktywne zawodowo. Negatywne dane dotyczące zmniejszającej się populacji naszego kraju i starzenia się społeczeństwa wpływają już obecnie na społeczną dyskusję o przyszłości rynku pracy. Już dziś coraz większa liczba obcokrajowców ma swój udział nie tylko w rynku pracownika. Ci związani z Polską, mieszkający tu od dawna lub chcący związać się na dłużej z naszym krajem, rozwijają własne biznesy.

  W sieci działa obecnie ponad 8600 przedsiębiorców będących reprezentantami 8 narodowości. Łącznie swoje sklepy prowadzi ponad 350 obywateli spoza Polski. Zdecydowaną większość stanowią osoby pochodzące z Ukrainy i Białorusi, ale są także przedsiębiorcy z Mołdawii, Rumunii, a nawet z Egiptu.

  Natalia Vaitovich, Białorusinka prowadząca placówkę w Warszawie od września 2022 r., podkreśla: – Przyjechałam do Polski na studia w 2014 r. Przez kilka lat pracowałam, także na stanowisku kierowniczym w sklepie z odzieżą. W tym czasie poznałam mojego obecnego narzeczonego – chcieliśmy coś zmienić w życiu i założyć coś swojego. Do Żabki przekonał nas m.in. niski wkład własny, szerokie wsparcie, jakie sieć oferuje od samego początku, w tym sklep niemal pod klucz, a także wsparcie ze strony rekruterów, którzy pomogli mi skompletować dokumentację niezbędną do rozpoczęcia biznesu. Mój narzeczony jest Polakiem, tu planuję założyć rodzinę. Dlatego prowadząc w stolicy sklep, daję swój wkład w rozwój miejsca, z którym pragnę związać się na stałe.

  Z kolei Olena Saroyan, franczyzobiorczyni również ze stolicy, mówi: – Cieszę się, że moi rodzice związali się z Polską – poza ormiańskim, obecnie mam również polskie obywatelstwo. Jedna z moich koleżanek, która od 5 lat prowadzi sklep franczyzowy Żabka, zainspirowała mnie i zarekomendowała mi ten biznes. We wrześniu 2022 r. otworzyłam swoją placówkę w Warszawie, jednocześnie kontynuując studia z zarządzania. Jest to dla mnie pierwsze zawodowe zajęcie, a tym samym pierwszy własny biznes. Moja rodzina prowadziła na Ukrainie sklepy spożywcze, można powiedzieć, że jesteśmy rodziną z tradycją w handlu. Najbliżsi pomagali mi rozwinąć sklep, co było niezwykle cenne przez pierwsze miesiące wymagające największego wysiłku. Sprawne wdrożenie się do roli franczyzobiorcy było również możliwe, dzięki dużemu wsparciu ze strony sieci.

  Korzyści z bycia w sieci franczyzowej

  Uruchamiając sklep z Żabką, franczyzobiorcy spoza Polski zyskują takie same korzyści, jak osoby z polskim obywatelstwem. Otrzymują od sieci gotową do prowadzenia placówkę wyposażoną w sprzęt, systemy komputerowe, meble czy towar. Obowiązuje ich ubezpieczenie „Polisa na biznes”, które na zasadach określonych z zakładem ubezpieczeń chroni ich od różnych nieprzewidzianych sytuacji mogących pojawić się podczas prowadzenia własnego biznesu i zapewnia stabilność finansową w momencie zakończenia współpracy. Mogą liczyć także na dostęp do ponad 25-letniego doświadczenia sieci, pakietu bezpłatnych szkoleń, bezpośrednich dostaw do sklepów, wsparcia IT, serwisowego i marketingowego, a także szeregu nowoczesnych narzędzi (aplikacja Cyberstore czy pakiet Optiplan z Asystentem Żabka) ułatwiających im prowadzenie biznesu. W 2023 r. ponad 81% franczyzobiorców osiągnęło co najmniej 25 tys. zł przychodu miesięcznie.

  Franczyza z Żabką – wymogi dla osób spoza Polski

  Osoby o innych niż polskie korzeniach, chcąc rozpocząć biznes z Żabką, podobnie jak wszyscy inni, muszą m.in. przejść proces rekrutacji i szkoleń zakończony egzaminem, zarejestrować w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, a także wnieść wkład własny w wysokości ok. 5 tys. zł.

  Dodatkowym wymogiem dla kandydatów, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa i pochodzą z krajów nienależących do UE, jest konieczność posiadania legalnego pobytu, który uprawnia do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Natomiast na podstawie „specustawy” (Ustawa z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) obywatele Ukrainy mogą zakładać JDG i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy.Wymogiem jest w tym wypadku jednak uzyskanie przez obywatela Ukrainy numeru PESEL izłożenie wniosku o zezwolenie na pobyt do właściwego Urzędu Wojewody. Istnieje także wymóg certyfikacji językowej na poziomie B2, którą organizuje sieć Żabka. Osoby posiadające od 2 lat legalny pobyt na terenie Polski mogą skorzystać z warunków promocyjnych zabezpieczenia biznesu w postaci weksla z 1 poręczycielem lub weksla z kaucją w wysokości 20 tys. bez poręczyciela. W innym wypadku powinny przedstawić dwóch poręczycieli do weksla lub weksel z jednym poręczycielem i kaucją w wysokości 25 tys. zł.

  Żabka daje szansę rozwoju osobom młodym, a także tym o innych, niż polskie korzeniach. Rozwijam się pod szyldem sieci osobiście i zawodowo. Jako przedsiębiorczyni mam też swój mikrowkład w polską gospodarkę. Rekomenduję ten biznes osobom ambitnym i pracowitym, niezależnie od pochodzenia –puentuje Olena Saroyan.

  Podczas spotkania w siedzibie Fundacji Jerzy Owsiak podsumował jaki sprzęt będzie można zakupić za kwotę, którą Grupa Żabka przekazała podczas licytacji serduszka. 1 050 000 zł. stanowi równowartość 4,5 specjalistycznych aparatów USG lub prawie 3 aparatów do Digital PCR czy też 1 mikroskopu fluorescencyjnego do badań genetycznych FISH.

  Mottem 32. Finału było hasło: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”, a celem – wsparcie oddziałów pulmonologicznych i zapewnienie im odpowiedniego sprzętu do walki ze skutkami pandemii. Temat nam bardzo bliski, gdyż odsamego początku wybuchu pandemii Grupa Żabka mocno zaangażowała się w działania zwiększające bezpieczeństwo swoich klientów, franczyzobiorców i pracowników, a także na szeroką skalę wspierała polskie szpitale w walce z Covid-19. Udział w licytacji Złotego Serduszka nr 1 był więc kontynuacją działań na rzecz poprawy jakości służby zdrowia, a także ukoronowaniem wieloletniego zaangażowania firmy w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz podkreśleniem obchodzonego przez Żabkę w ubiegłym roku jubileuszu 25-lecia.

  W działania Wielkiej Orkiestry firma angażuje się od kilkudziesięciu lat, tworząc wspólnie z franczyzobiorcami najliczniejszy sztab w Polsce. W tym roku kolorowe skarbonki WOŚP stanęły w ponad 10 tys. sklepów Żabka, ponadto użytkownicy aplikacji mobilnej mogli przekazywać Żappsy na rzecz Fundacji, a Żabu, wirtualny bohater ubrał z tej okazji specjalną koszulkę wolontariusza. Dzięki zaangażowaniu klientów i franczyzobiorców firma przekazała w ramach 32. Finału WOŚP w sumie ponad 1 450 000 zł.

  Program Ambasadorki, który powołaliśmy, jest inspirującym sposobem na angażowanie naszych franczyzobiorców w szerszą działalność oraz aktywność w lokalnych społecznościach. Wybrani przedsiębiorcy identyfikują się z wartościami naszego modelu biznesowego i chcą współtworzyć wiarygodny wizerunek franczyzy. Posiadają głęboką wiedzę na temat wszystkich aspektów współpracy, są świadomi wsparcia, jakie oferujemy, oraz trudności jakie, mogą pojawić się w prowadzeniu działalności pod naszym szyldem. Szczerość i prawdziwość jest ich największą przewagą –mówi Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska. 

  W projekcie uczestniczy 50 franczyzobiorców w różnym wieku, mających za sobą różne doświadczenie życiowe i zawodowe, pochodzących zarówno z dużych miast, jak i niewielkich miejscowości, również z zagranicy. Celem inicjatywy jest ułatwienie bezpośredniego kontaktu z Ambasadorami osobom, które rozważają założenie własnego biznesu i chcą poznać opinię przedsiębiorcy znającego ten biznes od podszewki. Franczyzobiorców będzie można spotkać podczas wielu wydarzeń lokalnych czy branżowych. Wielu z nich planuje budować swoją markę osobistą za pośrednictwem kanałów społecznościowych.

  Częścią inicjatywy jest seria 25 wywiadów z franczyzobiorcami, które w każdą środę począwszy od 31 stycznia br. są publikowane m.in. na kanale YouTube Żabka Biznes, w aplikacjach podcastowych oraz na www.zabka.pl/podcasty. Gospodarzem każdego spotkania jest Jarosław Kuźniar. Znany i ceniony dziennikarz, a także przedsiębiorca, podczas rozmowy porusza często trudne tematy związane z prowadzeniem własnej działalności, pyta o przełomowe momenty w życiu zawodowym, ale również docieka co jest ich przepisem na sukces.

  Wspólnym mianownikiem wszystkich rozmów jest dążenie naszych franczyzobiorców do osiągania jak najlepszych wyników i chęć ciągłego rozwoju. Dzięki wsłuchaniu się w rozmowę odbiorcy będą w stanie lepiej zrozumieć model franczyzowy, poznać ludzi, którzy zdecydowali się otworzyć własny biznes i emocje towarzyszące im podczas wypełniania codziennych obowiązków w roli franczyzobiorcy – dodaje Przemysław Kijewski.

  Aktualnie już ponad 8600 przedsiębiorców, prowadzących swoje sklepy pod szyldem sieci, korzysta z ponad 25-letniego doświadczenia Żabki, jej partnerstwa oraz szerokiego wsparcia w rozwoju biznesu od jego startu.

  Więcej na temat franczyzy Żabki oraz Programu Ambasadorskiego na: https://www.zabka.pl/franczyza

  Hot dog to z pewnością ulubiona ciepła przekąska klientów sieci Żabka, jesteśmy w tej kategorii niezaprzeczalnym liderem na rynku. Cieszy nas również rosnące zainteresowanie klientów innymi produktami z naszej sukcesywnie poszerzanej oferty gastronomicznej w ramach #PROSTOzPIECA. Mam tu na myśli m.in.: zapiekanki, frytki, churrosy czy nuggetsy. Tworząc „value innovation” w gastronomii, serwujemy posiłki sprawdzonej jakości za przystępną cenę. Naszą misją jest demokratyzowanie produktów gastronomicznych, czyli zapewnienie ich dostępności dosłownie każdemu –mówi Jerzy Roguski, dyrektor ds. komercyjnych i rozwoju handlu w Żabka Polska.

  Hot dog z Żabki najlepszy w „ślepych” testach

  Podczas „ślepych” testów hot dogów, przeprowadzonych we wrześniu 2023 roku w ramach badania preferencji konsumentów tych produktów, hot dog z Żabki został oceniony najlepiej pod względem większości atrybutów, m.in. smaku, zapachu i jakości[1]. Według ankietowanych, jego mocne strony to przede wszystkim: chrupkość bułki, stopień doprawienia parówki, jej konsystencja oraz mięsność. Sztandarowa ciepła przekąska z Żabki uzyskała także najwyższy wskaźnik intencji zakupu – aż 92 proc. biorących udział w testach wyraziło chęć jej kupienia.

  Ulubiona przekąska w wersji standardowej, kolorowej i XXL

  Hot dogi można kupić we wszystkich sklepach stacjonarnych Żabka, są one także w ofercie placówek sezonowych oraz w mobilnych Żabkach – podczas koncertów i wydarzeń kulturalnych. W dwóch sklepach (w Warszawie i Poznaniu) tę przekąskę przygotowuje też robot Robbie. Klienci Żabki mogą spróbować kilkunastu różnych kombinacji smakowych hot doga, wedle uznania dobierając rodzaj kiełbaski oraz sosu, a w przypadku większego głodu decydując się na hot doga w wersji XXL. Mogą wybrać również unikatowe, kolorowe hot dogi, które pojawiają się w sklepach sieci w ramach ofert czasowych. Znalazły się wśród nich już: Black Dog, czyli limitowana, czarna wersja tej ciepłej przekąski przygotowana z okazji Black Friday, różowy Love Dog na święto zakochanych, Summer Dog – „słoneczna” wersja na lato czy fioletowy hot dog Prymus, oferowany w pierwszych dniach września.

  Chrupiące panini pełne dodatków

  W Żabka Café dostępnych jest kilka wariantów pysznych panini, np. z pieczarkami, z kurczakiem, z serem cheddar czy z szynką i jalapeño. Podniebienia fanów tej chrupiącej przekąski w 2023 roku podbiły także nowości: panini Italiano, z suszonymi pomidorami, serem mozzarella i kurczakiem z sosem bazyliowym oraz panini Grzybiarza z aromatycznym sosem grzybowym, serem cheddar i pieczonym boczkiem.

  Żabka liderem oferty gastronomicznej w Polsce

  Żabka to największa sieć punktów gastronomicznych w Polsce. W jej ofercie znaleźć można nie tylko hot dogi i panini, ale także pizza wrapy oraz wiele słodkości – od croissantów, przez drożdżówki, donuty i pączki. W ponad 3000 wybranych sklepach Żabka dostępne są również chrupiące przekąski z oferty #PROSTOzPIECA: zapiekanki, frytki, churrosy, nuggetsy, chicken popsy oraz stripsy z kurczaka, a także produkty w zestawach: chrupbox nuggetsy z frytkami, chrupbox chicken popsy z frytkami oraz chrupbox stripsy z frytkami. Nie brakuje też gorącej kawy oraz innych ciepłych napojów. Więcej informacji o ofercie można znaleźć na: https://www.zabka.pl/zabka-cafe


  [1] Badanie „Ocena hot doga”, zrealizowane w dniach 25-30.09.2023 przez J. S. Hamilton Poland na łącznej próbie 300 osób – konsumentów hot dogów.

  Firmy biorące udział w programie Disrupt Retail to wiodący detaliści na swoich rodzimych rynkach. Oprócz Grupy Żabka są to: EDEKA – największy detalista w Niemczech, posiadający ponad 11 000 sklepów, MC – lider rynku detalicznego żywności w Portugalii z ponad 1 400 sklepami oraz Shufersal – dominujący detalista na rynku izraelskim, z siecią ponad 400 sklepów. Partnerzy zagraniczni wnoszą do programu swoje unikalne doświadczenia i perspektywy, tworząc dynamiczne środowisko dla rozwoju startupów.

  Udział w programie Disrupt Retail pozwoli nam nie tylko dotrzeć do jeszcze szerszego grona twórców innowacji, ale również umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy z międzynarodowymi liderami branży retail. Wspólnie jesteśmy w stanie dać twórcom innowacji możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań szerokiemu gronu konsumentów w regionie, a tym samym wznieść retail na wyższy poziom – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, Grupa Żabka.

  Nowy wymiar handlu detalicznego

  W ramach programu Disrupt Retail detaliści poszukują rozwiązań ze szczególnym naciskiem na 3 główne obszary: In-Store Operations (rozwiązania, które usprawnią procesy w sklepie, zwiększą produktywność pracowników i poprawią doświadczenie zakupowe klienta), Retail Media (przełomowe rozwiązania w zakresie technologii reklamowych, wyświetlaczy cyfrowych, rzeczywistości rozszerzonej i wszelkich innych mediów, które przesuwają granice i wykorzystują cały potencjał mediów detalicznych) oraz Data & Customer Insights (innowacyjne platformy lub narzędzia, które mogą wykorzystać, przeanalizować i przekształcić ogromną pulę danych w strategie, które można wykorzystać w praktyce).

  Szansa pilotażu w 4 międzynarodowych firmach

  Udział w programie to dla startupów szansa na pilotaż w czterech różnych firmach. Każdy detalista będzie miał szansę na indywidualną współpracę z wybranym startupem, co otwiera nowe perspektywy zarówno dla sektora detalicznego, jak i innowacyjnych przedsiębiorców.

  Zgłoszenia do Disrupt Retail przyjmowane są do 4 lutego br. Twórcy projektów, które wejdą w etap pilotażu, zostaną poinformowani o możliwości współpracy w marcu br.

  Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie https://disruptretail.tech.

  Aby uzyskać kod na Spotify Premium, należy założyć konto lub zalogować się w aplikacji Żappka. Następnie wymienić posiadane żappsy na kod od Spotify dostępny w sekcji „Wszystko za żappsy”. Darmowy kod można zdobyć także w grze Żabu, w której dostępny jest jako jedna z nagród.

  Zdobyty kupon należy aktywować, dołączając do Spotify Premium na stronie internetowej https://www.spotify.com/pl/ppt/zabka/. Następnie otrzymany w aplikacji Żappka kod należy wprowadzić w polu „Zweryfikuj swój kod”. Od tego momentu można już cieszyć się 3 miesiącami Spotify Premium za darmo[1]!

  Oferta Spotify Premium z Żabką obowiązuje do 22.12.2025 r. i dotyczy tylko nowych użytkowników planu Premium Individual. Po zakończeniu okresu próbnego opłata wyniesie 23,99 zł/miesiąc. Rezygnacja z usługi jest możliwa w dowolnym momencie.

  Co jeszcze łączy Żabkę i Spotify?

  Sieć Żabka, podobnie jak Spotify, dołączyła do trendu Wrapped, udostępniając użytkownikom aplikacji Żappka podsumowanie ich zakupowego roku. Mogli się oni z niego dowiedzieć się, w którym sklepie Żabka najczęściej robili zakupy, ile razy w ciągu roku odwiedzili sklepy sieci oraz ile żappsów zdobyli w 2023 r. Sieć w podsumowaniu poinformowała także, że w minionym roku najchętniej odbieranym za żappsy produktem był hot dog.

  „Wszystko za żappsy” – jak to działa?

  „Wszystko za żappsy” to specjalna sekcja w nieustannie rozbudowywanej aplikacji Żappka, zawierająca unikatowe oferty od partnerów zewnętrznych. Została uruchomiona pod koniec kwietnia 2023 r. Oferty we „Wszystko za żappsy” są prezentowane w aplikacji Żappka w analogiczny sposób jak dotychczasowe kupony umożliwiające wymianę żappsów na produkty z oferty Żabki. Benefity od partnerów będą się wyświetlać bezpośrednio po kliknięciu w kupon. Po jego aktywacji, użytkownikowi aplikacji wyświetli się kupon z nagrodą, czyli z kodem promocyjnym oraz informacjami o sposobie odbioru benefitu u partnera.

  Żappka i jej „zielona waluta”

  Punkty lojalnościowe, czyli tzw. żappsy, klient otrzymuje za zakupy w sklepach Żabka z aplikacją mobilną Żappka. Do tej pory Żappkę pobrało już ponad 13 mln użytkowników, a aktywnie korzysta z niej ponad 7 mln osób.

  Informacja o tym, ile klient aktualnie ma na swoim koncie żappsów i na jakie produkty może je wymienić, widoczna jest w aplikacji w sekcji „Kupony”. Kupony można aktywować, gdy liczba zebranych żappsów odpowiada ich wartości. Produkty za żappsy można odbierać także w sklepach autonomicznych, korzystając ze specjalnych kuponów przeznaczonych dla Żabki Nano (znaleźć można je w strefie „Nano” w aplikacji Żappka). Są widoczne u góry aplikacji i oznaczone „N” przy kuponie.

  Aby mieć wpływ na to, co jeszcze powinno znaleźć się we „Wszystko za żappsy” należy odwiedzić serwer Discord Żabki i wejść na kanał #co-za-żappsy. Serwer sieci ma ponad 17 tysięcy użytkowników i dostępne jest tam wiele aktywacji, w których można zdobyć dodatkowe żappsy do wykorzystania także w sekcji benefitów. Więcej o aplikacji: https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka


  [1] Warunki oferty Premium – Spotify

  Mając na uwadze światowe trendy i rosnące znaczenie gamingu jako kanału do komunikacji z klientami, obecność Żabki w świecie Fortnite to nie przypadek. Dziś platforma skupia wokół siebie niemal 400 milionów graczy na całym świecie, jest tam obecnych wiele kultowych marek, które swoje produkty kierują do młodego pokolenia. Nas w związku z tym też tam nie mogło zabraknąć – podkreśla Sebastian Szaraniec, Marketing Communication & Innovation Director w Żabka Polska.

  Rywalizuj i poznaj poznańskie legendy

  Droga do zmierzenia się z zadaniami przygotowanymi przez Żabkę w świecie Fortnite jest niezwykle prosta. Wystarczy podjąć się wyzwań przygotowanych w doświadczeniu edukacyjnym „Story Hunt: Poznań”. Gracz będzie musiał pomóc w odnalezieniu jednego z dwóch koziołków po tym, jak ten zgubił się w tłumie turystów odwiedzających miasto. Zwierzęta znane są z lokalnej legendy. W rozgrywce zawodnik napotka też na wiele innych zadań. Jedno z nich związane będzie z Żabką, a przekaże je Żabu, czyli wirtualna żaba znana z gry dostępnej w aplikacji Żappka. Wyzwanie oparte jest na emocjonującym wyścigu ulicami wirtualnego Poznania – miasta, w którym ponad 25 lat temu powstała jedna z największych sieci sklepów typu convenience. W trakcie przemierzania wirtualnych ulic poznańskiego Starego Miasta, przed graczem zostanie postawione zadanie zdobycia jak największej liczby wirtualnych żappsów w jak najkrótszym czasie. Na trasie wyścigu poza urokliwymi kamienicami oraz sklepami wzorowanymi na sklepach Żabki z realnego świata zawodnik spotka też osoby starające się pokrzyżować plany osiągnięcia zamierzonego celu rozgrywki. Na mapie wyzwania pojawią się również inne budynki jak chociażby siedziba firmy.

  Oprócz wyścigu graczom z całego świata zostaną przybliżone elementy historii Polski i samego Poznania. Osoby, które podejmą się wyzwań ze „Story Hunt: Poznań”, poznają historię pierwszego króla Polski, a także znanego regionalnego przysmaku – rogala świętomarcińskiego. Przyjdzie im też zmierzyć się ze złym kucharzem Bartłomiejem.

  Realizacja została przygotowana przez Realtime Squad, czyli studio wywodzące się ze stolicy Wielkopolski i specjalizujące się w tworzeniu map i wyzwań dla Fortnite.

  Kreując świat wirtualnego Poznania, kierowaliśmy się wizją stworzenia miejsca pozwalającego oddać, w jaki sposób my widzimy i odbieramy historię oraz kulturę tego wyjątkowego miasta. Naszym celem było stworzenie angażującej, interaktywnej opowieści, mającej dostarczyć rozrywkę graczom, jednocześnie pozwalając im na głębsze poznanie historii Poznania. Cieszy nas możliwość pokazania piękna Poznania szerszemu gronu odbiorców. Chcemy, aby tworzona przez nas wirtualna replika miasta była miejscem również dla tych, którzy przyczynili się do jego rozwoju. Uważamy, że ważne jest wyrażenie uznania dla firm, które rozwinęły się w lokalnej społeczności i tym samym ją budowały. Dlatego bardzo nas cieszy współpraca z Żabką, której korzenie wyrastają z Poznania, i nie możemy się doczekać, aby zaprezentować ją na naszym wirtualnym skrawku ziemi – zaznacza Realtime Squad.

  Komunikacja w parze z nowymi technologiami

  Umiejscowienie Żabki w Fortnite to nie jedyny przykład silnego zaangażowania nowych technologii w działalności komunikacyjnej firmy. Tylko w ciągu kilku ostatnich miesięcy miłośnicy wirtualnych rozgrywek otrzymali szanse zmierzenia się w konkurencjach, które czekają na nich w grze Żabu dostępnej w aplikacji Żappka, czy w przygotowanej w ramachprogramu żywieniowego „Porcja DobreGO!” grze z elementami edukacyjnymi „Żabka Run: Porcja DobreGO!” na platformie Roblox.

  Wspólnie z franczyzobiorcami Żabki oraz ich pracownikami po raz kolejny tworzymy największy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce. Czujemy dumę, że nasi franczyzobiorcy, klienci i pracownicy tak chętnie angażują się w niesienie pomocy potrzebującym. Liczymy, że dzięki temu po raz kolejny przekażemy Fundacji znaczącą kwotę. Dodatkowo w zbiórce w aplikacji mobilnej wspomoże nas po raz pierwszy także nasze Żabu –mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Żabka, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

  32. Finał WOŚP można wesprzeć w tradycyjny sposób, wrzucając datki do kolorowych puszek, które są dostępne we wszystkich ponad 10 000 Żabek w całej Polsce, a także w aplikacji Żappka, z której korzysta już ponad 7 mln aktywnych użytkowników. Do przekazywania na rzecz WOŚP zgromadzonych w niej punktów lojalnościowych (żappsów) zachęcać będzie Żabu, bohater wirtualnej gry sieci, który w dniach 24-28 stycznia br. specjalnie z tej okazji włoży koszulkę wolontariusza Fundacji.

  Żabka od wielu lat wspiera fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, biorąc aktywny udział w zbiórkach. W ubiegłym roku, dzięki zaangażowania klientów i franczyzobiorców, firma przekazała na rzecz 31. Finału WOŚP 2 mln złotych.

  Tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia br.  Jego cel to: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”, a mottem zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

  W Żabce, tworząc ofertę produktową marek własnych, zawsze staramy się jak najlepiej reagować na aktualne trendy żywieniowe i potrzeby konsumentów. Jako pierwsi w Polsce dajemy klientom możliwość zakupu zupy w poręcznej butelce, która już w sklepie może zostać podgrzana przez sprzedawcę. Zupa na Drogę to innowacyjny produkt typu „on the go” – opakowanie zostało zaprojektowane tak, że można je bez wysiłku utrzymać w dłoni, co daje możliwość swobodnej konsumpcji w trakcie codziennych czynności np. spaceru czy przerwy w pracy bądź na uczelni – mówiElżbieta Noga, Innovation and NPD Director w Żabka Polska.

  Odkręć, podgrzej i pij!

  Zupa na Drogę Szamamm dostępna jest w butelce o pojemności 330 ml w cenie 7,99 zł/szt., z aplikacją mobilną Żappka: 6,99 zł/szt. (do 16.01.2024). Do wyboru są dwa warianty smakowe: pomidorowa i dyniowa. Zupy nie zawierają substancji konserwujących ani sztucznych barwników.

  Jedyna butelka w Polsce umożliwiająca podgrzanie produktu

  Nowe zupy Szamamm dostępne są w specjalnie przygotowanych butelkach wykonanych z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury. To jedyne butelki w Polsce umożliwiające podgrzanie produktu w kuchence mikrofalowej. Ich wprowadzenie na rynek poprzedził szereg drobiazgowych testów i prób. Prototyp wykonano przy użyciu drukarki 3D. Kształt i wymiary były doskonalone, aby końcowy produkt był jak najbardziej wygodny w użyciu. Przeprowadzono także serię badań laboratoryjnych, które potwierdziły, że butelka nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

  Produkt Szamamm – kolejna Porcja DobreGO!

  Program „Porcja DobreGO!” ma na celu promocję dobrze zbilansowanych i smacznych posiłków, które mogą być szybkim rozwiązaniem na każdą porę dnia, oferując bogatą gamę dań gotowych oraz przekąsek. Szamamm to jedna z marek własnych Żabki, w ramach której sieć oferuje gotowe dania obiadowe, bez dodatku substancji konserwujących, w porcjach idealnych na raz. Można je błyskawicznie przygotować, np. odgrzewając w kuchence mikrofalowej i zjeść wygodnie w pracy lub w domu. Są wśród nich dania tradycyjne, m.in. zupy, pierogi, naleśniki czy kotlety, jak i inspirowane kuchniami świata – od włoskiej po smaki Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dostępne są też specjalnie oznaczone warianty bezmięsne. Więcej informacji o marce: https://www.zabka.pl/tylko-u-nas/szamamm

  Dzięki ponad 10 000 sklepów, dostawom pod drzwi, rozwiązaniom digital oraz usługom, z których codziennie korzysta ponad 3 miliony klientów, Grupa Żabka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się organizacji w Europie.

  Wejście Grupy Żabka na rynek rumuński to efekt konsekwentnego budowania ekosystemu convenience z potencjałem ekspansji na rynki europejskie. Ekspansja zagraniczna wpisuje się w strategię wielowymiarowego rozwoju obraną w chwili stworzenia Grupy w 2021 roku. Po uzyskaniu zgód rumuńskich organów regulacyjnych na zawarcie umowy, priorytetem będzie dalszy, przyspieszony rozwój spółki DRIM, możliwy dzięki połączeniu pozycji rynkowej i lokalnej renomie DRIM i know how w obszarze convenience oraz zaangażowaniu kapitałowemu Grupy Żabka.

  Budujemy partnerstwo z firmą, która cieszy się ogromnym zaufaniem partnerów biznesowych i klientów na rodzimym rynku, ale także rozwija się praktykując standardy, do jakich jesteśmy przywiązani w Żabce. Wspólnota wartości, wzajemny szacunek oraz zaufanie stanowią solidny fundament dla strategicznego partnerstwa oraz wspólnych, ambitnych projektów, jakie mamy w planach. Poprzednie ćwierć wieku poświęciliśmy na dynamiczny rozwój w Polsce, a dziś rozpoczynamy kolejny etap, który wiążę się z rozpoczęciem działalności na nowym rynku europejskim – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

  Długofalowy rozwój i perspektywy rynku rumuńskiego oraz zbliżony do polskiego profil konsumenta czynią z Rumunii naturalny kierunek geograficzny dla ekspansji Grupy. Ten przełomowy krok został poprzedzony analizą rynku rumuńskiego, w tym preferencji lokalnych konsumentów. Poprzez obecność operacyjną na tym rynku Grupa Żabka zyska wiedzę oraz doświadczenie, co pozwoli zdecydować o ewentualnych dalszych inwestycjach w Rumunii i wyborze właściwych obszarów do rozwoju z szerokiego portfolio Grupy.

  To strategiczna inwestycja, dzięki której cała Grupa zyskuje unikalną perspektywę dalszego rozwoju oraz dostęp do nowego rynku w ramach partnerskiej współpracy z jednym z największych lokalnych dystrybutorów produktów na rynku FMCG. Partnerstwo 
  z DRIM z pewnością przyczyni się do zwiększenia potencjału oferowania  innowacyjnych rozwiązań naszym klientom oraz partnerom, umożliwiając dalszą dywersyfikację działalności i w konsekwencji wzrostu
  – komentuje Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future/EVP.

  Ja i moja rodzina jesteśmy bardzo podekscytowani partnerstwem z Grupą Żabka. Wierzymy, że jest to krok, który pomoże przenieść naszą firmę na wyższy poziom. Fundamenty tego partnerstwa są bardzo solidne – dzielimy bardzo podobne wartości i jesteśmy zgodni co do możliwości dostępnych na rynku rumuńskim. Połączył nas także podobny entuzjazm, niezbędny do realizacji tych planów. To, co bardzo mocno wpłynęło na naszą decyzję o nawiązaniu współpracy z Żabką, to ogromne perspektywy dla naszych kluczowych interesariuszy, czyli klientów, pracowników i dostawców – dodaje Radu Trandafir, Dyrektor Strategiczny, DRIM Daniel Distributie FMCG.

  DRIM Daniel Distributie to rodzinna firma z ogromnym doświadczeniem w branży, ciesząca się  w Rumunii dużym szacunkiem, obecnie zarządzana przez drugie pokolenie właścicieli. W trakcie prawie 30 lat działalności, stworzyła zaawansowaną infrastrukturę logistyczną oraz ugruntowała swoją pozycję solidnego partnera wśród dostawców oraz właścicieli sklepów tradycyjnych. Dzięki temu stała się jedną największych sieci dystrybucyjnych produktów typu FMCG na lokalnym rynku, która zatrudnia ponad 800 osób i zaopatruje ok. 12 000 sklepów handlu tradycyjnego.

  Nowe scenariusze gry Żabu w rozszerzonej rzeczywistości zostały przygotowane przez startup Omniaz we współpracy z Apzumi dla 200 testowych sklepów w Poznaniu i Warszawie. Użytkownicy Żappki z tych miast mają możliwość przetestowania nowej funkcjonalności gry Żabu od 18 grudnia br.

  – Żabu XR to innowacyjny projekt realizowany przez Venture Studio we współpracy z zespołem tworzącym grę Żabu. Dzięki niemu po raz pierwszy wykorzystujemy technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji Żappka. Dostrzegamy duży potencjał w możliwości prezentowania w grze produktów i usług, rozwijanych przez nas we współpracy z partnerami. Liczymy, że nowe ekscytujące przygody Żabu XR wciągną do gry kolejną grupę naszych klientów – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio.

  Przełomowa technologia Żabu XR otwiera nowy kanał marketingowy, bo XR w Żappce to także nowe możliwości dla współpracujących z siecią dostawców. Dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu mają oni możliwość zaprezentowania swoich produktów w bardziej angażujący i wciągający sposób, mogą także w innowacyjny sposób promować się w grze. Użytkownikom aplikacji Żappka, Żabu XR daje z kolei możliwość wejścia w interakcję z tymi produktami.

  Żabu to jedyna na europejskim rynku retail gra, która największą popularnością cieszy się wśród osób w wieku od 20 do 24 lat. Hodowli i opieki nad własnym Żabu podjęło się już blisko dwa miliony użytkowników Żappki.

  Żabu to wykonana w animacji 3D wirtualna żaba, która reaguje na zachowania klienta: rozwija się i zdobywa kolejne poziomy, w zależności od dokonywanych przez gracza zakupów, również tych realizowanych dzięki zebranym na koncie żappsom. Użytkownicy mają możliwość personalizowania swojej postaci Żabu poprzez zakup różnego rodzaju akcesoriów. Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad stworzoną przez siebie postacią Żabu. Po osiągnięciu wybranych poziomów, na graczy czekają skrzynki z nagrodami – darmowe żappsy, produkty czy zniżki na zakupy. Zadaniem osób grających w Żabu XR jest zdobycie jak największej liczby punktów i osiąganie kolejnych poziomów w celu zdobycia tytułu mistrza Żabu XR. Dzięki udziałowi w grze użytkownicy zbierają również żappsy – 10 punktów zdobytych w Żabu XR równa się 1 żappsowi, jaki otrzymują oni w aplikacji mobilnej Żappka.

  Żabu XR jest już dostępne w sekcji rozrywki w grze Żabu. O tym, czy dany sklep uczestniczy w teście, można się dowiedzieć z aplikacji Żappka na podstawie swojej lokalizacji.

  Aplikację Żappka można bezpłatnie pobrać ze sklepów mobilnych Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery. Żabu XR dostępne jest wyłącznie dla graczy korzystających z telefonów z systemem Android obsługującym moduł AR.

  This site is registered on wpml.org as a development site.