05 lut 2024 6:32AM

  Grupa Żabka nagrodzona Azymutem PTG w kategorii „Zaangażowanie społeczne”

  Co u nas słychać?

  Grupa Żabka nagrodzona Azymutem PTG w kategorii „Zaangażowanie społeczne”

  Żabka nie tylko osiągnęła znaczący i widoczny sukces biznesowy, ale również wykazała się wyjątkowym i trwałym zaangażowaniem we wspieraniu społeczności oraz działań na rzecz ogólnego dobra. Głównym aspektem, który zasługuje na uwagę, jest systematyczna i skuteczna praca Żabki na rzecz społeczności lokalnej (…) Warto również podkreślić, że Żabka działa w sposób zrównoważony i dba o środowisko naturalne. Przyjęte przez nią praktyki biznesowe są ukierunkowane na minimalizowanie negatywnego wpływu na przyrodę, co stanowi istotny wkład w długotrwały rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dodatkowo, Żabka aktywnie angażuje swoich pracowników w działania społeczne, co buduje silne poczucie wspólnoty w firmie. Poprzez programy wolontariatu, wspieranie pracowników w zaangażowaniu się w doniosłe projekty, Żabka tworzy środowisko pracy oparte na wartościach społecznych – napisano w uzasadnieniu nagrody.

  Azymuty PTG w siedmiu kategoriach wręczono 3 lutego br. w Warszawie, podczas Balu Przedsiębiorców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Nagrodę w imieniu Grupy Żabka odebrał Damian Rybak, dyrektor rozwoju i wsparcia franczyzobiorców.

  Strategia Zaangażowania Społecznego Grupy Żabka

  W ostatnich latach Grupa Żabka zrewidowała podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do realnych i długofalowych zmian. Przyjęta Strategia Zaangażowania Społecznego opiera się na trzech filarach i wspiera realizację pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, tj.: Dobre zdrowie i jakość życia, Zrównoważone miasta i społeczności, Dobra jakość edukacji, Wzrost gospodarczy i godna praca, oraz Mniej nierówności.

  W ramach pierwszego filaru – „Dobrostan” – firma zachęca pracowników do podejmowania aktywności fizycznej, angażuje się w organizację inicjatyw sportowych i popularyzuje zdrowy tryb życia. Drugi filar – „Sąsiedztwo” – to działania nakierowane na wsparcie lokalnych społeczności. Każdy pracownik ma możliwość przeznaczenia ośmiu godzin pracy miesięcznie na działalność wolontariacką. Firma nie tylko stwarza pracownikom różne możliwości wolontariatu (m.in. akcja sadzenia lasu, sprzątanie skwerów zielonych, odnawianie parku przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, czy opieka nad zwierzętami w schroniskach), ale zachęca ich również do znajdowania na własną rękę lokalnych inicjatyw, które mogliby wesprzeć. Żabka angażuje się chętnie także w różne akcje charytatywne oraz społeczne. Trzeci filar to „Równe Szanse”, w jego ramach realizowany jest m.in. program „Dobry Staż w Żabce”.

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.