04 lis 2021 19:49PM

  Żabka z najlepszym raportem zrównoważonego rozwoju

  Co u nas słychać?

  Żabka z najlepszym raportem zrównoważonego rozwoju

  Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” za rok 2020 firmy Żabka Polska zdobył główną nagrodę w kategorii „Raport zrównoważonego rozwoju” w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Zespół jury złożony z uznanych ekspertów i ekspertek w dziedzinie m.in. ekonomii, ochrony środowiska i spraw społecznych, uznał raport Żabki za czytelny i zrozumiały, jasno pokazujący misję, wizję rozwoju i strategię ESG firmy. Jurorzy docenili także precyzyjnie opisany model biznesowy i praktyczne Streszczenie Zarządcze. Nagrodzony raport jest efektem pracy zespołowej, w którą zaangażowani byli przedstawiciele wielu działów i obszarów firmy, a także szerokie grono zewnętrznych interesariuszy.

  Żabka Polska konsekwentnie działa na rzecz zrównoważonego życia w zgodzie z planetą, dla każdego i na co dzień. Raport Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie” nie tylko kompleksowo podsumowuje trudny rok 2020, ale także odnosi się do modelu tworzenia wartości, strategii i przyszłości spółki. W unikatowy sposób prezentuje założenia nowej Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową. Rama strategii nadała strukturę publikacji – rozdziały w czytelny sposób odpowiadają filarom i obszarom strategicznym. Za pomocą przejrzystych infografik wyróżnione zostały kluczowe ujawnienia oraz zdefiniowane w czasie, mierzalne cele i zobowiązania, które zostały skwantyfikowane w oparciu o bazowe wyliczenia wskaźników za rok 2020. W raporcie przedstawione zostały także działania firmy w związku z pandemią COVID-19. Znaleźć można w nim też kluczowe trendy wraz z informacją, w jaki sposób Żabka wychodzi im naprzeciw i jak zamierza odpowiedzieć na nie w przyszłości. 

  Na potrzeby publikacji Żabka przeprowadziła wewnętrzną i zewnętrzną ocenę istotności zagadnień ESG w oparciu o badania ankietowe pracowników, franczyzobiorców i klientów, pogłębione wywiadami bezpośrednimi. Sam raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania niefinansowego GRI Standards w wersji CORE. Oparty jest również na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 10 Zasadach United Nations Global Compact oraz rekomendacjach zawartych w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – „Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation” .

  Raport przygotowany został w 2 wersjach językowych, w formie drukowanej oraz on-line i mobile. Dodatkowo w 2 wersjach językowych opracowany został skrót dokumentu, który trafił m.in. do wszystkich franczyzobiorców sieci Żabka. 

  W konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju (dawniej Konkurs Raporty Społeczne) od 15 lat co roku nagradzane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Patronami honorowymi tegorocznej edycji konkursu są: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Inicjatywę swoim patronatem objęły także: Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowa Izba Gospodarcza i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

  Raport Odpowiedzialności Żabka Polska Sp. z o.o. za rok 2020 dostępny jest na stronie internetowej: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.