Odpowiedzialna organizacja 3.3 Przejrzystość i wiarygodność

  Według ekspertów raportowanie niefinansowe staje się niezbędne do dalszego rozwoju nowoczesnych rynków kapitałowych. Rosnąca liczba regulacji w tym zakresie, stopniowe ukierunkowanie globalnych przepływów finansowych w stronę zrównoważonych inwestycji, a także presja społeczna, przyczyniają się do systematycznego wzrostu świadomości zagadnień zrównoważonego rozwoju i wzmacniają znaczenie wystandaryzowanych ujawnień czynników środowiskowych, zagadnień społecznych i kwestii ładu organizacyjnego. Uzupełnienie sprawozdawczości finansowej o ujawnienia danych pozafinansowych pozwala uzyskać pełen obraz zarządczy, monitorować wyniki oraz zwiększać trafność podejmowanych decyzji biznesowych. W Grupie Żabka poddajemy się zewnętrznym certyfikacjom i kompleksowo raportujemy kwestie niefinansowe, aby zapewnić interesariuszom przejrzyste informacje o tym, jak zarządzamy naszym wpływem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym oraz w jaki sposób realizujemy przyjęte priorytety zdefiniowane w Strategii Odpowiedzialności. 

  Nasz wkład

  Ujawniamy informacje niefinansowe i finansowe w sposób przejrzysty i wiarygodny. Transparentnie rozliczamy się z efektów podejmowanych działań oraz stopnia realizacji zobowiązań wynikających ze Strategii Odpowiedzialności. Zgodnie z jej założeniami publikujemy dane oraz praktyki zarządcze istotne dla wielu grup naszych interesariuszy. Cenimy sobie możliwość wymiany doświadczeń z innymi firmami – pragniemy inspirować do podejmowania działań w obszarach ESG, chętnie dzielimy się wiedzą i jesteśmy otwarci na informację zwrotną. Zależy nam również na możliwości porównania się z innymi przedsiębiorstwami oraz na niezależnych i obiektywnych ocenach naszych postępów, dlatego regularnie weryfikujemy nasze podejście do zarządzania kwestiami ESG, m.in. poprzez udział w przeglądach i ratingach związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także poddawanie się niezależnym audytom. Przejrzystość naszych działań stanowi również fundament współpracy z interesariuszami instytucjonalnymi, w tym także z instytucjami finansowymi. Dzięki naszym zobowiązaniom wynikającym ze Strategii Odpowiedzialności zyskujemy dostęp do kapitału oferowanego przedsiębiorstwom działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

  Co zrobiliśmy?

  Realizujemy strategiczny cel Grupy Żabka, jakim jest raportowanie zewnętrzne według najlepszych praktyk i z uwzględnieniem międzynarodowych standardów. Korzystamy ze sprawdzonych standardów i wytycznych do raportowania zrównoważonego rozwoju – najnowszego standardu GRI Universal Standards (Global Reporting Initiative), zasad United Nations Global Compact, rekomendacji zawartych w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – „Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation” oraz wytycznych Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Opracowaliśmy także drugi raport klimatyczny z wykorzystaniem wytycznych Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), w którym w jasny sposób komunikujemy ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu oraz cele i efekty wdrożonego planu dekarbonizacji, który został zatwierdzony przez Science-Based Targets iniative (SBTi). W 2021 roku zawarliśmy również pierwszą umowę finansową opartą o cele ESG, wynikające ze Strategii Odpowiedzialności, w której marża jest uzależniona od postępów we wdrażaniu naszych strategicznych zobowiązań. Nasze działania w obszarze ESG zostały pozytywnie zweryfikowane przez międzynarodową agencję ratingową EcoVadis – otrzymaliśmy platynowy medal – najwyższe możliwe wyróżnienie, dołączając tym samym do 1% przedsiębiorstw na świecie, które najlepiej integrują czynniki pozafinansowe w swoich strategiach i operacjach.

  Wybrane działania

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2021