Odpowiedzialna organizacja 3.3 Przejrzystość i wiarygodność

  4 filary strategii

  Nasze postępy w 2022 roku

  Przejrzystość i wiarygodność są dla nas strategicznym elementem komunikacji z interesariuszami. Staramy się budować naszą wiarygodność pokazując, jak obrana strategia, przyjęty ład korporacyjny i osiągane wyniki umożliwiają tworzenie wartości w krótkiej, średniej i długiej perspektywie. Aby zapewnić interesariuszom rzetelne informacje na temat stosowanych przez nas praktyk dotyczących danych i zarządzania, wdrożyliśmy powszechnie przyjęte międzynarodowe standardy i wytyczne raportowania, opracowane m.in. przez Global Reporting Initiative, UN Global Compact, Światowe Forum Ekonomiczne, Radę Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainability Accounting Standards Board – SASB) oraz Grupę Zadaniową ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). 

  Wdrożyliśmy także kompleksowy system raportowania i monitorowania, w którym uczestniczą kluczowi interesariusze wewnętrzni. Realizację strategii monitorujemy, analizując dane niefinansowe z całej organizacji za pomocą autorskich narzędzi, takich jak aplikacja i pulpity ESG. Raz na kwartał dane niefinansowe są agregowane, weryfikowane przez wyznaczonego kontrolera ds. ESG i zatwierdzane przez właścicieli poszczególnych obszarów biznesowych. Wyniki kwartalne są następnie przedstawiane Zarządowi  oraz Radzie Nadzorczej na posiedzeniach poświęconych wynikom ESG.

  Korzystamy z usług niezależnych audytorów na potrzeby poświadczenia wiarygodności prezentowanych przez nas danych. Dużą wartość mają dla nas również kontrole przeprowadzane przez niezależne agencje ratingowe. Jedna z nich, EcoVadis, bardzo pozytywnie oceniła podejmowane przez nas działania w obszarze ESG, przyznając nam najwyższe wyróżnienie – Platynowy Medal EcoVadis. Znaleźliśmy się zatem w elitarnym gronie 1% firm na świecie, które najlepiej integrują czynniki niefinansowe z działalnością biznesową. Ponadto cenimy sobie możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorstwami, dostawcami i kontrahentami. Chcemy ich inspirować do podejmowania działań w obszarze ESG, chętnie dzielimy się wiedzą i jesteśmy otwarci na informacje zwrotne.  

  Przestrzeganie przez nas wysokich standardów w zakresie transparentności, a także podjęcie poważnych zobowiązań w ramach Strategii Odpowiedzialności umożliwiło nam pozyskanie finansowania uzależnionego od wyników ESG.

  Wybrane działania

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.