Odpowiedzialna organizacja 3.1 Różnorodność i włączająca kultura organizacyjna

  Dlaczego to jest ważne?

  Pracownicy w Polsce coraz częściej poszukują miejsca pracy, w którym doceniana jest ich autentyczność i gdzie będą mogli rozwijać się bez konieczności kompromisów w odniesieniu do własnej tożsamości. W 2020 roku w unijnym badaniu dotyczącym różnorodności i równości płci (Gender Equality Index) Polska zajęła dopiero 24. miejsce, osiągając wynik znacznie poniżej średniej innych krajów wspólnoty. Zmiana tej sytuacji wymaga działań i zaangażowaniawielu stron, w tym także biznesu, który poprzez budowanie włączającej kultury organizacyjnej może wspierać przeciwdziałanie nierównościom społecznym. Warto podkreślić, że dbałość o zapewnienie równych szans i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy przekłada się także na efektywność działań i przyciąga talenty oraz ma wpływ na tworzenie dodatkowej wartości dla organizacji i jej interesariuszy. W Grupie Żabka szanujemy indywidualność i wyjątkowość każdego pracownika, a w różnorodności widzimy szansę na rozwój i umacnianie przewag konkurencyjnych naszej firmy.

  Nasz wkład

  Jako duża organizacja, prowadząca działalność we wszystkich regionach Polski, mamy wpływ na codzienność tysięcy pracowników. Zatrudniamy bezpośrednio ponad dwa tysiące osób, a pośrednio tworzymy ponad 45,4 tysięcy miejsc pracy w całym kraju. Budujemy kulturę organizacyjną opartą na wartościach i zaangażowaniu pracowników, a dzięki różnorodności doświadczenia i kompetencji możemy sprostać ambitnym wyzwaniom biznesowym, które sobie stawiamy. Do realizacji celów strategicznych i rozwoju naszych rozwiązań oferowanych w ramach ekosystemu convenience potrzebne są osoby z nastawieniem na poszukiwanie rozwiązań i ciekawością – innowacyjne i otwarte na potrzeby współczesnych konsumentów. Angażujemy się także w partnerstwa promujące różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy. Jednym z nich jest Karta Różnorodności – międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, która jest zobowiązaniem do promocji różnorodności i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Przystępując do niej w 2021 roku zadeklarowaliśmy, że będziemy przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy oraz promować kulturę różnorodności wśród pracowników i współpracowników. Tworzymy zróżnicowane zespoły, w których cenimy pomysłowość i świeżość spojrzenia, a dzięki kreatywności, współpracy i zaangażowaniu tworzymy unikatowe rozwiązania dla naszych klientów.

  Co zrobiliśmy?

  W 2021 roku wdrożyliśmy Politykę Równości, która definiuje nasze podejście do wzmacniania różnorodności i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Nasze zaangażowanie w promowanie różnorodności przejawia się między innymi w zapewnianiu równego dostępu do szkoleń wpływających na rozwój kompetencji, a w konsekwencji – kariery. Nasze podejście do równości to również niwelowanie luki płacowej skorelowanej z płcią. Rozpoczęliśmy proces certyfikacji EQUAL-SALARY, pozytywnie przechodząc etap analizy ilościowej. Pracowaliśmy również nad wypracowaniem elastycznego i efektywnego modelu pracy, uwzględniającego potrzeby i możliwości pracy zdalnej oraz pracy w biurze. Zaprosiliśmy naszych pracowników do wzięcia udziału w badaniu „Remote Team Scan”, na podstawie którego ustaliliśmy nasz model pracy hybrydowej. To ważna zmiana otwierająca przed nami nowe możliwości rozwoju, zmiany dotychczasowej organizacji biura, przyciągnięcia nowych zdolnych pracowników oraz zwiększenia różnorodności zespołu. Kontynuowaliśmy również tradycję Chwaling Days – wyjątkowych dni, podczas których w sposób kreatywny i humorystyczny dzielimy się dobrym słowem, dziękujemy sobie za naszą codzienną pracę i wsparcie. Na co dzień cieszymy się ze zrealizowanych celów i osiągnięć, ale wiemy również jak ważne jest docenienie wspólnych wysiłków, zaangażowania i pracy w dążeniu do ich realizacji. Dzięki tym aktywnościom wspieramy realizację celu strategicznego – podnoszenia poziomu zaangażowania naszych pracowników. W badaniu Instytutu Gallupa w 2021 roku osiągnęliśmy wynik 4,30 i jest on wyższy o 0,06 w stosunku do poprzedniego roku. Zaangażowanie odzwierciedla stopień identyfikacji pracowników z organizacją, jej wartościami i misją. W dynamicznie zmieniającym się środowisku, jakim jest Grupa Żabka, regularnie badamy doświadczenia pracowników za pomocą badań pulsowych. Wynik ostatniego badania w 2021 roku wyniósł 59 punktów i był o 1pp wyższy niż w roku ubiegłym.

  „Jako organizacja patrzymy na ludzi, których zatrudniamy, albo już mamy w swoich szeregach, z perspektywy 3 elementów: motywacji do rozwoju, kompetencji i doświadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko część historii potrzebnej do budowania równości i inkluzywności. Żeby była ona kompletna, musimy patrzeć na człowieka jako całość, a nie tylko jak na pracownika/pracowniczkę. I temu de facto dedykowany jest ten obszar. Innymi słowy można powiedzieć, że to czym się zajmujemy, tworząc równościową i włączającą kulturę organizacyjną, to dawanie odpowiedzi na pytanie: czy nasi ludzie mogą przynieść całych siebie do organizacji, bez względu na to kim są?”

  Katarzyna Zabratańska
  Menedżerka ds. Równości i Włączającej Kultury Organizacyjnej

  „W Grupie Żabka dbamy o to, aby wszyscy pracownicy, niezależnie od płci, byli równo wynagradzani za pracę o tej samej wartości. Dlatego, chcąc zapewnić równe szanse w wynagradzaniu, w 2021 roku wdrożyliśmy Politykę Równości. Potwierdzeniem naszych działań jest poddanie się zewnętrznej certyfikacji EQUAL-SALARY. Ma ona na celu sprawdzenie czy faktycznie w Żabce osoby wykonujące prace o tej samej wartości są równo wynagradzane niezależnie od płci. Ukończyliśmy już etap analizy ilościowej. Teraz czeka nas analiza jakościowa, po pomyślnym ukończeniu której uzyskamy certyfikat.”

  Paweł Brzóskowski
  Rewards Manager

  Wybrane działania

  Nasze polityki w tym obszarze

  Polityka Równości
  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2021