Odpowiedzialna organizacja 3.2 Ład korporacyjny i odpowiedzialne zarządzanie

  Nasze postępy w 2022 roku

  W Grupie Żabka kierujemy się najwyższymi normami postępowania i traktujemy przestrzeganie prawa, międzynarodowych standardów oraz wszystkich obowiązujących regulacji, także tych dotyczących przeciwdziałania korupcji, jako podstawowy obowiązek wszystkich pracowników i franczyzobiorców. 

  Szkolenia w tym zakresie są obowiązkowe i blisko 100% naszej kadry ukończyło je już w drugim roku po wdrożeniu Kodeksu Etyki dla Pracowników. Wszelkie naruszenia Kodeksu są rozpatrywane przez Komisję Etyki, która w razie potrzeby przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wydaje zalecenia. 

  Ponadto wszystkim kontrahentom udostępniliśmy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, a 35% dostawców (według wartości obrotów) potwierdziło, że przestrzega jego postanowień lub równoważnych unormowań. Co więcej, nałożyliśmy na zespół handlowców i pracowników mających bezpośredni kontakt z dostawcami obowiązek ukończenia kursu online w przedmiocie stosowania Kodeksu. 

  Przestrzeganie przepisów prawa ochrony konkurencji stanowi dla Grupy Żabka kwestię priorytetową. Przyjęty przez nas model biznesowy opiera się na współpracy z wieloma niezależnymi przedsiębiorcami, w tym – partnerami i franczyzobiorcami. Zdajemy sobie sprawę, że liczba i zakres nawiązywanych relacji narażają nas na ryzyko w tym obszarze. Ponieważ obowiązek przestrzegania przepisów prawa ochrony konkurencji dotyczy wszystkich pracowników i współpracowników, przyjęliśmy szereg dokumentów, które łącznie składają się na Politykę Ochrony Konkurencji Grupy Żabka. Wskazuje ona podstawowe zasady prawa ochrony konkurencji i zawiera wytyczne dotyczące przestrzegania przepisów oraz postępowania w przypadku ewentualnych naruszeń. 

  Zapewnienie cyberbezpieczeństwa to kluczowy aspekt realizowanej przez nas transformacji cyfrowej, który ma istotne znaczenie dla całej organizacji, jak i jej klientów i partnerów. W 2022 r. do katalogu obowiązkowych programów szkoleniowych włączyliśmy szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotychczas ukończyło je prawie 97% pracowników. 

  O należyte bezpieczeństwo danych dbamy także, stosując system zgodny z normą ISO27001,  dotyczącą tworzenia, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Certyfikat potwierdzający jej przestrzeganie to już nasz piąty certyfikat ISO, obok uzyskanych wcześniej dla norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001 i ISO 50001, które razem tworzą zintegrowany System Zarządzania Jakością. 

  Wybrane działania

  Nasze polityki w tym obszarze

  Podziel się:
  This site is registered on wpml.org as a development site.