Zielona planeta 4.2 Dekarbonizacja

  Nasze postępy w 2022 roku

  W 2022 r. kontynuowaliśmy realizację działań zdefiniowanych w planie dekarbonizacji, który został zwalidowany przez SBTi. Szczególną uwagę poświęciliśmy kwestii zapotrzebowania na energię, której ceny na światowych rynkach stale rosły. Kolejny rok z rzędu 100% energii elektrycznej zużytej przez nas w operacjach własnych pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Stosowane podejście rozszerzyliśmy również na sklepy prowadzone przez franczyzobiorców. Ponad 57% zużywanej w nich energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, to znaczy jest wytwarzanych przez własne instalacje fotowoltaiczne lub objętych gwarancjami pochodzenia. Ponadto realizowaliśmy działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii w sklepach. Między innymi kontynuowaliśmy wymianę oświetlenia na LED i adaptacyjne oraz wprowadziliśmy zamknięte szafy chłodnicze, a także wydłużyliśmy godziny otwarcia sklepów z wyłączonym oświetleniem zewnętrznym. W efekcie udało nam się zaoszczędzić 9,5 GWh energii i uniknąć emisji 200 tys. tCO2e wynikającej z działalności franczyzobiorców.

  Stopniowo inwestowaliśmy również w wymianę floty: w 2022 r. nabyliśmy 500 aut hybrydowych, głównie dla przedstawicieli kadry terenowej. Przekazaliśmy także pierwsze pojazdy elektryczne pracownikom, którzy dobrowolnie przystąpili do programu ambasadorów elektromobilności. Zgodnie z planem dekarbonizacji w najbliższych latach będziemy kontynuować wymianę floty.  

  Ponadto uniknęliśmy emisji CO2edzięki optymalizacji zużycia suchego lodu, zastępując go częściowo dedykowanym transportem dla produktów mrożonych oraz schłodzonych.Przeprowadzaliśmy również częstsze kontrole techniczne instalacji chłodniczych w centrach dystrybucyjnych. W wyniku podjętych działań udało się zredukować emisje gazów cieplarnianych o 24% względem roku bazowego 2020 oraz uniknąć emisji ponad 20 tys. CO2e w operacjach własnych.

  Kontynuowaliśmy również współpracę z partnerami biznesowymi. Podczas spotkania z dostawcami w 2022 r. uruchomiliśmy platformę Czysty Biznes, z której mogą oni korzystać m.in.
  do dzielenia się praktykami w zakresie ograniczania emisji CO2

  Wybrane działania

  Nasze polityki w tym obszarze

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.