Nasze polityki

    W Grupie Żabka stale rozwijamy i profesjonalizujemy sposób funkcjonowania naszej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ładu korporacyjnego oraz wdrażania odpowiedzialnych praktyk zarządczych. Przedstawiamy wybrane kodeksy i polityki, które definiują sposób działania w wybranych obszarach tematycznych.

    Grupa Żabka nieprzerwanie rozwija Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), w skład którego wchodzą 4 międzynarodowe standardy: ISO 22000:2018, który gwarantuje bezpieczeństwo żywności, ISO 14001:2015, będący gwarancją troski o środowisko naturalne, ISO 45001:2018 obejmujący system zarządzania BHP, oraz ISO 50001:2018, dotyczący efektywnego zarządzania energią.

    Podziel się:
    PDF

    Raport Odpowiedzialności 2021