Nasze polityki

  W Grupie Żabka stale rozwijamy i profesjonalizujemy sposób funkcjonowania naszej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ładu korporacyjnego oraz wdrażania odpowiedzialnych praktyk zarządczych. Przedstawiamy wybrane kodeksy i polityki, które definiują sposób działania w wybranych obszarach tematycznych.

  Grupa Żabka posiada Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), w skład którego wchodzi 5 międzynarodowych standardów: ISO 22000:2018, który pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, ISO 14001:2015, będący wsparciem w dbaniu o środowisko naturalne, ISO 45001:2018 obejmujący system zarządzania BHP,  ISO 50001:2018, dotyczący efektywnego zarządzania energią oraz ISO 27001:2017 dotyczący bezpieczeństwa informacji.

  Mamy przyjemność poinformować Państwa o wdrażaniu normy Alliance for Water Stewardship (AWS) w Spółce Żabka.  AWS to międzynarodowy standard, który promuje odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi. Norma AWS to zbiór dobrych praktyk, zasad i kryteriów, które mają na celu poprawę efektywności zarządzania wodą, ochronę środowiska wodnego oraz wspieranie społeczności lokalnych. 

  Wdrażając ten standard, chcemy dążyć do osiągnięcia następujących celów:

  1. Poprawa efektywności wykorzystania wody w naszych procesach magazynowych.
  2. Minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko wodne.
  3. Współpraca z lokalnymi społecznościami oraz innymi interesariuszami w celu ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.
  4. Wzmocnienie naszego zaangażowania w ochronę środowiska oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

  W procesie wdrażania normy Alliance for Water Stewardship (AWS), kluczową rolę w procesie zarządzania zasobami wodnymi odgrywają Interesariusze. Wierzymy, że współpraca między różnymi podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, sektor prywatny oraz społeczności lokalne, może przyczynić się do lepszego zarządzania zasobami wodnymi i tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich. Zainteresowane strony, które chciałyby wnieść uwagi proszone są o kontakt z audytorem wiodącym Tanyą Christensen tanya@watersas.org

  Informacja o realizowanej strategii podatkowej spółki Żabka Polska sp. z.o.o.

  Żabka Polska sp. z o.o. („Żabka” lub „Spółka”) jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln EUR wypełnia obowiązek sporządzania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej, zawierającej informacje określone w art. 27c ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2022

  This site is registered on wpml.org as a development site.