Zrównoważony styl życia 1.2 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

  Dlaczego to jest ważne?

  Przeciwdziałanie marnowaniu żywności jest jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – do 2030 r. agenda zakłada zmniejszenie strat o połowę w porównaniu z rokiem 2014. Perspektywy zapobieganiu marnotrawieniu żywności nie są jednak zbyt optymistyczne. Eksperci szacują, że prawdopodobieństwo realizacji tego celu wynosi niecałe 25%. Podkreślają także, że potrzeba wspólnych wysiłków całego łańcucha wartości zaopatrzenia w żywność, czyli produkcji, dystrybucji, sprzedaży oraz konsumentów, aby zwiększyć szansę na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów. W Grupie Żabka zdajemy sobie sprawę ze skali tego wyzwania i aktywnie poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam je ograniczyć, zarówno w operacjach własnych, u franczyzobiorców, ale także w gospodarstwach domowych naszych konsumentów i wśród naszych dostawców. 

  Nasz wkład

  Naszą odpowiedzią jest stworzony i rozwijany przez Grupę Żabka ekosystem convenience, który ułatwia klientom korzystanie z rozwiązań wspierających minimalizowanie strat żywności.

  Przeciwdziałanie marnowaniu żywności to jedno ze strategicznych zobowiązań Grupy Żabka i kluczowa kwestia dla naszych interesariuszy – ponad 80% franczyzobiorców, pracowników i klientów wskazało je jako najważniejszy obszar odpowiedzialności naszej organizacji. Blisko 90% artykułów dostępnych w Żabce to produkty przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji, dzięki czemu w łatwy sposób zaspokajają potrzeby żywieniowe jak głód czy pragnienie, bez konieczności robienia zakupów na zapas.

  Ponad 15 milionów ludzi ma do sklepu Żabka mniej niż 500 m, dzięki czemu wspieramy ich w decyzjach zakupowych jedynie takiej ilości żywności jaka jest im potrzebna w danym momencie.

  Zbilansowana dieta pudełkowa dostarczana codziennie do domów i biur w całej Polsce pozwala na dokładne zaplanowanie ilości pożywienia potrzebnej do całodziennej diety i uniknięcie ryzyka marnowania.

  Błyskawicznie dostarczamy klientom do domów produkty z szerokiej oferty asortymentu, dzięki czemu ułatwiamy odpowiednie planowanie zakupów potrzebnych tu i teraz.

  Co zrobiliśmy?

  Jako dynamicznie rozwijająca się sieć z tempem wzrostu na poziomie ponad tysiąca nowych placówek rocznie mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest powstrzymanie negatywnych skutków efektu skali. W przypadku zarządzania cyklem życia produktu widzimy, że taki wzrost ma bezpośrednie przełożenie na zwiększanie się wartości bezwzględnych marnowanej żywności. Pracujemy nad stworzeniem systemowego rozwiązania, które umożliwi realizację naszych celów zdefiniowanych w Strategii Odpowiedzialności przy jednoczesnym uwzględnieniu zakładanego tempa wzrostu organizacji w kolejnych latach. Równolegle analizujemy informacje w całym łańcuchu wartości i podejmujemy działania minimalizujące przyczyny powstawania strat na każdym jego etapie – począwszy od planowania zaopatrzenia, przez magazynowanie, po dystrybucję. Staramy się ograniczać marnowanie żywności również w sklepach Żabka, prowadząc programy pilotażowe wraz z franczyzobiorcami. Dzięki temu zmniejszają oni ilość strat, jednocześnie zwiększając rentowność swoich przedsiębiorstw. Zarządzamy także żywnością, która nie trafiła do klientów – wzmacniamy naszą współpracę z organizacjami społecznymi zajmującymi się zagospodarowaniem niesprzedanej żywności.

  Wybrane działania

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2021