Pozytywny wpływ na otoczenie 2.3 Aktywizacja społeczności

  Nasze postępy w 2022 roku

  W 2021 r. zrewidowaliśmy nasze podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do realnych i długofalowych zmian. 

  Przyjęta przez nas Strategia Zaangażowania Społecznego opiera się na trzech filarach i wspiera realizację pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, tj.: Dobre zdrowie i jakość życia, Zrównoważone miasta i społeczności, Dobra jakość edukacji, Wzrost gospodarczy i godna praca, oraz Mniej nierówności. W ramach filaru „Dobrostan” zachęcamy pracowników do podejmowania aktywności fizycznej. W ciągu roku 35 pracowników wsparło program Fundacji Zdrowy Ruch „Wybiegaj w Przyszłość”, biorąc udział w zawodach 1MILA w Warszawie i Poznaniu. Około 70 pracowników zrzeszonych w 14 zespołach wystartowało również w Poland Business Run. W ramach filaru „Sąsiedztwo” umożliwiamy każdemu pracownikowi przeznaczenie ośmiu godzin pracy miesięcznie na działalność wolontariacką. Nie tylko stwarzamy pracownikom różne możliwości wolontariatu, ale zachęcamy ich również do znajdowania na własną rękę lokalnych inicjatyw, które mogliby wesprzeć. Takie podejście przełożyło się na wypracowanie ponad 660 godzin wolontariatu, głównie na rzecz uchodźców z Ukrainy. Już w 12 godzin od wybuchu wojny wysłaliśmy pierwszy transport z pomocą humanitarną dla osób uciekających przed wojną. W sumie w 87 transportach przekazaliśmy na ten cel ponad 525 ton produktów spożywczych. We współpracy z partnerami wysłaliśmy także cztery pociągi z pomocą humanitarną, a także wsparliśmy finansowo i rzeczowo Polski Czerwony Krzyż i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wspólnie z partnerami, w tym Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, United Nations Global Compact, Caritas, Grupą Centrum, Fundacją In_Spire i Polską Akcją Humanitarną przekazaliśmy żywność i artykuły higieniczne. Razem z franczyzobiorcami wsparliśmy bezpośrednio prawie 350 obywateli Ukrainy. Do pomocy włączyli się również nasi klienci, przekazując na wsparcie uchodźców żappsy o wartości ponad 1 mln PLN. Ponadto, solidaryzując się z Ukrainą, wstrzymaliśmy zamówienia na produkty z Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Już od 23 lat wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki zaangażowaniu franczyzobiorców i hojności klientów zebraliśmy 2 mln PLN na WOŚP w ramach 31. Finału. W ramach filaru „Równe Szanse” we współpracy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie realizowaliśmy program Bezpieczny Staż z Żabką, którego owocem były 62 staże trwające łącznie 8 888 godzin. Jesteśmy wdzięczni 35 franczyzobiorcom, którzy pełnili rolę mentorów, dzieląc się swoim doświadczeniem i pomagając praktykantom w budowaniu kompetencji biznesowych. W 2022 r. wraz z partnerami wzięliśmy udział w ponad 73 326 interakcjach na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

  Wybrane działania

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.