Pozytywny wpływ na otoczenie 2.3 Aktywizacja społeczności

  Dlaczego to jest ważne?

  Według badań zaangażowania społecznego Polaków w dobie pandemii, w ciągu ostatniego roku 76% respondentów włączyło się w przynajmniej jedną z badanych form dobroczynności. W Grupie Żabka każdego dnia jesteśmy blisko lokalnych społeczności, a nasz realny wpływ na ich codzienne życie chcemy odpowiednio ukierunkować, odpowiadając na zdefiniowane potrzeby.

  Nasz wkład

  Sklepy Żabka są stałym elementem codzienności wielu osób, przez co są bliskie lokalnym społecznościom, a prowadzący je franczyzobiorcy nierzadko posiadają szeroką wiedzę o najważniejszych potrzebach okolicznych mieszkańców. Chcemy nie tylko ułatwiać im codzienne wybory zakupowe poprzez rozwój i dostępność oferowanych rozwiązań, ale także dążymy do bycia aktywnym uczestnikiem życia społeczności w których wspólnie funkcjonujemy. Zdajemy sobie sprawę, że skala działalności ekosystemu Grupy Żabka przekłada się na ogromne możliwości oddziaływania na zmianę społeczną, a jednocześnie niesie ze sobą dużą odpowiedzialność za otoczenie w którym prowadzimy naszą działalność. Będąc świadomi wzrostu społecznej wrażliwości interesariuszy, staramy się ich motywować i aktywizować, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał organizacji na polu zaangażowania społecznego. Skupiamy swoją uwagę na najbardziej istotnych aspektach, które są ważne zarówno z perspektywy wpływu Grupy Żabka na otoczenie zewnętrzne, ale także wynikają z potrzeb najważniejszych dla nas grup interesariuszy. Strukturyzujemy nasze działania, koncentrując się na kluczowych programach i projektach, których realizacja przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.

   

  Co zrobiliśmy?

  W ramach wykorzystania kompetencji naszej organizacji w obszarze społecznym usystematyzowaliśmy projekty, inwestycje i zaangażowanie, przygotowując Strategię Zaangażowania Społecznego, której trzy filary wspierają realizację pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Myślą przewodnią Strategii jest uważność i wrażliwość na potrzeby naszych interesariuszy. Działania realizowane do tej pory, które wpisują się w ramę strategiczną, będą kontynuowane. Przykładem jest program z Fundacją Samodzielni Robinsonowie, który angażuje zarówno stronę społeczną, jak i naszych franczyzobiorców, a także   wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach działalności dobroczynnej, jak co roku wsparliśmy tę organizację poprzez darowiznę finansową, zaangażowanie naszych klientów i franczyzobiorców w zbiórkę w sklepach, a także możliwość przekazywania Żappsów w aplikacji. Łączna kwota przekazana na WOŚP wyniosła 3 miliony złotych.  Kontynuowaliśmy również działania wspierające szerokie grono interesariuszy w walce z pandemią COVID-19. Zapewniliśmy franczyzobiorcom niezbędną pomoc finansową, rzeczową i prawną, aby mogli utrzymać ciągłość działania sklepów oraz zapewnili klientom możliwość bezpiecznych zakupów.  W 2021 roku ponad 37 tysięcy razy angażowaliśmy się wspólnie z naszymi partnerami w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – to o 18% więcej niż rok wcześniej.

  Filary Strategii Zaangażowania Społecznego


  Filar pierwszy
  Dobrostan

  Wspieramy naszych klientów w dokonywaniu świadomych wyborów każdego dnia, promując aktywny, zgodny z naturą oraz zdrowy tryb życia, zarówno w kontekście zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

  W Grupie Żabka ułatwiamy ludziom życie poprzez oferowanie im rozwiązań zmieniających ich nawyki na lepsze. Chcemy, aby osoby wokół nas potrafiły czerpać przyjemność ze zwykłej codzienności. Rozszerzamy nasze obszary wpływu w zakresie budowania świadomości o istotności zdrowia fizycznego i psychicznego.

  Wspierany Cel Zrównoważonego Rozwoju:

  Filar drugi
  Sąsiedztwo

  Zbliżamy ludzi z sąsiedztwa, wspierając działania budujące więzi lokalne oraz tworzące przyjazne mieszkańcom i środowisku miejsca spotkań, ułatwiamy realizację wspólnych inicjatyw.

  Jesteśmy ekosystemem działającym szeroko, ale i lokalnie. Wspólnie z franczyzobiorcami, ich pracownikami, a także poprzez rozwiązania technologiczne i usługi, chcemy być promotorem i częścią procesu odbudowy zjawiska sąsiedzkości, dbania o siebie nawzajem i troszczenia się o najbliższe otoczenie.

  Wspierany Cel Zrównoważonego Rozwoju:

  Filar trzeci
  Równe szanse

  Ułatwiamy usamodzielnianie i start na rynku pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, promujemy przedsiębiorczość i innowacyjność w duchu odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko.

  Zasada równości jest wpisana w charakter funkcjonowania Grupy Żabka. Obowiązuje w relacjach pracowniczych, jak i we współpracy z franczyzobiorcami oraz pozostałymi partnerami biznesowymi. Tę zasadę chcemy promować także w obszarze dostępności do wiedzy i dawania równych szans przy wejściu na rynek pracy.

  Wspierany Cel Zrównoważonego Rozwoju:

   

  Wybrane działania

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2021