Pozytywny wpływ na otoczenie 2.2 Budowanie partnerstw na rzecz pozytywnej zmiany

  Dlaczego to jest ważne?

  Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla, że skuteczna realizacja „Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” (Agenda 2030) wymaga transformacyjnego podejścia do partnerskiej współpracy pomiędzy rządami, sektorem prywatnym i organizacjami trzeciego sektora. Działania w partnerstwie – zarówno na szczeblu globalnym, krajowym jak i lokalnym, powinny być budowane w oparciu o wspólne wartości i zasady, a także spójną wizję i zdefiniowane cele. Dlatego też jako Grupa Żabka, poprzez budowanie środowiska sprzyjającego innowacjom i wymianie doświadczeń, wspólnie z instytucjami naukowymi, inkubatorami biznesu i naszymi partnerami biznesowymi, tworzymy rozwiązania, które wspierają zarówno ekosystem convenience, jak i dają szansę na rozwój i tworzenie wartości dodanej dla otoczenia. 

  Nasz wkład

  Grupę Żabka tworzą jednostki organizacyjne, które mają wpływ na obszary zdefiniowane w Agendzie 2030. Chcemy, aby nasza organizacja była pierwszym wyborem dla różnych partnerów biznesowych. Naszym celem jest budowanie partnerstw na rzecz pozytywnej zmiany oraz wspieranie innowacyjności, dlatego aktywnie poszukujemy partnerów oferujących rozwiązania wspierające transformację ekosystemu convenience, w tym także w obszarze zrównoważonego rozwoju. Łączymy kompetencje, zasoby i potencjał Grupy Żabka z wiedzą i umiejętnościami zewnętrznych organizacji i instytucji, aby rozwijać, testować, wdrażać i skalować produkty oraz usługi ułatwiające życie naszych klientów. W ten sposób zwiększamy grono odbiorców działań i interesariuszy, aktywnie korzystających z ich efektów. Do współpracy zapraszamy również dostawców. Będąc siecią ponad 9000 sklepów, codziennie docieramy do blisko 3 milionów klientów, dzięki czemu jesteśmy dla nich istotnym partnerem handlowym. Jednocześnie współpracujemy między innymi z uczelniami wyższymi, czerpiąc inspirację z kreatywności studentów i dzieląc się posiadanym przez nas know-how. Kontynuujemy nasze zaangażowanie w prace organizacji branżowych, które stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, a także współpracujemy z UN Global Compact na rzecz promowania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  Co zrobiliśmy?

  Uruchomiliśmy specjalną platformę –Venture Studio, której zadaniem jest wyszukiwanie i przyciąganie do organizacji  nowoczesnych rozwiązań dających nowe perspektywy rozwoju dla całej Grupy Żabka. Dedykowany zespół uważnie śledzi rynek i analizuje biznesowe rozwiązania polskich i zagranicznych start-upów działających w obszarach takich jak automatyzacja handlu, sklepy przyszłości czy zrównoważony rozwój. W 2021 roku ponad 350 start-upów zgłosiło się do programów akceleracyjnych prowadzonych lub wspieranych przez Żabkę. Spośród nich wyselekcjonowaliśmy te najbardziej obiecujące, z którymi prowadzimy dalszą współpracę. Współpraca z amerykańskim start-upem AiFi zaowocowała stworzeniem największej sieci autonomicznych sklepów Żabka Nano w Europie. Wspieramy nie tylko wschodzące biznesy, ale partnersko współpracujemy także z podmiotami, których pozycja biznesowa jest już ugruntowana. Przy pomocy platformy wymiany danych Advanced Customer Insight Tool (ACIT) kontynuowaliśmy współpracę z partnerami biznesowymi, którzy cenią sobie jakość informacji o wyborach konsumentów oraz wskazówki dotyczące możliwości optymalizacji asortymentu w sklepach. Dzięki aktualizowanym na bieżąco danym o sprzedaży, promocjach oraz zachowaniu konsumentów, narzędzie zapewnia wyższą jakość współpracy. Poszerzenie oferty ekosystemu convenience, jak również wdrożenie Strategii Odpowiedzialności wpłynęło na naszą obecność i pracę w gronie organizacji branżowych i pozarządowych – dołączyliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego, a także zostaliśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności.

  „Goodvalley to firma, która kontroluje cały proces powstania swoich wyrobów – zaczynając od uprawy pól, na analizie łańcucha dostaw kończąc. Jako firma z branży mięsnej odważnie mówi także o fleksitarianiźmie, zachęcając do spożywania mniejszej ilości mięsa ale lepszej jakości i to nie tylko ze względów zdrowotnych ale również ekologicznych. To przykład świadomego przedsiębiorstwa, które stawia w 100% na zrównoważone rolnictwo i przyjazne klimatowi praktyki, które przekładają się na jakość produktów.Współpracując z Żabką dzielimy się pomysłami i wzajemnie inspirujemy. W ramach systemu „od pola do stołu” gwarantujemy pełną kontrolę nad finalnym produktem, a dzięki Żabce nasze produkty najwyższej jakości docierają do milionów klientów w Polsce.”

  Paweł Nowak
  Dyrektor Zarządzający Goodvalley

  „Zrównoważony rozwój wymaga mądrej współpracy na rzecz pozytywnego wpływu, gdyż skala wyzwań o których mówi się w kontekście długofalowych strategii biznesowych, obejmuje niezwykle szerokie spektrum. Połączenie wiedzy oraz umiejętności kadry kierowniczej Żabki z pasją na rzecz zmian produktów i modeli biznesowych, wspieraną przez technologię, którą prezentują założyciele i założycielki impaktowych startupów, to najlepsza droga realizacji dobra wspólnego. Żyjemy w coraz trudniejszym świecie, dlatego warto docenić umiejętność budowania przez liderów Żabki innowacyjnego i etycznego kapitału interesariuszy, co efektywnie zwiększa pozytywny wpływ w dużej skali.”

  Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok
  Kozminski Business Hub 

  Wybrane działania

  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2021